Vrednost enot premoženja

Nazaj

Certinvest Dinamic*

Certinvest Dinamic je odprt vzajemni sklad, ki lahko nalaga sredstva v bančne depozite, zakladne menice, obveznice in delnice, pri čemer mora delež, investiran v delnice, znašati vsaj 65 % čiste vrednosti sredstev sklada. Certinvest Dinamic nalaga sredstva pretežno v romunske delnice. Po vrednosti sintetičnega kazalnika tveganja in donosa se sklad uvršča v 6. kategorijo tveganja in donosa, kar je posledica velikega nihanja (rasti in padcev) cen njegovih naložb. Naložbe v delnice podjetij s trgov v razvoju so namreč visoko tvegane, zato pa – v dovolj dolgem obdobju – tudi potencialno visoko donosne. Skrbniška banka sklada je romunska banka BCR (Banca Comerciala Romana), ki sodi v skupino Erste Group.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 12.04.2021
Država: Romunija
Vrednost enote premoženja (VEP): 1,1971 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 2,2376 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 17,4779 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 15,8746 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 14,0530 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 5,6855 %