Vrednost enot premoženja

Nazaj

Maks Garant Plus

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 06.12.2023
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 0,9972 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 0,5850 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: -2,8827 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: -1,2966 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -0,8945 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: -3,8287 %