Vrednost enot premoženja

Nazaj

Maks Garant Plus

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 15.08.2022
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 1,0528 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -0,4821 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: -0,1896 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: -2,1015 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -2,3739 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: -11,6630 %