Vrednost enot premoženja

Nazaj

Dinamična naložba

Ciljna naložbena struktura notranjega sklada je 75 % sredstev v višje tveganih investicijskih skladih (delniški in mešani) in 25 % sredstev v nižje tveganih investicijskih skladih (skladi denarnega trga in obvezniški).

 

Sestava naložb na dan

30.09.2021

Naložba %
Generali Novi trgi, delniški 15,35
Generali Tehnologija, delniški 9,91
Generali Indija – Kitajska, delniški 5,21
Triglav Obvezniški 16,81
Generali Amerika, delniški 12,85
Triglav Svetovni razviti trgi 23,86
Generali Rastko Evropa, delniški 6,26
Generali Vitalnost, delniški 4,00
Generali Corporate Bonds, obvezniški – EUR 4,34
Denarna sredstva 1,41

Podatek o ČVS in VEP na 31.12.2020 je revidiran.
 

Revizorjevo poročilo - 23.4.2021 (.pdf)

Revizorjevo poročilo - 15.4.2020 (.pdf)

Revizorjevo poročilo - 25.4.2019 (.pdf)

 

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v % Čista vrednost sklada (v EUR)

Datum VEP: 30.09.2021
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 1,7340 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -2,5350 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 2,4338 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 16,2354 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 8,9949 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 27,8572 %
Čista vrednost sklada (v EUR): 16.293.845,2500