Vrednost enot premoženja

Nazaj

Uravnotežena naložba

Ciljna naložbena struktura notranjega sklada je 60 % sredstev v višje tveganih investicijskih skladih (delniški in mešani) in 40 % sredstev v nižje tveganih investicijskih skladih (skladi denarnega trga in obvezniški).

 

Sestava naložb na dan

30.06.2021

Naložba %
Generali Vitalnost, delniški 7,96
Generali Amerika, delniški 18,81
Triglav Svetovni razviti trgi 20,85
Generali Corporate Bonds, obvezniški – EUR 14,15
Generali Rastko Evropa, delniški 6,07
Triglav Obvezniški 21,12
Generali Novi trgi, delniški 10,20
Denarna sredstva 0,84

Podatek o ČVS in VEP na 31.12.2020 je revidiran.

 

Revizorjevo poročilo - 23.4.2021 (.pdf)

Revizorjevo poročilo - 15.4.2020 (.pdf)

Revizorjevo poročilo - 25.4.2019 (.pdf)

 

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v % Čista vrednost sklada (v EUR)

Datum VEP: 30.06.2021
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 1,7940 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 2,3739 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 8,4053 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 15,8615 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 8,4053 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 25,9478 %
Čista vrednost sklada (v EUR): 9.330.873,2400