Žirija natečaja SME EnterPRIZE 2023

Ugledni strokovnjaki iz akademske sfere, podjetniki, predstavniki medijev in zavarovalnice Generali sestavljajo slovensko žirijo. Ocenjevali bodo prejete prijave in izmed njih izbrali nagrajence - slovenska podjetja z najboljšo trajnostno poslovno prakso. V pomoč bodo mednarodni žiriji pri izboru slovenskega malega ali srednje velikega podjetja, ki se bo v drugem krogu natečaja potegovalo za udeležbo na finalni prireditvi spomladi 2025 v Bruslju.

Ana Struna Bregar, izvršna direktorica CER

»SME EnterPRIZE je pomembna inciativa, ki spodbuja k uvajanju trajnosti v kulturo in poslovne modele malih in srednjih podjetij. Na eni strani nagrajuje in izpostavlja najboljše prakse trajnostnih poslovnih modelov. Na drugi strani pa spodbuja razpravo o tematiki in k trajnostnem poslovanju nagovarja še ostala podjetja.«

Predsednica žirije Ana Struna Bregar se posveča trajnostnemu managementu od leta 2017, ko je prevzela vodenje poslovnega združenja CER Partnerstvo za trajnostno gospodarstvo. Diplomirana inženirka arhitekture se je o trajnostnem managementu izobraževala tudi na University of Cambridge in Yale School of Management. Za projekt Odprte hiše Slovenije, kjer je bila ena od soustanoviteljev, je prejela Plečnikovi odličji. Leta 2020 je bila pobudnica zavezništva gospodarstva za zeleno okrevanje po pandemiji Covid, ki ga je nagradil časnik Finance. Je soavtorica in koordinatorka certifikata Green Star za uvajanje ESG načel v poslovanje.

red. prof. dr. Vesna Žabkar, redna profesorica na katedri za trženje Ekonomske fakultete UL

»Glavnino slovenskega gospodarstva sestavljajo mala in srednje velika podjetja. V trajnostnem poslovanju se srečujejo s številnimi izzivi, zato podpiram strateško pobudo Skupine Generali SME EnterPRIZE, namenjeno spodbujanju trajnostnih poslovnih modelov v malih in srednje velikih podjetjih.«

Redna prof. dr. Vesna Žabkar vodi tudi enega najuspešnejših raziskovalnih programov na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost RS o izzivih vključujočega trajnostnega razvoja. Vidna predstavnica mednarodnih in domačih stanovskih združenj, je prejemnica mednarodnih nagrad in Zlate plakete UL. Gostuje na tujih univerzah, tudi na Katedri za mednarodno trženje dunajske univerze, in sodeluje s številnimi podjetji v Sloveniji tudi v okviru raziskave Trajnostni poslovni indeks.

Ram Dušić Hren, ustanovitelj Brighter Communication

»Največjo priložnost, da vpletejo močne trajnostne vrednote v svoje poslovanje že v samem začetku, imajo prav manjša podjetja. Zato se veselim slišati trajnostne podjetniške zgodbe vseh, ki bodo sprejeli izziv nagradnega natečaja SME EnterPRIZE.«

Ram Dušić Hren je na svoji karierni poti hodil skozi akademsko raziskovalno dejavnost na področju fizike, skozi tehnološke startupe in podjetništvo, pa tudi skozi eno največjih svetovnih tehnoloških korporacij. V svoji karieri je facilitiral številne inovacijske delavnice in procese razvoja novih poslovnih modelov, produktov in storitev. V zadnjih letih združuje svoje izkušnje na področju inovacij s svojo dolgoletno strastjo do trajnostnega razvoja in sistemskega reševanja izzivov. Podjetjem pomaga do bolj trajnostnih poslovnih modelov, strategij in kompetenc, ki so za to potrebne.

Barbara Pavlin, novinarka pri časniku Finance in urednica portala ESG Finance

»Trajnostna preobrazba, zeleni prehod, trajnostne dobavne verige, obveze za podjetja, ki jih prinašajo številni predpisi s področja ESG po vsem svetu, so vse pogostejše teme na dnevnih redih organizacij. MSP so najštevilčnejša podjetniška skupina in zato običajno hitreje in bolj prilagodljiva. Na trajnostni poti pa se spopadajo z nekaterimi specifičnimi izzivi, zato z zanimanjem pričakujem dobre zgodbe v okviru natečaja.«

Barbara Pavlin ima dolgoletne novinarske in uredniške izkušnje. Od leta 2006 spremlja področje družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja. Za prispevek k širjenju zavedanja o teh temah je leta 2011 prejela posebno novinarsko priznanje Horus. Med leti 2010 in 2015 je bila članica ocenjevalne žirije Slovenske nagrade za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj Horus. Pri časniku Finance od leta 2023 ureja portal ESG Finance, kjer skozi uredniško in novinarsko delo spremlja področje ESG v slovenskem in globalnem gospodarstvu in sodeluje v projektu ESG-prvak Slovenije.

Vanja Hrovat, predsednica uprave Generali zavarovalnice d. d.

»Danes, ko se vse pogosteje soočamo z izzivi podnebnih sprememb in družbenih neenakosti, trajnostnosti ne moremo več uvrščati med priporočila. V vse večji meri mora postati del našega delovanja. Zato smo se v strateškem načrtu Skupine Generali zavezali, da nas bodo načela trajnostnosti vodila pri odločitvah in dejanjih. Trajnostnost vidimo kot generator svojega poslovanja, pri čemer želimo biti odgovorni kot zavarovalnica, kot vlagatelj in kot delodajalec ter še bolj krepiti svojo vlogo vseživljenjskega partnerja pri strankah. Z natečajem SME EnterPRIZE spodbujamo podjetja na poti trajnostne preobrazbe ter nagrajujemo in krepimo prepoznavnost najboljših trajnostnih praks. Lanski natečaj je bil dokaz, da imamo med slovenskimi podjetji pomembne inovatorje in odlične poslovne zgodbe s področja trajnosti.«

Vanja Hrovat se je zavarovalništvu zapisala pred več kot 30-imi leti. Zavarovalnici Generali se je pridružila leta 1997 in skozi bogato poslovno pot podrobno spoznala različna področja delovanja zavarovalnice. Maja 2014 je bila imenovana na mesto predsednice uprave. Je članica več stanovskih in strokovnih združenj, med drugim upravnega odbora Združenja Manager.

Borut Završan, direktor prodaje Generali zavarovalnice d. d.

»Slovenska mala in srednje velika podjetja predstavljajo neizmeren vir navdiha tudi za evropska in globalna podjetja. Ponosni smo, da jim lahko s svojimi storitvami po meri stojimo ob strani kot vseživljenjski partner in jim zagotavljamo varnost, ko razprejo krila in prodrejo še dlje. Ker smo strateško zapisani trajnostnemu delovanju, želimo nagrajevati njihove korake na poti do bolj trajnostne prihodnosti, ki jo gradimo skupaj.«

Borut Završan ima v zavarovalništvu 20-letne izkušnje. Svojo profesionalno pot je začel v direktnem stiku s strankami ob vodenju prodajnih timov in jo dopolnjeval z izkušnjami spletne prodaje in prodaje podjetjem. Medsebojno zaupanje s strankami in uresničevanje obljube po večji varnosti postavlja na najvišje mesto. Kot gost večkrat sooblikuje programe in okrogle mize različnih finančnih, zavarovalniških in prodajnih dogodkov.