Vrednost enot premoženja

Nazaj

Dinamična naložba

Ciljna naložbena struktura notranjega sklada je 75 % sredstev v višje tveganih investicijskih skladih (delniški in mešani) in 25 % sredstev v nižje tveganih investicijskih skladih (skladi denarnega trga in obvezniški).

 

Sestava naložb na dan

30.06.2024

Naložba %
Generali Amerika, delniški 12,07
Generali Globalni 6,60
Generali Corporate Bonds, obvezniški – EUR 2,85
Generali Vitalnost, delniški 4,68
Triglav Svetovni razviti trgi 37,97
Generali Indija – Kitajska, delniški 3,09
Generali Tehnologija, delniški 6,03
Generali Novi trgi, delniški 6,06
Triglav Obvezniški 16,22
Generali Rastko Evropa, delniški 3,71
Denarna sredstva 0,72

Podatek o ČVS in VEP na 31.12.2021 je revidiran.
 

Revizorjevo poročilo - 8. 5. 2024 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 26. 5. 2023 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 15.6.2022 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 23.4.2021 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 15.4.2020 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 25.4.2019 (.pdf)

 

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v % Čista vrednost sklada (v EUR)

Datum VEP: 30.06.2024
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 1,9374 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 3,7208 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 11,4730 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 15,5967 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 11,4730 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 10,4939 %
Čista vrednost sklada (v EUR): 24.097.627,1900