Odgovorno poslovanje

ZAVEZA ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ

Leta 2017 je upravni odbor Skupine Generali odobril Listino trajnostnih zavez - Charter of Sustainability Commitments in obnovil zavezanost Skupine do vseh deležnikov.

Naša vizija trajnostnega razvoja temelji na ustvarjanju zdrave, odporne in trajnostne družbe, kjer se ljudje lahko razvijajo in izpolnjujejo svoje potenciale. Tako živimo svojo vlogo korporativnega člana in ustvarjamo dolgoročno vrednost za naše deležnike.

Ta vizija temelji na dveh stebrih:

  • voditi trajnostno poslovanje, uresničevati odličnost v naših notranjih procesih in
  • živeti v skupnosti, igrati aktivno vlogo v okolju, kjer delamo, onstran vsakodnevnega poslovanja.

V poglobljenem dialogu z vodstvom, notranjimi in zunanjimi deležniki smo za naslednja tri leta opredelili osem prednostnih nalog:

  • Odzivali se bomo na megatrende, ki oblikujejo naše poslovanje in družbo.
  • Postali bomo prva izbira svojih strank.
  • Cenili bomo svoje distributerje.
  • Prispevali bomo k dialogu o trajnosti v finančni skupnosti.
  • Gradili bomo navdušujoče delovno okolje za svoje ljudi.
  • Skupaj s svojimi pogodbenimi partnerji bomo ponudili odlično storitev.
  • Dosegli bomo pozitiven vpliv v naših skupnostih.
  • Kot odgovoren korporativni član bomo vzbujali zaupanje.

Vsako leto bomo spremljali svoj napredek pri zastavljenih zavezah in o tem seznanjali svoje deležnike.  Ob upoštevanju doseženih rezultatov in novih zahtev, ki se bodo pojavile, bomo cilje listine tudi posodabljali.

Podrobneje spoznajte našo Listino trajnostnih zavez.
 

KORPORATIVNA ODGOVORNOST

Leta 1997 je skupina na evropski ravni skladno s posebno evropsko direktivo vzpostavila ustrezno platformo za izboljšanje socialnega dialoga z Evropskim svetom delavcev. Poleg tega smo leta 2006 sprejeli Evropsko socialno listino, da bi uresničili nekatera načela in cilje za uskladitev in spodbujanje medsebojnega zaupanja med vodstvom, zaposlenimi in pozitivnim delovnim okoljem, ki temelji na pravicah delavcev.

Za določitev prednostnih nalog v okviru strategije korporativne odgovornosti in opredelitev vsebine poročila o trajnostnem razvoju smo izvedli formalno analizo pomembnosti v skladu s smernicami poročanja GRI-G4.

Ker smo zavezani korporativni odgovornosti, smo podpisniki naslednjih pobud Združenih narodov: Globalni dogovorNačela odgovornega investiranja (PRI) in Načela trajnostnega zavarovanja (PSI).

Več o korporativni odgovornosti

CENTRALNA NABAVA

Cilj Skupine Generali je sodelovati z dobavitelji in zunanjimi strankami, ki si z nami delijo vrednote in filozofijo Skupine Generali ter s svojim delovanjem izkazujejo in spodbujajo spoštovanje do globalnega okolja, človekovih in delavskih pravic, kakovosti in vseh dejavnikov, ki prispevajo k blaginji družbe.

Vsi dobavitelji, ki se želite neposredno povezati z nabavnim oddelkom Skupine, lahko to storite prek naslednje povezave.