Vrednost enot premoženja

Nazaj

Naložbena zvezda AS

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 16.09.2021
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 1,4633 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -0,5775 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 9,1201 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 23,5269 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 14,7326 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 41,1090 %