Vrednost enot premoženja

Nazaj

SafePort Physical Silver 95+ Fund*

Naložbeni cilj sklada SAFEPORT PHYSICAL SILVER 95+ FUND je ustvariti dolgoročno realno rast naložbe. Investicijski sklad vlaga v fizično srebro. Investicijski sklad kupuje, hrani in vzdržuje najmanj 95 % premoženja sklada v fizičnem srebru.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 25.06.2020
Država: Liechtenstein
Vrednost enote premoženja (VEP): 67,8800 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 2,6308 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 1,9372 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 11,9578 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -1,8224 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: -3,3461 %

GIBANJE VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA NALOŽBE EUROFOND

Na povezavi spodaj si lahko ogledate ali prenesete podatke o gibanju vrednosti enot premoženja skladov vezanih na naložbena življenjska zavarovanja Eurofond: