Vrednost enot premoženja

Nazaj

SafePort Physical Silver 95+ Fund

Naložbeni cilj sklada SAFEPORT PHYSICAL SILVER 95+ FUND je ustvariti dolgoročno realno rast naložbe. Investicijski sklad vlaga v fizično srebro. Investicijski sklad kupuje, hrani in vzdržuje najmanj 95 % premoženja sklada v fizičnem srebru.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 06.01.2022
Država: Liechtenstein
Vrednost enote premoženja (VEP): 78,5700 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -0,9955 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: -12,6709 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: -12,4958 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -3,8193 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 29,1420 %