Vrednost enot premoženja

Nazaj

Uravnotežena naložba

Ciljna naložbena struktura notranjega sklada je 60 % sredstev v višje tveganih investicijskih skladih (delniški in mešani) in 40 % sredstev v nižje tveganih investicijskih skladih (skladi denarnega trga in obvezniški).

 

Sestava naložb na dan

30.11.2023

Naložba %
Generali Amerika, delniški 12,63
Triglav Svetovni razviti trgi 30,81
Generali Vitalnost, delniški 4,71
Generali Globalni 5,95
Triglav Obvezniški 26,12
Generali Corporate Bonds, obvezniški – EUR 10,95
Generali Rastko Evropa, delniški 2,96
Generali Novi trgi, delniški 5,04
Denarna sredstva 0,83

Podatek o ČVS in VEP na 31.12.2021 je revidiran.

 

Revizorjevo poročilo - 26. 5. 2023 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 15.6.2022 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 23.4.2021 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 15.4.2020 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 25.4.2019 (.pdf)

 

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v % Čista vrednost sklada (v EUR)

Datum VEP: 30.11.2023
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 1,7575 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 4,8440 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 3,1336 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 2,1684 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 7,3873 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 7,5581 %
Čista vrednost sklada (v EUR): 15.336.180,7100