Vrednost enot premoženja

Nazaj

SafePort Physical Silver 95+ Fund

Naložbeni cilj sklada SAFEPORT PHYSICAL SILVER 95+ FUND je ustvariti dolgoročno realno rast naložbe. Investicijski sklad vlaga v fizično srebro. Investicijski sklad kupuje, hrani in vzdržuje najmanj 95 % premoženja sklada v fizičnem srebru.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 08.04.2021
Država: Liechtenstein
Vrednost enote premoženja (VEP): 88,0600 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 0,4563 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 3,6244 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 51,1241 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -1,9267 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 43,2802 %