Vrednost enot premoženja

Nazaj

DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities

Investicijski sklad DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities je globalni delniški sklad, ki 70 % sredstev nalaga v delnice podjetij, ki imajo sedež v državah v razvoju ali imajo svoje glavne poslovne dejavnosti na trgih v razvoju ali kot holding pretežno naložbe v podjetjih s sedežem na trgih v razvoju. Pri izbiri naložb se poleg finančne uspešnosti upošteva tudi ekološka in socialna uspešnost podjetja ter njegovo korporativno upravljanje (tako imenovana merila ESG; okoljski, družbeni in upravljavski kriteriji).

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 21.07.2024
Država: Luksemburg
Vrednost enote premoženja (VEP): 124,6800 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -1,5321 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 12,1727 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 8,6157 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 8,6157 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: -8,0056 %