Vrednost enot premoženja

Nazaj

SafePort Physical Silver 95+ Fund

Naložbeni cilj sklada SAFEPORT PHYSICAL SILVER 95+ FUND je ustvariti dolgoročno realno rast naložbe. Investicijski sklad vlaga v fizično srebro. Investicijski sklad kupuje, hrani in vzdržuje najmanj 95 % premoženja sklada v fizičnem srebru.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 24.11.2022
Država: Liechtenstein
Vrednost enote premoženja (VEP): 81,3600 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 8,0622 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: -1,7035 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: -8,2647 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -0,4040 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 20,7659 %