Vrednost enot premoženja

Nazaj

UMIRJENI MED 50 IN 60

Naložbeni cilj kritnega sklada Pokojninsko varčevanje AS Umirjeni med 50 do 60 je dolgoročna kapitalska rast. Pri naložbah kritnega sklada in pri njihovi porazdelitvi zavarovalnica upošteva, da bodo zavarovanci v kritnem skladu varčevali srednje dolgo obdobje, tako da si lahko za doseganje večje donosnosti dovolijo tudi nekoliko višjo izpostavljenost bolj tveganim naložbam. Z daljšim obdobjem varčevanja se lahko izognejo prevelikemu vplivu kratkoročnih nihanj in nenadnih padcev vrednosti naložb.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 31.12.2022
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 10,9180 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -3,4967 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: -0,6750 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: -11,0941 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -11,0941 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: -2,0702 %