Vrednost enot premoženja

Nazaj

Maks Garant Plus

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 29.11.2020
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 1,0412 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -1,7921 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 0,4825 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: -16,1742 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -16,5304 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: -23,2267 %