SME EnterPRIZE 2023: Podpiramo trajnostno preobrazbo Evrope

V prvo izvedbo natečaja SME EnterPRIZE v Sloveniji se je prijavilo kar 30 malih in srednje velikih podjetij. 7-članska žirija pod vodstvom predsednice Ane Struna Bregar je izbrala 4 slovenske nagrajence. Mednarodna žirija je izmed njih izbrala podjetje, ki se bo predstavilo na zaključni prireditvi v Bruslju.

Kaj je SME EnterPRIZE?

SME EnterPRIZE je strateška pobuda Skupine Generali, ki je namenjena evropskim malim in srednje velikim podjetjem in spodbuja sprejemanje trajnostnih poslovnih modelov ter javno razpravo o trajnostnosti.

Nagradni natečaj SME EnterPRIZE je zaživel leta 2021 ob 190. obletnici Generalija in je bil letos izveden tretjič. Pobuda se izvaja v več evropskih državah in veseli nas, da smo lahko letos k sodelovanju povabili tudi mala in srednje velika podjetja iz Slovenije.

Z natečajem želimo predstaviti podjetja, ki delujejo kot ambasadorji trajnosti in so v svoje poslovne dejavnosti uvedli pomembne trajnostne pobude ter imajo obenem navdihujoče poslovne modele za druge podjetnike.

Zmagovalci natečaja: Kategorija: Pozitiven vpliv na okolje

1. mesto: Lumar INŽENIRING podjetje za inženiring in storitve d.o.o.

Podjetje Lumar kaže svojo zavezanost k trajnosti v inovativnih izdelkih, celovitem poslovnem modelu, okoljskih ukrepih in ciljih, sistematičnem merjenju trajnosti in ambicioznih pobudah za prihodnost. Njihova prizadevanja ne izboljšujejo le kakovosti življenja ljudi, temveč so tudi zgled industriji in prispevajo k zmanjševanju vpliva na okolje.

2. mesto: Epidos turizem d.o.o.

Hotel Ribno Alpine Resort je predan zmanjševanju odpadkov, uvajanju inovativnih praks in zavezan pozitivnemu vplivu na okolje ter dobrobiti svojih gostov in lokalne skupnosti. Njihova prizadevanja za pridobitev statusa Zero Waste in načrti za prihodnje trajnostne izboljšave dokazujejo njihovo vodilno vlogo in zavezanost trajnostnemu razvoju v turistični industriji.

Zmagovalci natečaja: Kategorija: Pozitiven vpliv na zaposlene, družbo in skupnost

1. mesto: Mikro+Polo, družba za inženiring, proizvodnjo in trgovino d.o.o.

Izjemna predanost podjetja Mikro+Polo povečanju zadovoljstva in zavzetosti zaposlenih, dajanju prednosti dobremu počutju zaposlenih in njihovih družin ter pozitivnemu vplivu na širše skupnosti je priznana z izvajanjem inovativnih praks in ukrepov. Odlikujejo jih številne pobude na področju družbene odgovornosti, zavezanosti trajnostnemu razvoju in ambiciozni načrti za prihodnost.

2. mesto: Rifuzl d.o.o. (sedaj MOJA ČOKOLADA, prodaja čokolad d.o.o.)

Prizadevanja podjetja Rifuzl za spodbujanje trajnostnega življenja, spreminjanje navad potrošnikov, reševanje problematike odpadne embalaže ter krepitev pozitivnih odnosov s strankami in dobavitelji so prepoznana v več ključnih strategijah. Zagotavljanje trajnostnih alternativ, izobraževanje javnosti in izvajanje lastnih trajnostnih praks dokazuje njihovo predanost pozitivnemu družbenemu in tudi okoljskemu vplivu.

I. Pozitiven vpliv na okolje

Mala in srednje velika podjetja, ki s svojim poslovanjem pozitivno vplivajo na okolje (npr. zmanjšanje porabe energije, recikliranje in sanacija surovin, prakse krožnega gospodarstva; nove proizvodne metode, ki ustvarjajo manj odpadkov ali ponovno uporabljajo materiale, uporaba novih vrst materialov; razvoj tehnologij za varčevanje z energijo, zmanjševanje emisij CO2 in izogibanje nepotrebno zavrženim živilom; sprejemanje novih kmetijskih praks s poudarkom na boljši zaščiti biotske raznovrstnosti in tal itd.).

Nagrada za prvo mesto: 10.000 EUR

Nagrada za drugo mesto: Generalijeva zavarovanja za mala in srednje velika podjetja.

II. Pozitiven vpliv na zaposlene, družbo in skupnost

Mala in srednje velika podjetja, ki pozitivno vplivajo na zaposlene, na okolje, v katerem delujejo, in na svoje skupnosti (npr. skrb za ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem, varnost in izobraževanje na delovnem mestu, programi, ki zagotavljajo enake zaposlitvene možnosti itd.; prispevki v organizacije ali projekte skupnosti, prostovoljstvo zaposlenih; zaposlovanje oz. opolnomočenje prikrajšanih ljudi, vključevanje invalidov v skupnost, zaposlovanje lokalnih delavcev in dobaviteljev; vključevanje skupnosti v okoliščinah, ko ima poslovanje negativen vpliv na skupnost; podpora razvoju, ki ga vodi skupnost; financiranje učnih programov za lokalne prebivalce ali programov za izpopolnjevanje ali prekvalifikacijo lokalnih delavcev ...).

Nagrada za prvo mesto: 10.000 EUR

Nagrada za drugo mesto: Generalijeva zavarovanja za mala in srednje velika podjetja.

Postopek izbire in razglasitev zmagovalca

Zmagovalce vsake kategorije – junake trajnosti – je določila žirija, ki jo sestavljajo ugledni strokovnjaki iz akademske sfere, podjetniki in predstavniki medijev ter Generalija. Podelitev nagrad je potekala 21. septembra 2023.

Tukaj pa se zgodba še ne konča! Slovenski nagrajenci natečaja so sodelovali še v drugem, mednarodnem krogu izbora. Zmagovalec po izboru drugostopenjske, mednarodne žirije,  se bo predstavil tudi na evropskem dogodku, ki bo novembra 2023 v Bruslju.

Vas zanima še več o natečaju? Pišite nam na smeenterprize.si@generali.si.

Generali in trajnostno delovanje

Z našim strateškim načrtom »Vseživljenjski Partner 24: Spodbujanje rasti« smo se zavezali, da nas bodo pri vseh dejanjih vodile trajnostne odločitve. Tako ustvarjamo skupno vrednost za vse deležnike in krepimo vlogo vseživljenjskega partnerja za naše stranke.

Trajnostno poslovanje gradi zdrave temelje za dolgoročni uspeh in omogoča hitrejšo prilagoditev novim gospodarskim in okoljskim razmeram. Je tudi pomembna priložnost za rast malih in srednje velikih podjetij, ki predstavljajo več kot 99 % odstotkov podjetij v Evropski uniji. Zato so eden glavnih dejavnikov trajnostnega prehoda.

S pobudo SME EnterPRIZE želimo podpreti trajnostno preobrazbo podjetij, razvoj bolj zelenega in vključujočega gospodarstva, zagotoviti prepoznavnost uspešnih zgodb in spodbujati uvajanje trajnostnih poslovnih modelov ter javno razpravo o tej temi.