Žirija natečaja SME EnterPRIZE 2023

Slovensko žirijo nagradnega natečaja za slovenska mala in srednje velika podjetja z najboljšimi trajnostnimi poslovnimi praksami sestavljajo ugledni strokovnjaki iz akademske sfere, podjetniki, predstavniki medijev in zavarovalnice Generali. Med vsemi prijavami bodo izbrali finaliste, izmed njih pa nagrajence - slovenska podjetja z najboljšo trajnostno poslovno prakso. Slovenska žirija bo v pomoč mednarodni žiriji pri izboru slovenskega malega ali srednje velikega podjetja, ki se bo v drugem krogu natečaja potegovalo za udeležbo na finalni prireditvi oktobra v Bruslju.

Ana Struna Bregar, izvršna direktorica CER

»SME EnterPRIZE je pomembna inciativa, ki spodbuja k uvajanju trajnosti v kulturo in poslovne modele malih in srednjih podjetij. Na eni strani nagrajuje in izpostavlja najboljše prakse trajnostnih poslovnih modelov. Na drugi strani pa spodbuja razpravo o tematiki in k trajnostnem poslovanju nagovarja še ostala podjetja.«

Predsednica žirije Ana Struna Bregar se posveča trajnostnemu managementu od leta 2017, ko je prevzela vodenje poslovnega združenja CER Partnerstvo za trajnostno gospodarstvo. Diplomirana inženirka arhitekture se je o trajnostnem managementu izobraževala tudi na University of Cambridge in Yale School of Management. Za projekt Odprte hiše Slovenije, kjer je bila ena od soustanoviteljev, je prejela Plečnikovi odličji. Leta 2020 je bila pobudnica zavezništva gospodarstva za zeleno okrevanje po pandemiji Covid, ki ga je nagradil časnik Finance. Je soavtorica in koordinatorka certifikata Green Star za uvajanje ESG načel v poslovanje.

red. prof. dr. Vesna Žabkar, redna profesorica na katedri za trženje Ekonomske fakultete UL

»Glavnino slovenskega gospodarstva sestavljajo mala in srednje velika podjetja. V trajnostnem poslovanju se srečujejo s številnimi izzivi, zato podpiram strateško pobudo Skupine Generali SME EnterPRIZE, namenjeno spodbujanju trajnostnih poslovnih modelov v malih in srednje velikih podjetjih.«

Redna prof. dr. Vesna Žabkar vodi tudi enega najuspešnejših raziskovalnih programov na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost RS o izzivih vključujočega trajnostnega razvoja. Vidna predstavnica mednarodnih in domačih stanovskih združenj, je prejemnica mednarodnih nagrad in Zlate plakete UL. Gostuje na tujih univerzah, tudi na Katedri za mednarodno trženje dunajske univerze, in sodeluje s številnimi podjetji v Sloveniji tudi v okviru raziskave Trajnostni poslovni indeks.

mag. Vida Kožar, direktorica GZS Podjetniško trgovske zbornice

»Podjetniško trgovska zbornica podpira mikro, majhna in srednje velika podjetja pri intenzivnem procesu trajnostne in krožne transformacije poslovanja, s poudarkom na zasledovanju strateških ciljev učinkovite rabe virov in krožnega gospodarstva. Strateška pobuda Generalija SME EnterPRIZE si z nami deli enake cilje, zato sem z veseljem pristopila k strokovni žiriji natečaja.«

Mag. Vida Kožar je od leta 2006 direktorica GZS Podjetniško trgovske zbornice (PTZ), ki svoje poslanstvo utemeljuje z visoko stopnjo specifičnega delovanja na osnovi več kot štiridesetletnih izkušenj z mikro, malimi in srednjimi podjetji. PTZ je članica Evropskega združenja malih podjetij (ESBA) v Bruslju, v katerem je bila mag. Vida Kožar med drugim tudi članica UO ESBA, v obdobju 2021 – 2022 pa je bila tudi članica svetovalnega organa WE GATE v Bruslju.

Ram Dušić Hren, ustanovitelj Brighter Communication

»Največjo priložnost, da vpletejo močne trajnostne vrednote v svoje poslovanje že v samem začetku, imajo prav manjša podjetja. Zato se veselim slišati trajnostne podjetniške zgodbe vseh, ki bodo sprejeli izziv nagradnega natečaja SME EnterPRIZE.«

Ram Dušić Hren je na svoji karierni poti hodil skozi akademsko raziskovalno dejavnost na področju fizike, skozi tehnološke startupe in podjetništvo, pa tudi skozi eno največjih svetovnih tehnoloških korporacij. V svoji karieri je facilitiral številne inovacijske delavnice in procese razvoja novih poslovnih modelov, produktov in storitev. V zadnjih letih združuje svoje izkušnje na področju inovacij s svojo dolgoletno strastjo do trajnostnega razvoja in sistemskega reševanja izzivov. Podjetjem pomaga do bolj trajnostnih poslovnih modelov, strategij in kompetenc, ki so za to potrebne.

Borut Hočevar, novinar in urednik pri časniku Finance

»Skozi prakso zadnjih let ugotavljam, da številna podjetja slabo poznajo zahteve Evropske komisije in mednarodnega trga po trajnostnem poslovanju. Pobuda, kot je SME EnterPRIZE, je zato zelo pomembna pri širjenju zavedanja o spremenjenih pogojih poslovanja, ki jih prinašajo takšne zahteve.«

Borut Hočevar je diplomirani ekonomist z dolgoletnimi novinarskimi izkušnjami, kjer je pri različnih medijih kot novinar in urednik spremljal zlasti področje gospodarstva. Od leta 2014 pri poslovnem časniku Finance ureja prilogo in portal Okolje in energija, kjer skozi uredniško in novinarsko delo spremlja tudi področje trajnostnega razvoja v slovenskem in globalnem gospodarstvu.

Vanja Hrovat, predsednica uprave Generali zavarovalnice d. d.

»V našem strateškem načrtu Vseživljenjski partner 24: Spodbujanje rasti smo se zavezali k trajnostnemu delovanju na vseh področjih našega poslovanja. Ob sprejemanju najpomembnejših odločitev zato vedno premislimo, kakšne posledice ima naše delovanje na okolje in družbo. Mala in srednje velika podjetja so steber evropskega gospodarstva in želimo jih vzpodbuditi pri vpeljavi trajnostnih praks, saj vsi vemo, da je to danes edina prava pot.«

Vanja Hrovat se je zavarovalništvu zapisala pred več kot 30-imi leti. Zavarovalnici Generali se je pridružila leta 1997 in skozi bogato poslovno pot podrobno spoznala različna področja delovanja zavarovalnice. Oktobra 2008 je bila imenovana za članico uprave, maja 2014 pa je bila imenovana na mesto predsednice uprave. Je članica več stanovskih in strokovnih združenj, med ostalim tudi upravnega odbora Združenja Manager.

Borut Završan, direktor prodaje Generali zavarovalnice d. d.

»Koncept vseživljenjskega partnerstva, ki je naše vodilo, spodbuja dolgoročen partnerski odnos z našimi strankami. Dolgoročno sodelovanje pa pomeni tudi pot v smeri trajnostnega delovanja, saj z rešitvami, ki jih oblikujemo danes, omogočamo bolj varen jutri. Tudi malim in srednje velikim podjetjem vsakodnevno nudimo roko in oporo z razvojem zavarovalnih rešitev po meri, ki rastejo skupaj s podjetjem, saj je naš pogled zmeraj usmerjen v prihodnost.«

Borut Završan ima v zavarovalništvu 20-letne izkušnje. Svojo profesionalno pot je začel v direktnem stiku s strankami ob vodenju prodajnih timov in jo dopolnjeval z izkušnjami spletne prodaje in prodaje podjetjem. Medsebojno zaupanje s strankami in uresničevanje obljube po večji varnosti postavlja na najvišje mesto. Kot gost večkrat sooblikuje programe in okrogle mize različnih finančnih, zavarovalniških in prodajnih dogodkov.