Vrednost enot premoženja

Nazaj

Uravnotežena naložba

Ciljna naložbena struktura notranjega sklada je 60 % sredstev v višje tveganih investicijskih skladih (delniški in mešani) in 40 % sredstev v nižje tveganih investicijskih skladih (skladi denarnega trga in obvezniški).

 

Sestava naložb na dan

30.04.2024

Naložba %
Generali Corporate Bonds, obvezniški – EUR 10,34
Generali Vitalnost, delniški 4,75
Triglav Svetovni razviti trgi 31,36
Generali Rastko Evropa, delniški 3,08
Generali Amerika, delniški 13,05
Generali Novi trgi, delniški 5,03
Generali Globalni 6,15
Triglav Obvezniški 25,10
Denarna sredstva 1,14

Podatek o ČVS in VEP na 31.12.2021 je revidiran.

 

Revizorjevo poročilo - 8. 5. 2024 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 26. 5. 2023 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 15.6.2022 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 23.4.2021 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 15.4.2020 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 25.4.2019 (.pdf)

 

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v % Čista vrednost sklada (v EUR)

Datum VEP: 30.04.2024
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 1,8795 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -2,5408 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: ni podatka
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 11,4967 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 3,9489 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 7,4491 %
Čista vrednost sklada (v EUR): 16.478.497,5900