Vrednost enot premoženja

Iskanje

VEP investicijskih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Generali Amerika, delniški > 25.05.2023 1,9849   EUR 8,2102 % 4,6833 % 37,5346 %
Generali Bond, obvezniški - EUR > 25.05.2023 17,0277   EUR 1,6427 % -6,1064 % -9,8076 %
Generali Globalni, delniški  > 25.05.2023 10,1220   EUR 5,5276 % 2,1001 % 16,7784 %
Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > 25.05.2023 12,4521   EUR 3,7684 % -0,7176 % 13,1114 %
Generali Indija - Kitajska, delniški > 25.05.2023 2,2594   EUR -6,8442 % -2,8883 % 8,1208 %
Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > 25.05.2023 3,2599   EUR 13,8989 % 9,2313 % 48,0494 %
Generali Latinska Amerika, delniški > 25.05.2023 1,5247   EUR 10,9115 % 1,4168 % 69,5430 %
Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > 25.05.2023 53,0018   EUR 0,6764 % 0,2256 % -1,0638 %
Generali Novi trgi, delniški > 25.05.2023 7,0398   EUR 1,4527 % -2,4310 % 11,3787 %
Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov  > 25.05.2023 12,8510   EUR 6,7199 % 1,7780 % 33,1337 %
Generali Rastko Evropa, delniški sklad > 25.05.2023 33,3070   EUR 9,5085 % 8,8880 % 35,3255 %
Generali Surovine in energija, delniški > 25.05.2023 6,5553   EUR -6,8876 % -8,8364 % 92,9959 %
Generali Tehnologija, delniški > 25.05.2023 23,2873   EUR 28,1740 % 14,3496 % 33,1007 %
Generali Vitalnost, delniški > 25.05.2023 3,2123   EUR -1,2936 % 0,0218 % 25,3336 %
Generali Vzhodna Evropa, delniški* > 02.10.2022 0,6771   EUR -56,9877 % -58,5237 % -49,4551 %
Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > 25.05.2023 0,9093   EUR 0,4418 % -3,7981 % -7,3938 %
Generali EURO Stock Selection T > 25.05.2023 15,9300   EUR 10,1660 % 9,7107 % 39,4921 %
3 Banken Werte Defensive > 25.05.2023 99,8600   EUR 1,4322 % -4,5680 % -6,5331 %
3 Banken Werte Balanced > 25.05.2023 14,9200   EUR 2,2618 % -3,9897 % -0,9296 %
3 Banken Dividend Champions > 25.05.2023 11,0600   EUR -0,9848 % -1,2500 % 21,9405 %
DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities > 25.05.2023 112,0000   EUR 2,3579 % -4,2244 % 17,6718 %
EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > 25.05.2023 187,0000   EUR 0,7652 % -6,0632 % 5,5186 %
Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > 25.05.2023 164,4500   EUR 0,1340 % -2,4961 % 9,0084 %
Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > 25.05.2023 200,1600   EUR 1,2904 % -12,5633 % -23,8066 %
Generali Vermögensaufbau-Fonds > 25.05.2023 107,7100   EUR -0,6640 % -3,5634 % 5,4327 %
Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > 25.05.2023 95,4700   EUR 1,0478 % -0,9647 % -0,8413 %

VEP naložb z zajamčenim donosom

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Zajamčeni AS 2* > 25.05.2023 11,2489   EUR 0,5893 % 1,5006 % 4,5680 %
Zajamčeni AS* > 25.05.2023 12,1229   EUR 0,8813 % 2,2495 % 6,9029 %
Zajamčeni paket* > 25.05.2023 14,5160   EUR 1,0758 % 2,7500 % 8,4789 %
Zajamčeni paket AS* > 25.05.2023 12,9933   EUR 1,0758 % 2,7504 % 8,4791 %
Zajamčena naložba > 25.05.2023 10,0000   EUR 0,0000 % 0,0000 % 0,0000 %

VEP naložbenih paketov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Dinamični naložbeni paket > 25.05.2023 10,8129   EUR 5,2125 % 3,5768 % 26,8733 %
Konzervativni naložbeni paket > 25.05.2023 13,4438   EUR 3,0413 % -0,7068 % 7,1339 %
Uravnoteženi naložbeni paket > 25.05.2023 12,4772   EUR 3,7294 % -0,0993 % 13,6450 %

VEP notranjih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v % Čista vrednost sklada (v EUR)
Dirigent > 25.05.2023 20,2602   EUR 3,1631 % 1,2853 % 27,4988 % 3.427.804,1300  
Vrhunski > 25.05.2023 15,7264   EUR 6,1963 % 2,9161 % 20,2628 % 3.386.073,0000  
Aktivna naložba > 25.05.2023 12,9531   EUR 2,8930 % -0,0995 % 20,3674 % 27.859.747,4500  
Aktivni naložbeni paket > 25.05.2023 13,7048   EUR 5,1877 % 2,4505 % 22,1473 % 28.302.270,0000  
Drzna naložba > 30.04.2023 1,4737   EUR 3,7963 % -4,6581 % 17,0625 % /
Dinamična naložba > 30.04.2023 1,6086   EUR 3,6469 % -4,0844 % 16,2619 % 17.716.413,7100  
Uravnotežena naložba > 30.04.2023 1,6857   EUR 3,0001 % -3,6798 % 12,5451 % 12.312.666,9500  
Preudarna naložba > 30.04.2023 1,5069   EUR 3,0782 % -4,1595 % 5,0910 % 3.473.636,6000  
Varna naložba > 30.04.2023 0,9636   EUR 1,3782 % -3,0096 % -4,6790 % 5.664.521,7700  

VEP tržnih vrednostnih papirjev plemenitih kovin

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
WisdomTree Physical Palladium* > 25.05.2023 123,6700   EUR -20,2489 % -29,2141 % -27,4535 %
WisdomTree Physical Platinum* > 25.05.2023 88,7150   EUR -3,5968 % 6,7505 % 21,4858 %
WisdomTree Physical Precious Metals* > 25.05.2023 124,9800   EUR -3,2737 % -5,2536 % 3,5803 %
WisdomTree Physical Silver* > 25.05.2023 19,6710   EUR -5,1360 % 3,2815 % 33,4441 %
WisdomTree Physical Swiss Gold* > 25.05.2023 174,2200   EUR 6,3874 % 4,5111 % 13,6390 %

VEP ostalih naložb

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Certinvest Dinamic* > 25.05.2023 1,2527   EUR 6,1700 % 3,1708 % 20,1055 %
KD Russia, IAD, delniški odprti vzajemni sklad - začasno ustavljeno*** > 02.03.2022 0,0062   EUR -77,3304 % -73,5320 % -70,4338 %
Generali Victoria, delniški vzajemni sklad* > 25.05.2023 3,1287   EUR 9,8908 % 5,1487 % 35,5178 %
SafePort Focus Fund > 19.05.2023 55,6300   EUR 0,7425 % -2,5915 % -9,4858 %
SafePort PM Value Fund (prej SafePort Gold & Agriculture Fund) > 25.05.2023 92,6100   EUR 0,9703 % -1,6461 % 5,6107 %
SafePort Gold & Silver Mining Fund > 25.05.2023 70,4000   EUR -3,8514 % -17,6512 % -41,8230 %
SafePort Loick Bio-Products & Bio-Energy Fund > 25.05.2023 233,2300   EUR 3,5841 % 9,1645 % 25,0965 %
SafePort Physical Silver 95+ Fund > 25.05.2023 82,1600   EUR -6,4343 % -0,7370 % 24,2213 %
SafePort Physical Gold 95+ Fund > 25.05.2023 155,5800   EUR 5,4065 % 1,9261 % 8,8429 %
SafePort Precious Metals 95+ Fund > 25.05.2023 120,9700   EUR -1,3698 % -0,1486 % 14,2736 %
SafePort Silver Mining Fund > 25.05.2023 29,2300   EUR -1,4165 % -12,6681 % -35,2316 %
SafePort Strategic Metals & Energy Fund – likvidiran** > 01.10.2020 23,5300   EUR -8,9044 % -12,3323 % -0,4232 %
Select Balance (prej KD Pelikan)* > 25.05.2023 10,1208   EUR 0,2943 % -1,9369 % 3,4709 %

Fondpolica MAKS GARANT

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Maks Garant > 25.05.2023 25,9207   EUR 1,8599 % -3,2008 % 0,7780 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks New Frontier > 25.05.2023 386,6380   2,2756 % -1,9892 % 10,4952 %

Fondpolica MAKS GARANT PLUS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Maks Garant Plus > 25.05.2023 1,0288   EUR 2,2461 % -4,1282 % -0,2908 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks New Frontier > 25.05.2023 386,6380   2,2756 % -1,9892 % 10,4952 %

Fondpolica MAKS GARANT PLUS - ENKRATNO PLAČILO

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Enkratni Maks Garant Plus > 25.05.2023 1,1921   EUR 1,1884 % -2,7968 % -5,4339 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks New Frontier > 25.05.2023 386,6380   2,2756 % -1,9892 % 10,4952 %

Fondpolica EKSKLUZIV

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Ekskluziv > 25.05.2023 1,2328   EUR 3,9548 % -17,6431 % 0,3909 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks Master Series > 25.05.2023 946,7642   2,2224 % -10,8532 % 9,1731 %

Fondpolica TREND

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Fondpolica TREND > 25.05.2023 1,1158   EUR -0,5792 % -14,2813 % -18,0523 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks Emerging Markets > 25.05.2023 425,3016   -2,7555 % -8,8816 % -6,2041 %

Fondpolica TREND PLUS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Fondpolica TREND PLUS > 25.05.2023 1,0928   EUR -1,0951 % -16,1835 % -20,8861 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks Emerging Markets > 25.05.2023 425,3016   -2,7555 % -8,8816 % -6,2041 %

Fondpolica POTENCIAL

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Potencial > 25.05.2023 0,8076   EUR -8,5598 % -27,1448 % 5,1699 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
Dinamični indeks surovin – FP Potencial (Bloomberg: BNPIOSED Index) > 25.05.2023 299,2592   -11,6598 % -20,1682 % 49,1835 %

Fondpolica POTENCIAL PLUS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Potencial Plus > 25.05.2023 1,1574   EUR -8,9450 % -26,3694 % 28,7287 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
Dinamični indeks surovin – FP Potencial plus (Bloomberg: BNPIBM1E Index) > 25.05.2023 325,9606   -8,4444 % -14,0704 % 48,5114 %

Potencial Evrope AS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Potencial Evrope AS > 25.05.2023 0,8670   EUR 1,0019 % -15,6779 % -13,3693 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
GURU Europe > 25.05.2023 663,8998   -0,5808 % -5,0632 % 9,2626 %

Naložbena zvezda AS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Naložbena zvezda AS > 25.05.2023 1,0023   EUR -0,1494 % -12,6003 % -13,5874 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
Income Fund Stars > 25.05.2023 186,9044   -0,7777 % -4,3522 % 0,3191 %

KPS LEON 2

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Zajamčena vrednost enote premoženja Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
LEON DINAMIČNI > 30.04.2023 12,2958   EUR / 4,0485 % -2,7544 % 15,8964 %
LEON PREUDARNI > 30.04.2023 11,8472   EUR / 3,2518 % -3,2084 % 8,4555 %
LEON ZAJAMČENI > 30.04.2023 8,5837   EUR 7,1474   EUR 2,5310 % -3,8238 % -4,2611 %

POKOJNINSKO VARČEVANJE AS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Zajamčena vrednost enote premoženja Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
DRZNI DO 50 > 30.04.2023 13,8902   EUR / 4,9037 % -3,1151 % 21,5687 %
UMIRJENI MED 50 IN 60 > 30.04.2023 11,2702   EUR / 3,2259 % -2,5221 % 9,0826 %
ZAJAMČENI OD 60 > 30.04.2023 9,2231   EUR 10,4187   1,9138 % -5,7434 % -7,6767 %
ZAJAMČENI PN-A01 > 30.04.2023 1,2067   EUR 0,7162   3,5438 % -4,9992 % -8,5903 %

VEP investicijskih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Generali Amerika, delniški > 25.05.2023 1,9849   EUR 8,2102 % 4,6833 % 37,5346 %
Generali Bond, obvezniški - EUR > 25.05.2023 17,0277   EUR 1,6427 % -6,1064 % -9,8076 %
Generali Globalni, delniški  > 25.05.2023 10,1220   EUR 5,5276 % 2,1001 % 16,7784 %
Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > 25.05.2023 12,4521   EUR 3,7684 % -0,7176 % 13,1114 %
Generali Indija - Kitajska, delniški > 25.05.2023 2,2594   EUR -6,8442 % -2,8883 % 8,1208 %
Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > 25.05.2023 3,2599   EUR 13,8989 % 9,2313 % 48,0494 %
Generali Latinska Amerika, delniški > 25.05.2023 1,5247   EUR 10,9115 % 1,4168 % 69,5430 %
Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > 25.05.2023 53,0018   EUR 0,6764 % 0,2256 % -1,0638 %
Generali Novi trgi, delniški > 25.05.2023 7,0398   EUR 1,4527 % -2,4310 % 11,3787 %
Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov  > 25.05.2023 12,8510   EUR 6,7199 % 1,7780 % 33,1337 %
Generali Rastko Evropa, delniški sklad > 25.05.2023 33,3070   EUR 9,5085 % 8,8880 % 35,3255 %
Generali Surovine in energija, delniški > 25.05.2023 6,5553   EUR -6,8876 % -8,8364 % 92,9959 %
Generali Tehnologija, delniški > 25.05.2023 23,2873   EUR 28,1740 % 14,3496 % 33,1007 %
Generali Vitalnost, delniški > 25.05.2023 3,2123   EUR -1,2936 % 0,0218 % 25,3336 %
Generali Vzhodna Evropa, delniški* > 02.10.2022 0,6771   EUR -56,9877 % -58,5237 % -49,4551 %
Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > 25.05.2023 0,9093   EUR 0,4418 % -3,7981 % -7,3938 %
Generali EURO Stock Selection T > 25.05.2023 15,9300   EUR 10,1660 % 9,7107 % 39,4921 %
3 Banken Werte Defensive > 25.05.2023 99,8600   EUR 1,4322 % -4,5680 % -6,5331 %
3 Banken Werte Balanced > 25.05.2023 14,9200   EUR 2,2618 % -3,9897 % -0,9296 %
3 Banken Dividend Champions > 25.05.2023 11,0600   EUR -0,9848 % -1,2500 % 21,9405 %
DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities > 25.05.2023 112,0000   EUR 2,3579 % -4,2244 % 17,6718 %
EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > 25.05.2023 187,0000   EUR 0,7652 % -6,0632 % 5,5186 %
Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > 25.05.2023 164,4500   EUR 0,1340 % -2,4961 % 9,0084 %
Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > 25.05.2023 200,1600   EUR 1,2904 % -12,5633 % -23,8066 %
Generali Vermögensaufbau-Fonds > 25.05.2023 107,7100   EUR -0,6640 % -3,5634 % 5,4327 %
Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > 25.05.2023 95,4700   EUR 1,0478 % -0,9647 % -0,8413 %