Vrednost enot premoženja

Nazaj

Fondpolica TREND PLUS

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 29.11.2020
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 1,6595 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 14,8602 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 19,4400 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 10,3611 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 7,3763 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: -3,8194 %