Vrednost enot premoženja

Nazaj

SafePort Loick Bio-Products & Bio-Energy Fund

SafePort Loick Bio-Products & Bio-Energy Fund - vlaga v bio-energetske družbe (proizvajalci bio elektrike), ki obratujejo v Nemčiji. Največji del premoženja sklada je naložen v posojila s fiksno obrestno mero, pri čemer so le-ta zavarovana z dobičkom proizvajalcev bio elektrike v višini, ki presega 250 % zneska posojila.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 20.09.2023
Država: Liechtenstein
Vrednost enote premoženja (VEP): 238,6800 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 0,2857 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 3,6207 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 9,3909 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 6,0046 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 24,5915 %