Vrednost enot premoženja

Nazaj

Fondpolica TREND PLUS

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 06.12.2022
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 1,1557 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 5,0064 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: -8,5897 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: -27,4240 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -26,0210 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: -21,0102 %