Vrednost enot premoženja

Nazaj

Naložbena zvezda AS

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 30.01.2023
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 1,0722 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 5,8127 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: -8,2256 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: -22,2424 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 6,8141 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: -24,9790 %