Vrednost enot premoženja

Nazaj

Dinamični indeks surovin – FP Potencial (Bloomberg: BNPIOSED Index)

Vrednost Dinamičnega indeksa surovin (Bloomberg: BNPIOSED Index) ne predstavlja vrednosti enote premoženja življenjskega zavarovanja FONDPOLICA POTENCIAL. O vrednosti enote premoženja bodo zavarovalci obveščeni v skladu s splošnimi pogoji. Skladno s pogoji se ugodnejši vstop v indeks določi tako, da se pri izračunu donosnosti dolžniškega vrednostnega papirja iz povprečja zaključnih tečajev indeksa (Zaključni tečaj indeksa je tečaj indeksa, ki velja ob koncu trgovalnega dne) od trinajstih četrtletnih opazovanj v prvih treh letih izloči najmanj ugodno vrednost indeksa. To omogoča, da se sredstva naložijo ugodneje, kot pa če bi upoštevali vseh trinajst četrtletnih opazovanju v prvih treh letih.

abc
cde

Datum INDEX (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 16.09.2021
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 300,0840 
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 1,5287 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 9,4293 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 29,5102 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 21,3377 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 26,1683 %