Vrednost enot premoženja

Nazaj

Konzervativni naložbeni paket

Konzervativni naložbeni paket je namenjen vsem, ki si ne želijo velikega tveganja, hkrati pa pričakujejo višje povprečne donose kot bi jih dosegli v bankah. Primernejša kombinacija za ljudi, ki so tik pred upokojitvijo in si ne želijo oziroma ne smejo privoščiti večje izgube denarja. Priporočena doba vlaganja za Konzervativni naložbeni paket je 10 let in več.

Ciljna sestava Konzervativnega naložbenega paketa od 1. 4. 2019 dalje:

Ime investicijskega sklada %
Generali MM, sklad denarnega trga - EUR  30
Generali Bond, obvezniški - EUR 25
Generali Prvi izbor, sklad delniških skladov 20
Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad 10
Generali Rastko Evropa, delniški 10
Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR 5

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 13.01.2021
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 13,4935 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 1,7387 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 4,4316 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 4,2847 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 1,1416 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 8,4207 %