Vrednost enot premoženja

Nazaj

SafePort Physical Silver 95+ Fund

Naložbeni cilj sklada SAFEPORT PHYSICAL SILVER 95+ FUND je ustvariti dolgoročno realno rast naložbe. Investicijski sklad vlaga v fizično srebro. Investicijski sklad kupuje, hrani in vzdržuje najmanj 95 % premoženja sklada v fizičnem srebru.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 16.03.2023
Država: Liechtenstein
Vrednost enote premoženja (VEP): 79,6500 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 0,7463 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 4,6099 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: -16,1755 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -9,2928 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 29,4701 %