Pravno obvestilo


pravice intelektualne lastnine

Spletna stran je za namen tega pravnega obvestila pojem, ki zajema vse spletne strani na naslovu www.generali.si (v nadaljevanju: spletna stran).

Imetnik avtorskih pravic na vseh avtorskih delih, ki so na kakršenkoli način vključeni v spletno stran, je Generali zavarovalnica  d.d. (v nadaljevanju: GENERALI).

Znaki GENERALI, Kirurški sanatorij Rožna dolina, Olimpijski komite Slovenije, AMZS in Generali Investments so varovani kot storitvene oziroma blagovne znamke po Zakonu o industrijski lastnini (ZIL-1) in mednarodnimi akti ter so registrirane pri Uradu RS za intelektualno lastnino.

Vse pravice pridržane. Uporabnik lahko uporablja vsebine na spletni strani izključno za svojo osebno, to je nekomercialno rabo. Vsaka druga oblika uporabe vsebin spletne strani, kot je npr. kopiranje, reproduciranje, distribuiranje in podobno v komercialne namene, je prepovedana.

Omejitev uporabe informacij in gradiv

Informacije in gradiva, ki so prikazana na tej strani, lahko uporabnik naloži z mreže za svojo osebno domačo rabo, pri čemer ne sme spreminjati označb avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah. Dovoljeno je nalaganje in tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv na www.generali.si ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja je prepovedano. Prav tako je prepovedana uporaba kateregakoli elementa www.generali.si za kakršnekoli druge namene kot za izključno osebno, nekomercialno, domačo rabo.

GENERALI ne odgovarja za obliko in vsebino spletnih strani, ki so na kakršenkoli način povezane s spletnim mestom www.generali.si. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih mest je odgovornost GENERALI za vse primere izključena.

Omejitev odgovornosti

GENERALI si prizadeva, da bodo podatki na spletni strani pravilni in ažurni, vendar GENERALI niti druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri izdelavi spletne strani ali še sodeluje pri nadgradnjah spletne strani, ne more biti odgovorna za navadno škodo ali izgubljeni dobiček ali nepremoženjsko škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi uporabe spletne strani ali nezmožnosti uporabe le-te.

GENERALI si prizadeva za nemoteno delovanje spletne strani, vendar ne prevzema odgovornosti za navadno škodo ali izgubljeni dobiček ali nepremoženjsko škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi motenega delovanja spletne strani.

GENERALI lahko kadarkoli brez predhodnega obvestila spremeni spletno stran.

Varstvo osebnih podatkov

Kakršnekoli podatke, ki jih GENERALI pridobi na kakršenkoli način preko spletne strani, so namenjeni izključno za rabo GENERALI. in jih GENERALI varuje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov in Zakonom o zavarovalništvu. Za podrobnosti glede obdelovanja vaših osebnih podatkov si oglejte Informacijo o obdelavi osebnih podatkov.

Izdaja računa

GENERALI po opravljenem nakupu na e-naslov kupca posreduje račun v PDF formatu.

info izračun enkratni življenjski bonus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Načini plačila


V poslovalnicah zavarovalnice Generali in pogodbenih partnerjih je možno plačilo s plačilnimi oziroma kreditnimi karticami (BA - Maestro, Mastercard, Visa, American Express) oz na podlagi izdaje UPN naloga.
Možnost plačila tudi na obroke preko direktne bremenitve transakcijskega računa pri vaši banki.
Direktna obremenitev se ukine v primeru, da plačnik zahteva vračilo denarnih sredstev, ki so bila plačana preko direktne obremenitve plačnikovega računa. Direktna obremenitev se ukine tudi v primeru trikratne zaporedne neuspešne obremenitve. V primeru ukinitve direktne obremenitve se način plačila spremeni na UPN.

 

Načini plačila Halo police


1. Sklepanje preko telefona - 080 70 77:

  • elektronski podpis,
  • plačilo preko spletne povezave ali preko spletne banke (stranka prejme podatke za plačilo po e-pošti),
  • po povzetju.

2. Sklepanje preko interneta:

  • plačilo s kreditnima karticama Visa in Mastercard,
  • preko spletne banke (stranka prejme podatke za plačilo po e-pošti).


Več informacij o načinih plačila dobite pri vašem zastopniku, na prodajnih mestih oz. poslovalnicah GENERALI zavarovalnice d.d. in na brezplačni številki 080 70 77.

Splošno

Za morebitne spore iz naslova uporabe spletne strani se uporabi slovenska zakonodaja. Za rešitev morebitnih sporov je pristojno sodišče v Ljubljani.
Z uporabo spletne strani uporabnik potrjuje, da je sprejel tu opisane pogoje in da se z njimi strinja.
Generali zavarovalnica d.d.