Vrednost enot premoženja

Nazaj

DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities

Investicijski sklad DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities je globalni delniški sklad, ki 70 % sredstev nalaga v delnice podjetij, ki imajo sedež v državah v razvoju ali imajo svoje glavne poslovne dejavnosti na trgih v razvoju ali kot holding pretežno naložbe v podjetjih s sedežem na trgih v razvoju. Pri izbiri naložb se poleg finančne uspešnosti upošteva tudi ekološka in socialna uspešnost podjetja ter njegovo korporativno upravljanje (tako imenovana merila ESG; okoljski, družbeni in upravljavski kriteriji).

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 20.09.2023
Država: Luksemburg
Vrednost enote premoženja (VEP): 113,0600 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 2,1503 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 3,0911 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: -2,4756 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 3,3266 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 0,8024 %