Distribucija zavarovalnih produktov

V Generali zavarovlanici d.d. si prizadevamo, da našim zavarovancem zagotavljamo najvišjo kakovost zavarovalne storitve in najvišjo raven zaščite. Stremimo k temu, da ima stranka še pred sklenitvijo zavarovanja kakovostne in jasne informacije o zavarovanju ter da nenehno izboljšujemo pravila in transparentnost našega delovanja tako pri razvoju produktov kot tudi pri prodaji zavarovanj. 
 
Pri tem si skladno z našo notranjo normativno ureditvijo, na podlagi Zakona o zavarovalništvu ter na podlagi Direktive EU o distribuciji zavarovalnih produktov (IDD) prizadevamo, da zagotavljamo:
  • visoko in enako raven varstva zavarovalcev in strank ne glede na distribucijski kanal;
  • preglednost delovanja zavarovalnice, zavarovalnih zastopnikov in posrednikov;
  • visoko raven strokovnosti in usposobljenosti zavarovalnih zastopnikov in zavarovalnih posrednikov; 
  • vzpostavitev pravil, ki bodo preprečevala nasprotja interesov pri zavarovalnih zastopnikih in posrednikih;
  • transparentnost statusa oseb, ki prodajajo zavarovalni produkt in vrste plačila, ki ga te osebe prejmejo.  
Skladno z našimi prizadevanji po visoki kakovosti našega dela in utrjevanju zaupanja naših strank v naše zavarovalne storitve in distribucijo zavarovalnih produktov, vas v nadaljevanju želimo seznaniti z naslednjim: 
  • Če želite podati obvestilo ali nas seznaniti o morebitni nepravilnosti ali kršitvi, ki ste jo zaznali v zvezi z distribucijo zavarovalnih produktov oziroma da menite, da je prišlo ali da bi lahko prišlo do morebitnega nasprotja interesov, vas vabimo, da to storite z oddajo obvestila po elektronski pošti info.si@generali.com.
    Vaše obvestilo bomo obravnavali kot dobronamerno seznanitev z morebitno nepravilnostjo ali morebitnim konfliktom interesov in ga bomo obravnavali z vso skrbnostjo in s ciljem, da se, če je potrebno, nemudoma sprejme ustrezne ukrepe, s katerimi se prepreči ali omeji morebitne negativne učinke in se zaščiti interese stranke.
  • Če pa želite podati pritožbo v vezi z našimi ravnanji vezanimi na distribucijo zavarovalnih primerov ali prijaviti svoj primer v katerem zaznavate konflikt interesov vas želimo seznaniti z našim Pritožbenim postopkom in možnostmi za oddajo vaše pritožbe, kjer boste našli tudi možnost podaje pritožbe po elektronski pošti info.si@generali.comenerali.com