Vrednost enot premoženja

Iskanje

VEP investicijskih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Generali Amerika, delniški > 13.01.2021 1,6383   EUR 1,8843 % 6,7435 % 34,9728 %
Generali Bond, obvezniški - EUR > 13.01.2021 20,0266   EUR -0,0409 % 3,0742 % 8,7959 %
Generali Dividendni, delniški  > 13.01.2021 9,2451   EUR 2,1197 % -4,5736 % -4,3515 %
Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > 13.01.2021 11,9445   EUR 2,0121 % 2,4303 % -0,9249 %
Generali Indija - Kitajska, delniški > 13.01.2021 2,8366   EUR 5,0320 % 11,7256 % 16,9443 %
Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > 13.01.2021 2,7064   EUR 4,9074 % -6,2848 % 1,1700 %
Generali Latinska Amerika, delniški > 13.01.2021 1,1176   EUR 2,1759 % -26,5462 % -19,9542 %
Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > 13.01.2021 53,4226   EUR -0,0380 % -0,4906 % -1,2966 %
Generali Novi trgi, delniški > 13.01.2021 8,6866   EUR 5,9768 % 9,2173 % 14,4208 %
Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov  > 13.01.2021 11,4560   EUR 3,3525 % 6,2275 % 24,1991 %
Generali Rastko Evropa, delniški sklad > 13.01.2021 28,1470   EUR 3,0305 % -5,8594 % -8,5843 %
Generali Rastko Evropa, delniški sklad > 13.01.2021 28,1470   EUR 3,0305 % -5,8594 % -8,5843 %
Generali Surovine in energija, delniški > 13.01.2021 4,3046   EUR 10,8776 % -10,1055 % -14,2202 %
Generali Tehnologija, delniški > 13.01.2021 20,0328   EUR -0,5846 % 17,4008 % 63,3730 %
Generali Vitalnost, delniški > 13.01.2021 2,7324   EUR 1,7540 % 3,8462 % 29,0085 %
Generali Vzhodna Evropa, delniški > 13.01.2021 1,3326   EUR 6,9331 % -12,5935 % 4,1582 %
Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > 13.01.2021 1,0062   EUR -0,0794 % 0,0796 % 0,5295 %
Generali EURO Stock Selection T > 13.01.2021 14,1000   EUR 1,6583 % -8,7969 % -10,3624 %
3 Banken Strategie Klassik > 13.01.2021 112,7900   EUR 0,5258 % -1,2693 % 2,4805 %
3 Banken Strategie Dynamik > 13.01.2021 16,2900   EUR 1,3060 % -1,6898 % 4,6915 %
3 Banken Global Stock-Mix > 13.01.2021 19,3100   EUR 4,6046 % -6,7600 % 1,0466 %
Deutsche Invest I Global Emerging Markets Equities > 13.01.2021 298,7100   EUR 7,2375 % 9,6143 % 18,0019 %
EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > 13.01.2021 230,4300   EUR 6,3458 % 6,1645 % 9,8803 %
Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > 13.01.2021 169,6200   EUR 1,3867 % 4,3430 % 4,3238 %
Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > 13.01.2021 277,7100   EUR -0,3552 % 6,7992 % 18,4416 %
Generali Vermögensaufbau-Fonds > 13.01.2021 112,2300   EUR 1,5472 % 2,5400 % 0,0803 %
Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > 13.01.2021 99,9900   EUR 0,3513 % -0,0999 % /

VEP naložb z zajamčenim donosom

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Zajamčeni AS 2* > 13.01.2021 10,8602   EUR 0,0488 % 1,5038 % 4,5718 %
Zajamčeni AS* > 13.01.2021 11,5023   EUR 0,0731 % 2,2563 % 6,9096 %
Zajamčeni paket* > 13.01.2021 13,6151   EUR 0,0890 % 2,7570 % 8,4869 %
Zajamčeni paket AS* > 13.01.2021 12,1869   EUR 0,0887 % 2,7572 % 8,4871 %
Zajamčena naložba > 13.01.2021 10,0000   EUR 0,0000 % 0,0000 % /

VEP naložbenih paketov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Dinamični naložbeni paket > 13.01.2021 10,1007   EUR 3,7278 % 2,8009 % 12,9377 %
Konzervativni naložbeni paket > 13.01.2021 13,4935   EUR 1,1416 % 4,2847 % 8,4207 %
Uravnoteženi naložbeni paket > 13.01.2021 12,2849   EUR 1,9130 % 6,6564 % 16,4346 %

VEP notranjih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v % Čista vrednost sklada (v EUR)
Dirigent > 13.01.2021 18,8236   EUR 2,9608 % 5,2680 % 16,4596 % 3.722.361,1500  
Vrhunski > 13.01.2021 15,4792   EUR 2,2789 % 5,5909 % 17,1531 % 5.186.557,6500  
Aktivna naložba > 13.01.2021 11,9890   EUR 1,5845 % 0,4903 % 8,7339 % 18.412.861,8500  
Aktivni naložbeni paket > 13.01.2021 13,0600   EUR 2,6383 % 3,4406 % 9,8957 % 27.206.735,2900  
Drzna naložba > 31.12.2020 1,4841   EUR 7,9110 % 7,9110 % 14,9485 % 21.675.679,8700  
Dinamična naložba > 31.12.2020 1,5909   EUR 6,6716 % 6,6716 % 17,8444 % 13.712.858,5200  
Uravnotežena naložba > 31.12.2020 1,6549   EUR 4,2785 % 4,2785 % 20,2776 % 8.068.523,4000  
Preudarna naložba > 31.12.2020 1,5541   EUR 3,6827 % 3,6827 % 15,8825 % 2.322.722,7600  
Varna naložba > 31.12.2020 1,0386   EUR 1,0017 % 1,0017 % -1,0951 % 4.147.066,9300  

VEP tržnih vrednostnih papirjev plemenitih kovin

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
WisdomTree Physical Palladium* > 13.01.2021 183,3200   EUR 2,5394 % 2,7751 % 111,8327 %
WisdomTree Physical Platinum* > 13.01.2021 84,7500   EUR 4,7072 % 3,2970 % 8,8842 %
WisdomTree Physical Precious Metals* > 13.01.2021 126,6200   EUR 0,8121 % 9,9418 % 52,1144 %
WisdomTree Physical Silver* > 13.01.2021 19,5950   EUR -2,1424 % 28,9739 % 46,4499 %
WisdomTree Physical Swiss Gold* > 13.01.2021 147,2900   EUR -0,1356 % 9,4930 % 38,4174 %

VEP ostalih naložb

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Certinvest Dinamic* > 13.01.2021 1,0672   EUR 1,6768 % -6,0894 % -5,5742 %
KD Russia, IAD, delniški odprti vzajemni sklad* > 13.01.2021 0,0241   EUR 7,8064 % -14,8214 % 7,3973 %
Generali Victoria, delniški vzajemni sklad* > 13.01.2021 2,6749   EUR 4,0048 % -7,9747 % 3,6743 %
SafePort Focus Fund > 08.01.2021 65,8000   EUR 1,6216 % 9,6484 % 18,5586 %
SafePort PM Value Fund (prej SafePort Gold & Agriculture Fund) > 07.01.2021 94,8600   EUR 2,6179 % 13,6729 % 26,7673 %
SafePort Gold & Silver Mining Fund > 07.01.2021 145,6200   EUR 3,5925 % 32,8771 % 63,1231 %
SafePort Loick Bio-Products & Bio-Energy Fund > 07.01.2021 195,0100   EUR 0,0873 % 8,0867 % 27,1749 %
SafePort Physical Silver 95+ Fund > 07.01.2021 91,8700   EUR 2,3165 % 32,8753 % 40,2595 %
SafePort Physical Gold 95+ Fund > 07.01.2021 139,7900   EUR 0,5394 % 13,3739 % 36,9550 %
SafePort Precious Metals 95+ Fund > 07.01.2021 122,3600   EUR 1,4594 % 21,9454 % 38,6987 %
SafePort Silver Mining Fund > 07.01.2021 65,2700   EUR 4,8346 % 45,7570 % 52,5713 %
SafePort Strategic Metals & Energy Fund - začasno ustavljeno > 01.10.2020 23,5300   EUR -8,9044 % -12,3323 % -0,4232 %
Select Balance (prej KD Pelikan)* > 13.01.2021 10,4814   EUR 0,2909 % 1,3117 % 8,3965 %

Fondpolica MAKS GARANT

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Maks Garant > 13.01.2021 25,8353   EUR 0,1791 % -16,0000 % -18,7234 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks New Frontier > 13.01.2021 336,5776   0,6760 % -22,1729 % -24,6390 %

Fondpolica MAKS GARANT PLUS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Maks Garant Plus > 13.01.2021 1,0393   EUR 0,1928 % -17,6009 % -23,2479 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks New Frontier > 13.01.2021 336,5776   0,6760 % -22,1729 % -24,6390 %

Fondpolica MAKS GARANT PLUS - ENKRATNO PLAČILO

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Enkratni Maks Garant Plus > 13.01.2021 1,2754   EUR 0,0000 % -5,4629 % -6,6052 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks New Frontier > 13.01.2021 336,5776   0,6760 % -22,1729 % -24,6390 %

Fondpolica EKSKLUZIV

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Ekskluziv > 13.01.2021 1,2746   EUR 1,1587 % -17,7996 % -24,4681 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks Master Series > 13.01.2021 877,2212   0,9917 % -12,0159 % -15,1163 %

Fondpolica TREND

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Fondpolica TREND > 13.01.2021 1,8726   EUR 8,0118 % 19,8081 % 10,2567 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks Emerging Markets > 13.01.2021 560,2138   6,2263 % 11,8339 % 6,2468 %

Fondpolica TREND PLUS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Fondpolica TREND PLUS > 13.01.2021 1,9299   EUR 8,3909 % 20,7093 % 10,4251 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
indeks Emerging Markets > 13.01.2021 560,2138   6,2263 % 11,8339 % 6,2468 %

Fondpolica POTENCIAL

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Potencial > 13.01.2021 0,9105   EUR 1,9825 % 10,0435 % 26,2479 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
Dinamični indeks surovin – FP Potencial (Bloomberg: BNPIOSED Index) > 13.01.2021 257,3244   4,0481 % 7,3296 % -0,3550 %

Fondpolica POTENCIAL PLUS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Potencial Plus > 13.01.2021 1,2784   EUR 6,4358 % 25,7401 % 48,5475 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
Dinamični indeks surovin – FP Potencial plus (Bloomberg: BNPIBM1E Index) > 13.01.2021 281,1983   4,6918 % 16,0327 % 14,8683 %

Potencial Evrope AS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Potencial Evrope AS > 13.01.2021 1,1748   EUR 2,9352 % 1,5560 % 0,7374 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
GURU Europe > 13.01.2021 656,0243   2,5016 % -2,0883 % -10,0802 %

Naložbena zvezda AS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Naložbena zvezda AS > 13.01.2021 1,3004   EUR 1,9602 % -5,3153 % 12,4427 %

Datum Index Vrednost enote premoženja (Index) Sprememba Index glede na zadnji obr. dan preteklega kol. leta Sprememba Index glede na VEP pred 12 meseci Sprememba Index glede na VEP pred 36 meseci
Income Fund Stars > 13.01.2021 197,6813   0,7515 % -2,1021 % 2,3189 %

KPS LEON 2

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Zajamčena vrednost enote premoženja Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
LEON DINAMIČNI > 31.12.2020 12,0335   EUR / -0,6696 % -0,6696 % 3,5789 %
LEON PREUDARNI > 31.12.2020 11,9852   EUR / -0,4775 % -0,4775 % 3,7272 %
LEON ZAJAMČENI > 31.12.2020 9,3407   EUR 7,1210   EUR 0,4432 % 0,4432 % 2,0739 %

POKOJNINSKO VARČEVANJE AS

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Zajamčena vrednost enote premoženja Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
DRZNI DO 50 > 31.12.2020 12,8992   EUR / 3,4651 % 3,4651 % 13,7185 %
UMIRJENI MED 50 IN 60 > 31.12.2020 11,2641   EUR / 1,0342 % 1,0342 % 7,5085 %
ZAJAMČENI OD 60 > 31.12.2020 10,5508   EUR 10,3811   1,5213 % 1,5213 % 5,8478 %
ZAJAMČENI PN A-01 > 31.12.2020 1,4222   EUR 0,7132   4,8433 % 4,8433 % 14,0589 %

VEP investicijskih skladov

Datum VEP Vrednost enote premoženja (VEP) Sprememba glede na zadnji obr. dan pret. kol. leta 1-letna sprememba v % 3-letna sprememba v %
Generali Amerika, delniški > 13.01.2021 1,6383   EUR 1,8843 % 6,7435 % 34,9728 %
Generali Bond, obvezniški - EUR > 13.01.2021 20,0266   EUR -0,0409 % 3,0742 % 8,7959 %
Generali Dividendni, delniški  > 13.01.2021 9,2451   EUR 2,1197 % -4,5736 % -4,3515 %
Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad > 13.01.2021 11,9445   EUR 2,0121 % 2,4303 % -0,9249 %
Generali Indija - Kitajska, delniški > 13.01.2021 2,8366   EUR 5,0320 % 11,7256 % 16,9443 %
Generali Jugovzhodna Evropa, delniški > 13.01.2021 2,7064   EUR 4,9074 % -6,2848 % 1,1700 %
Generali Latinska Amerika, delniški > 13.01.2021 1,1176   EUR 2,1759 % -26,5462 % -19,9542 %
Generali MM, sklad denarnega trga – EUR > 13.01.2021 53,4226   EUR -0,0380 % -0,4906 % -1,2966 %
Generali Novi trgi, delniški > 13.01.2021 8,6866   EUR 5,9768 % 9,2173 % 14,4208 %
Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov  > 13.01.2021 11,4560   EUR 3,3525 % 6,2275 % 24,1991 %
Generali Rastko Evropa, delniški sklad > 13.01.2021 28,1470   EUR 3,0305 % -5,8594 % -8,5843 %
Generali Rastko Evropa, delniški sklad > 13.01.2021 28,1470   EUR 3,0305 % -5,8594 % -8,5843 %
Generali Surovine in energija, delniški > 13.01.2021 4,3046   EUR 10,8776 % -10,1055 % -14,2202 %
Generali Tehnologija, delniški > 13.01.2021 20,0328   EUR -0,5846 % 17,4008 % 63,3730 %
Generali Vitalnost, delniški > 13.01.2021 2,7324   EUR 1,7540 % 3,8462 % 29,0085 %
Generali Vzhodna Evropa, delniški > 13.01.2021 1,3326   EUR 6,9331 % -12,5935 % 4,1582 %
Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR > 13.01.2021 1,0062   EUR -0,0794 % 0,0796 % 0,5295 %
Generali EURO Stock Selection T > 13.01.2021 14,1000   EUR 1,6583 % -8,7969 % -10,3624 %
3 Banken Strategie Klassik > 13.01.2021 112,7900   EUR 0,5258 % -1,2693 % 2,4805 %
3 Banken Strategie Dynamik > 13.01.2021 16,2900   EUR 1,3060 % -1,6898 % 4,6915 %
3 Banken Global Stock-Mix > 13.01.2021 19,3100   EUR 4,6046 % -6,7600 % 1,0466 %
Deutsche Invest I Global Emerging Markets Equities > 13.01.2021 298,7100   EUR 7,2375 % 9,6143 % 18,0019 %
EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov > 13.01.2021 230,4300   EUR 6,3458 % 6,1645 % 9,8803 %
Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile (R) - delniški fleksibilni sklad > 13.01.2021 169,6200   EUR 1,3867 % 4,3430 % 4,3238 %
Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic > 13.01.2021 277,7100   EUR -0,3552 % 6,7992 % 18,4416 %
Generali Vermögensaufbau-Fonds > 13.01.2021 112,2300   EUR 1,5472 % 2,5400 % 0,0803 %
Generali Smart Funds - Best Managers Conservative > 13.01.2021 99,9900   EUR 0,3513 % -0,0999 % /