Vrednost enot premoženja

Nazaj

Naložbena zvezda AS

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 29.11.2020
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 1,2803 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 7,7150 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 8,4173 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: -4,6687 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -4,8387 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 12,5341 %