Vrednost enot premoženja

Nazaj

Uravnotežena naložba

Ciljna naložbena struktura notranjega sklada je 60 % sredstev v višje tveganih investicijskih skladih (delniški in mešani) in 40 % sredstev v nižje tveganih investicijskih skladih (skladi denarnega trga in obvezniški).

 

Sestava naložb na dan

31. 10. 2020

Naložba %
Triglav Obvezniški 24,54
Triglav Svetovni razviti trgi 48,02
Triglav Jugovzhodna Evropa 9,10
Triglav High Yield Bond 14,62
Denarna sredstva 3,72

Podatek o ČVS in VEP na 31.12.2019 je revidiran.

 

Revizorjevo poročilo - 15.4.2020 (.pdf)

Revizorjevo poročilo - 25.4.2019 (.pdf)

 

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v % Čista vrednost sklada (v EUR)

Datum VEP: 31.10.2020
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 1,5606 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -2,1322 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 4,1928 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 0,9378 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -1,6635 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 12,6299 %
Čista vrednost sklada (v EUR): 7.389.759,8900