Vrednost enot premoženja

Nazaj

SafePort Loick Bio-Products & Bio-Energy Fund

SafePort Loick Bio-Products & Bio-Energy Fund - vlaga v bio-energetske družbe (proizvajalci bio elektrike), ki obratujejo v Nemčiji. Največji del premoženja sklada je naložen v posojila s fiksno obrestno mero, pri čemer so le-ta zavarovana z dobičkom proizvajalcev bio elektrike v višini, ki presega 250 % zneska posojila.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 17.07.2024
Država: Liechtenstein
Vrednost enote premoženja (VEP): 255,1500 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 0,7343 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 4,1514 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 8,3393 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 4,3601 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 26,4496 %