Vrednost enot premoženja

Nazaj

Konzervativni naložbeni paket

Konzervativni naložbeni paket je namenjen vsem, ki si ne želijo velikega tveganja, hkrati pa pričakujejo višje povprečne donose kot bi jih dosegli v bankah. Primernejša kombinacija za ljudi, ki so tik pred upokojitvijo in si ne želijo oziroma ne smejo privoščiti večje izgube denarja. Priporočena doba vlaganja za Konzervativni naložbeni paket je 10 let in več.

Ciljna sestava Konzervativnega naložbenega paketa od 1. 4. 2024 dalje:

Ime investicijskega sklada %
Generali Bond, obvezniški - EUR   Oznaka za naložbe, ki spodbujajo trajnostnostni razvoj 35
Generali Globalni, delniški sklad   Oznaka za naložbe, ki spodbujajo trajnostnostni razvoj 20
Generali MM, sklad denarnega trga - EUR 15
Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR   Oznaka za naložbe, ki spodbujajo trajnostnostni razvoj 15
Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad 10
Generali Rastko Evropa, delniški   Oznaka za naložbe, ki spodbujajo trajnostnostni razvoj 5
 

Oznaka za naložbe, ki spodbujajo trajnostnostni razvoj Naložbe, ki spodbujajo trajnostnostni razvoj
Označene naložbe spodbujajo okoljske in socialne značilnosti dejavnikov trajnostnosti. Te naložbe so razvrščene v skladu z 8. členom Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/2088 (o razkritjih, povezanih s trajnostnostjo, v sektorju finančnih storitev).
Opomba: Te naložbe so lahko vključene v notranji sklad zavarovalnice ali kot naložba pri naložbenem zavarovanu, vendar naložbeni produkti sami po sebi niso uvrščeni med trajnostnostne produkte.

 

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 10.04.2024
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 14,5556 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 0,2818 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 7,4515 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 8,3135 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 2,7756 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 5,7881 %