Vrednost enot premoženja

Nazaj

Fondpolica TREND PLUS

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 16.09.2021
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 1,7035 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -1,4292 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: -8,6987 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 12,2792 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -4,3246 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 15,2181 %