Vrednost enot premoženja

Nazaj

Uravnotežena naložba

Ciljna naložbena struktura notranjega sklada je 60 % sredstev v višje tveganih investicijskih skladih (delniški in mešani) in 40 % sredstev v nižje tveganih investicijskih skladih (skladi denarnega trga in obvezniški).

 

Sestava naložb na dan

31.07.2022

Naložba %
Generali Amerika, delniški 17,86
Generali Corporate Bonds, obvezniški – EUR 11,85
Triglav Svetovni razviti trgi 25,29
Triglav Obvezniški 22,97
Generali Novi trgi, delniški 7,90
Generali Vitalnost, delniški 8,04
Generali Rastko Evropa, delniški 5,27
Denarna sredstva 0,82

Podatek o ČVS in VEP na 31.12.2021 je revidiran.

 

Revizorjevo poročilo - 15.6.2022 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 23.4.2021 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 15.4.2020 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 25.4.2019 (.pdf)

 

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v % Čista vrednost sklada (v EUR)

Datum VEP: 31.07.2022
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 1,7695 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 6,1360 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: -4,1649 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: -1,7981 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -6,2417 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 15,8808 %
Čista vrednost sklada (v EUR): 10.981.349,8500