Vrednost enot premoženja

Nazaj

SafePort Loick Bio-Products & Bio-Energy Fund

SafePort Loick Bio-Products & Bio-Energy Fund - vlaga v bio-energetske družbe (proizvajalci bio elektrike), ki obratujejo v Nemčiji. Največji del premoženja sklada je naložen v posojila s fiksno obrestno mero, pri čemer so le-ta zavarovana z dobičkom proizvajalcev bio elektrike v višini, ki presega 250 % zneska posojila.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 06.01.2022
Država: Liechtenstein
Vrednost enote premoženja (VEP): 208,1000 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 0,5557 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 3,5323 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 6,8056 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 0,0048 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 25,3237 %