Vrednost enot premoženja

Nazaj

SafePort Physical Silver 95+ Fund

Naložbeni cilj sklada SAFEPORT PHYSICAL SILVER 95+ FUND je ustvariti dolgoročno realno rast naložbe. Investicijski sklad vlaga v fizično srebro. Investicijski sklad kupuje, hrani in vzdržuje najmanj 95 % premoženja sklada v fizičnem srebru.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 07.01.2021
Država: Liechtenstein
Vrednost enote premoženja (VEP): 91,8700 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 11,1555 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 35,1228 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 32,8753 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 2,3165 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 40,2595 %