Vrednost enot premoženja

Nazaj

Maks Garant Plus

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 16.09.2021
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 1,0707 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -0,2515 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 2,1465 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 3,2796 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 3,2199 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: -17,7207 %