Družbena odgovornost

Družbena odgovornost

V Generali zavarovalnici smo zavezani k ustvarjanju zdrave, povezane in trajnostne družbe, kjer se lahko ljudje razvijajo in uresničujejo svoje potenciale. Verjamemo, da moramo kot uspešno podjetje vračati okolju, v katerem ustvarjamo in pomagati človeku v stiski. Z dolgoročnimi projekti in partnerstvi udejanjamo svojo zavezo za podporo dobrodelnosti, športu, umetnosti, izobraževanju in preventivi.

Naša odgovornost

Težimo k ustvarjanju vrednosti ne samo v ekonomskem, temveč tudi v družbenem in okoljskem smislu: naša zaveza je zagotavljati dolgoročno finančno uspešnost in spreminjanje družbe, v kateri delujemo, na bolje.

Z visokokakovostnimi produkti in storitvami, ki zadovoljijo potrebe naših strank po varnosti, želimo izboljšati življenje ljudi. Ker čutimo pripadnost skupnosti, v kateri delujemo, podpiramo različne projekte, ki ji pomagajo. Verjamemo, da naš uspeh temelji predvsem na kakovosti naših zaposlenih, zato želimo izboljšati socialni dialog, ki prispeva k ozaveščanju zaposlenih o poslovnem razvoju.

Leta 1997 je skupina na evropski ravni skladno s posebno evropsko direktivo vzpostavila ustrezno platformo za izboljšanje socialnega dialoga z Evropskim svetom delavcev. Poleg tega smo leta 2006 sprejeli Evropsko socialno listino, da bi uresničili nekatera načela in cilje za uskladitev in spodbujanje medsebojnega zaupanja med vodstvom, zaposlenimi in pozitivnim delovnim okoljem, ki temelji na pravicah delavcev.

Naša strategija korporativne odgovornosti temelji na poslovnih prednostnih nalogah skupine in načelih, opredeljenih v kodeksu ravnanja. Strategija prav tako upošteva potrebe in pričakovanja naših ključnih deležnikov, ki igrajo pomembno vlogo pri trajnem uspehu skupine. Naša strategija je opredeljena v Listini trajnostnih zavez, ki je bistvena pri vodenju ključnih socialnih, okoljskih in upravljavskih zadev. Določa tudi področja delovanja, na katera se želimo osrediniti v prihodnjih letih, da bi lahko dosegli poslovne cilje in ustvarili višjo vrednost za naše deležnike.

Za določitev prednostnih nalog v okviru strategije korporativne odgovornosti in opredelitev vsebine poročila o trajnostnem razvoju smo izvedli formalno analizo pomembnosti v skladu s smernicami poročanja GRI-G4.

Ker smo zavezani korporativni odgovornosti, smo podpisniki naslednjih pobud Združenih narodov: Globalni dogovorNačela odgovornega investiranja (PRI) in Načela trajnostnega zavarovanja (PSI).

Več o korporativni odgovornosti