Vrednost enot premoženja

Nazaj

Maks Garant Plus

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 06.12.2022
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 1,0103 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -3,1352 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: -4,6887 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: -5,3406 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -6,3149 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: -18,1214 %