Vrednost enot premoženja

Nazaj

SafePort Physical Silver 95+ Fund

Naložbeni cilj sklada SAFEPORT PHYSICAL SILVER 95+ FUND je ustvariti dolgoročno realno rast naložbe. Investicijski sklad vlaga v fizično srebro. Investicijski sklad kupuje, hrani in vzdržuje najmanj 95 % premoženja sklada v fizičnem srebru.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 20.09.2023
Država: Liechtenstein
Vrednost enote premoženja (VEP): 81,6500 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -5,7921 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: -4,2453 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 7,7603 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -7,0151 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: -2,0983 %