Vrednost enot premoženja

Nazaj

SafePort Loick Bio-Products & Bio-Energy Fund*

SafePort Loick Bio-Products & Bio-Energy Fund - vlaga v bio-energetske družbe (proizvajalci bio elektrike), ki obratujejo v Nemčiji. Največji del premoženja sklada je naložen v posojila s fiksno obrestno mero, pri čemer so le-ta zavarovana z dobičkom proizvajalcev bio elektrike v višini, ki presega 250 % zneska posojila.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 25.06.2020
Država: Liechtenstein
Vrednost enote premoženja (VEP): 187,6400 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 0,6436 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 4,5115 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 8,1561 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 4,0018 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 27,1188 %

GIBANJE VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA NALOŽBE EUROFOND

Na povezavi spodaj si lahko ogledate ali prenesete podatke o gibanju vrednosti enot premoženja skladov vezanih na naložbena življenjska zavarovanja Eurofond: