SME EnterPRIZE 2023: Podpiramo trajnostno preobrazbo Evrope

Natečaj SME EnterPRIZE je zaključen. Zmagovalce, junake trajnosti, bo določila žirija, ki jo sestavljajo ugledni strokovnjaki iz akademske sfere, podjetniki, predstavniki medijev in Generalija. Podelitev nagrad bo potekala jeseni 2023 ob prisotnosti vseh finalistov nagradnega natečaja.

Kaj je SME EnterPRIZE?

SME EnterPRIZE je strateška pobuda Skupine Generali, ki je namenjena evropskim malim in srednje velikim podjetjem in spodbuja sprejemanje trajnostnih poslovnih modelov ter javno razpravo o trajnostnosti.

Nagradni natečaj SME EnterPRIZE je zaživel leta 2021 ob 190. obletnici Generalija in bo letos izveden tretjič. Pobuda se izvaja v več evropskih državah in veseli nas, da lahko letos k sodelovanju povabimo tudi mala in srednje velika podjetja iz Slovenije.

Z natečajem želimo predstaviti podjetja, ki delujejo kot ambasadorji trajnosti in so v svoje poslovne dejavnosti uvedli pomembne trajnostne pobude ter imajo obenem navdihujoče poslovne modele za druge podjetnike.

Izbiramo junake trajnosti

Prijave na natečaj SME EnterPRIZE za mala in srednje velika podjetja smo zbirali od 17. aprila do 17. maja 2023.

Strokovna žirija natečaja SME EnterPRIZE, ki jo sestavljajo ugledni strokovnjaki iz akademske sfere, podjetniki, predstavniki medijev in Generalija, bo določila zmagovalce v obeh kategorijah.

I. Pozitiven vpliv na okolje

Mala in srednje velika podjetja, ki s svojim poslovanjem pozitivno vplivajo na okolje (npr. zmanjšanje porabe energije, recikliranje in sanacija surovin, prakse krožnega gospodarstva; nove proizvodne metode, ki ustvarjajo manj odpadkov ali ponovno uporabljajo materiale, uporaba novih vrst materialov; razvoj tehnologij za varčevanje z energijo, zmanjševanje emisij CO2 in izogibanje nepotrebno zavrženim živilom; sprejemanje novih kmetijskih praks s poudarkom na boljši zaščiti biotske raznovrstnosti in tal itd.).

Nagrada za prvo mesto: 10.000 EUR

Nagrada za drugo mesto: Generalijeva zavarovanja za mala in srednje velika podjetja.

II. Pozitiven vpliv na zaposlene, družbo in skupnost

Mala in srednje velika podjetja, ki pozitivno vplivajo na zaposlene, na okolje, v katerem delujejo, in na svoje skupnosti (npr. skrb za ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem, varnost in izobraževanje na delovnem mestu, programi, ki zagotavljajo enake zaposlitvene možnosti itd.; prispevki v organizacije ali projekte skupnosti, prostovoljstvo zaposlenih; zaposlovanje oz. opolnomočenje prikrajšanih ljudi, vključevanje invalidov v skupnost, zaposlovanje lokalnih delavcev in dobaviteljev; vključevanje skupnosti v okoliščinah, ko ima poslovanje negativen vpliv na skupnost; podpora razvoju, ki ga vodi skupnost; financiranje učnih programov za lokalne prebivalce ali programov za izpopolnjevanje ali prekvalifikacijo lokalnih delavcev ...).

Nagrada za prvo mesto: 10.000 EUR

Nagrada za drugo mesto: Generalijeva zavarovanja za mala in srednje velika podjetja.

Postopek izbire in razglasitev zmagovalca

Zmagovalce vsake kategorije – junake trajnosti – bo določila žirija, ki jo sestavljajo ugledni strokovnjaki iz akademske sfere, podjetniki in predstavniki medijev ter Generalija. Podelitev nagrad bo potekala septembra, na dogodek pa bodo vabljeni vsi finalisti nagradnega natečaja.

Tukaj pa se zgodba še ne konča! Slovenski finalisti natečaja bodo sodelovali še v drugem, mednarodnem krogu izbora. Zmagovalec po izboru drugostopenjske, mednarodne žirije,  se bo predstavil tudi na evropskem dogodku, ki bo novembra 2023 v Bruslju.

Vas zanima še več o natečaju? Pišite nam na smeenterprize.si@generali.si.

Generali in trajnostno delovanje

Z našim strateškim načrtom »Vseživljenjski Partner 24: Spodbujanje rasti« smo se zavezali, da nas bodo pri vseh dejanjih vodile trajnostne odločitve. Tako ustvarjamo skupno vrednost za vse deležnike in krepimo vlogo vseživljenjskega partnerja za naše stranke.

Trajnostno poslovanje gradi zdrave temelje za dolgoročni uspeh in omogoča hitrejšo prilagoditev novim gospodarskim in okoljskim razmeram. Je tudi pomembna priložnost za rast malih in srednje velikih podjetij, ki predstavljajo več kot 99 % odstotkov podjetij v Evropski uniji. Zato so eden glavnih dejavnikov trajnostnega prehoda.

S pobudo SME EnterPRIZE želimo podpreti trajnostno preobrazbo podjetij, razvoj bolj zelenega in vključujočega gospodarstva, zagotoviti prepoznavnost uspešnih zgodb in spodbujati uvajanje trajnostnih poslovnih modelov ter javno razpravo o tej temi.