SME EnterPRIZE 2024: Nagrajujemo trajnostne poslovne prakse

Ne zamudite prijave na nagradni natečaj SME EnterPRIZE, ki spodbuja in nagrajuje trajnostne poslovne odločitve malih in srednje velikih podjetij. Kot vseživljenjski partner želimo aktivno spodbujati preobrazbe do bolj trajnostnega poslovanja. Naj vaši trajnostni uspehi odmevajo, saj skupaj gradimo bolj vključujoče in bolj zeleno gospodarstvo.

Kaj je SME EnterPRIZE?

SME EnterPRIZE je strateška pobuda Skupine Generali, ki je zaživela leta 2021 ob 190. obletnici Generalija. Namenjena je spodbujanju trajnostnih poslovnih modelov med malimi in srednje velikimi podjetji ter spodbuja javno razpravo o trajnostnosti v Evropi in širše.

Nagradni natečaj bo letos že drugič zapored izveden tudi v Sloveniji. Lani se je v natečaj prijavilo kar 30 malih in srednje velikih podjetij. Slovenska žirija je izbrala 4 slovenske nagrajence, mednarodna žirija pa izmed njih podjetje, ki se je predstavilo na zaključni prireditvi v Bruslju. Tudi letošnji slovenski zmagovalec po izboru mednarodne žirije se bo predstavil v Bruslju na zaključni prireditvi spomladi 2025. Ponosni smo, da nagrajujemo trajnostne poslovne prakse in širimo ugled malih in srednje velikih podjetij kot ambasadorjev trajnosti, ki so mnogim v navdih.

SME EnterPrize

Postanite junak trajnosti

Če ste malo ali srednje veliko podjetje, ki skrbi za trajnostno poslovanje in odnose z deležniki, ste usmerjeni v dobro počutje zaposlenih, skrbite za okolje in vlagate v skupnost, sprejmite izziv in oddajte svojo prijavo na natečaj SME EnterPRIZE. Natečaj je za prijave odprt od 10. aprila do 10. junija 2024.
Sodelovanje je enostavno! Izpolnite prijavnico in opišite svoj trajnostni poslovni model. Izberite eno ali dve kategoriji natečaja glede na področje vpliva vašega podjetja.

Kategorije natečaja in nagrade

Nagrade lahko osvojite v eni od dveh kategorij trajnostnega delovanja:

I. Pozitiven vpliv na okolje

Mala in srednje velika podjetja, ki s svojim poslovanjem pozitivno vplivajo na okolje (npr. zmanjšanje porabe energije, recikliranje in sanacija surovin, prakse krožnega gospodarstva; nove proizvodne metode, ki ustvarjajo manj odpadkov ali ponovno uporabljajo materiale, uporaba novih vrst materialov; razvoj tehnologij za varčevanje z energijo, zmanjševanje emisij CO2 in izogibanje nepotrebno zavrženim živilom; sprejemanje novih kmetijskih praks s poudarkom na boljši zaščiti biotske raznovrstnosti in tal itd.).

Nagrada za prvo mesto: 10.000 EUR

Nagrada za drugo mesto: Paket Generalijevih poslovnih zavarovanj v vrednosti 2.500 EUR

II. Pozitiven vpliv na zaposlene, družbo in skupnost

Mala in srednje velika podjetja, ki pozitivno vplivajo na zaposlene, na okolje, v katerem delujejo, in na svoje skupnosti (npr. skrb za ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem, varnost in izobraževanje na delovnem mestu, programi, ki zagotavljajo enake zaposlitvene možnosti itd.; prispevki v organizacije ali projekte skupnosti, prostovoljstvo zaposlenih; zaposlovanje oz. opolnomočenje prikrajšanih ljudi, vključevanje invalidov v skupnost, zaposlovanje lokalnih delavcev in dobaviteljev; vključevanje skupnosti v okoliščinah, ko ima poslovanje negativen vpliv na skupnost; podpora razvoju, ki ga vodi skupnost; financiranje učnih programov za lokalne prebivalce ali programov za izpopolnjevanje ali prekvalifikacijo lokalnih delavcev ...).

Nagrada za prvo mesto: 10.000 EUR

Nagrada za drugo mesto: Paket Generalijevih poslovnih zavarovanj v vrednosti 2.500 EUR

Postopek izbire in razglasitev zmagovalca

Zmagovalce vsake kategorije – junake trajnosti – bo določila žirija, ki jo sestavljajo ugledni strokovnjaki iz akademske sfere, podjetniki in predstavniki medijev ter Generalija. Podelitev slovenskih nagrad bo jeseni 2024 v Ljubljani, na dogodek pa bodo vabljeni vsi finalisti nagradnega natečaja.

Slovenski zmagovalci svojo pot nadaljujejo še do mednarodne žirije! Sodelovali bodo namreč tudi v drugem, mednarodnem krogu izbora. Zmagovalec po izboru drugostopenjske, mednarodne žirije, se bo predstavil na zaključnem evropskem dogodku, ki bo spomladi 2025 v Bruslju.

Vas zanima še več o natečaju? Pišite nam na smeenterprize.si@generali.si.

Generali in trajnostno delovanje

V Generalijevem strateškem načrtu Vseživljenjski Partner 24: Spodbujanje rasti ima trajnostno delovanje poglavitno vlogo. Trajnostne odločitve nas vodijo pri vseh dejanjih. Verjamemo, da le tako lahko ustvarjamo skupno vrednost za vse deležnike, saj želimo biti odgovorni kot zavarovalnica, kot vlagatelj, kot delodajalec in kot državljan ter še bolj krepiti vlogo vseživljenjskega partnerja za naše stranke.

Trajnostno poslovanje pomeni zdrave temelje za dolgoročni uspeh in omogoča hitrejšo prilagoditev na nove gospodarske in okoljske razmere ter je pomembna priložnost za rast MSP. Z natečajem jim želimo nuditi podporo pri trajnostni preobrazbi.

Prepoznavnost uspešnih trajnostnih zgodb, ki spodbujajo trajnostne poslovne modele in javna razprava o tej temi, je ključnega pomena ob sedanjih številnih izzivih svetovnega gospodarstva.

Zmagovalci leta 2023

Preverite, kdo so bili zmagovalci v letu 2023.

Zmagovalci natečaja: Kategorija: Pozitiven vpliv na okolje

1. mesto: Lumar INŽENIRING podjetje za inženiring in storitve d.o.o.

Podjetje Lumar kaže svojo zavezanost k trajnosti v inovativnih izdelkih, celovitem poslovnem modelu, okoljskih ukrepih in ciljih, sistematičnem merjenju trajnosti in ambicioznih pobudah za prihodnost. Njihova prizadevanja ne izboljšujejo le kakovosti življenja ljudi, temveč so tudi zgled industriji in prispevajo k zmanjševanju vpliva na okolje.

Preberite intervju z nagrajencem

 

2. mesto: Epidos turizem d.o.o.

Hotel Ribno Alpine Resort je predan zmanjševanju odpadkov, uvajanju inovativnih praks in zavezan pozitivnemu vplivu na okolje ter dobrobiti svojih gostov in lokalne skupnosti. Njihova prizadevanja za pridobitev statusa Zero Waste in načrti za prihodnje trajnostne izboljšave dokazujejo njihovo vodilno vlogo in zavezanost trajnostnemu razvoju v turistični industriji.

Preberite intervju z nagrajencem

Zmagovalci natečaja: Kategorija: Pozitiven vpliv na zaposlene, družbo in skupnost

1. mesto: Mikro+Polo, družba za inženiring, proizvodnjo in trgovino d.o.o.

Izjemna predanost podjetja Mikro+Polo povečanju zadovoljstva in zavzetosti zaposlenih, dajanju prednosti dobremu počutju zaposlenih in njihovih družin ter pozitivnemu vplivu na širše skupnosti je priznana z izvajanjem inovativnih praks in ukrepov. Odlikujejo jih številne pobude na področju družbene odgovornosti, zavezanosti trajnostnemu razvoju in ambiciozni načrti za prihodnost.

Preberite intervju z nagrajencem

 

2. mesto: Rifuzl d.o.o. (sedaj MOJA ČOKOLADA, prodaja čokolad d.o.o.)

Prizadevanja podjetja Rifuzl za spodbujanje trajnostnega življenja, spreminjanje navad potrošnikov, reševanje problematike odpadne embalaže ter krepitev pozitivnih odnosov s strankami in dobavitelji so prepoznana v več ključnih strategijah. Zagotavljanje trajnostnih alternativ, izobraževanje javnosti in izvajanje lastnih trajnostnih praks dokazuje njihovo predanost pozitivnemu družbenemu in tudi okoljskemu vplivu.

Preberite intervju z nagrajencem