Vrednost enot premoženja

Nazaj

SafePort Physical Silver 95+ Fund*

Naložbeni cilj sklada SAFEPORT PHYSICAL SILVER 95+ FUND je ustvariti dolgoročno realno rast naložbe. Investicijski sklad vlaga v fizično srebro. Investicijski sklad kupuje, hrani in vzdržuje najmanj 95 % premoženja sklada v fizičnem srebru.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 24.09.2020
Država: Liechtenstein
Vrednost enote premoženja (VEP): 83,4000 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -13,6378 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 67,8744 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 18,2811 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 20,6248 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 24,5148 %

GIBANJE VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA NALOŽBE FLEGMA

Na povezavi spodaj si lahko ogledate ali prenesete podatke o gibanju vrednosti enot premoženja skladov vezanih na naložbena življenjska zavarovanja Flegma: