Vrednost enot premoženja

Nazaj

Uravnotežena naložba

Ciljna naložbena struktura notranjega sklada je 60 % sredstev v višje tveganih investicijskih skladih (delniški in mešani) in 40 % sredstev v nižje tveganih investicijskih skladih (skladi denarnega trga in obvezniški).

 

Sestava naložb na dan

31.10.2022

Naložba %
Generali Corporate Bonds, obvezniški – EUR 12,19
Generali Novi trgi, delniški 7,24
Generali Vitalnost, delniški 8,57
Generali Amerika, delniški 18,76
Triglav Obvezniški 21,83
Generali Rastko Evropa, delniški 5,46
Triglav Svetovni razviti trgi 25,12
Denarna sredstva 0,83

Podatek o ČVS in VEP na 31.12.2021 je revidiran.

 

Revizorjevo poročilo - 15.6.2022 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 23.4.2021 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 15.4.2020 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 25.4.2019 (.pdf)

 

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v % Čista vrednost sklada (v EUR)

Datum VEP: 30.11.2022
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 1,7202 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 2,7660 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: -0,6584 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: -6,5261 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -8,8539 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 11,2606 %
Čista vrednost sklada (v EUR): 12.095.639,0300