Vrednost enot premoženja

Nazaj

SafePort Loick Bio-Products & Bio-Energy Fund

SafePort Loick Bio-Products & Bio-Energy Fund - vlaga v bio-energetske družbe (proizvajalci bio elektrike), ki obratujejo v Nemčiji. Največji del premoženja sklada je naložen v posojila s fiksno obrestno mero, pri čemer so le-ta zavarovana z dobičkom proizvajalcev bio elektrike v višini, ki presega 250 % zneska posojila.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 21.01.2021
Država: Liechtenstein
Vrednost enote premoženja (VEP): 195,1500 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 0,3910 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 3,5773 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 7,1017 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 0,1591 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 27,0756 %