Vrednost enot premoženja

Nazaj

Dinamična naložba

Ciljna naložbena struktura notranjega sklada je 75 % sredstev v višje tveganih investicijskih skladih (delniški in mešani) in 25 % sredstev v nižje tveganih investicijskih skladih (skladi denarnega trga in obvezniški).

 

Sestava naložb na dan

28.02.2023

Naložba %
Generali Novi trgi, delniški 12,21
Triglav Obvezniški 18,29
Generali Vitalnost, delniški 4,04
Generali Tehnologija, delniški 4,89
Generali Globalni 4,27
Triglav Svetovni razviti trgi 30,77
Generali Corporate Bonds, obvezniški – EUR 3,76
Generali Indija – Kitajska, delniški 4,37
Generali Amerika, delniški 12,14
Generali Rastko Evropa, delniški 4,46
Denarna sredstva 0,80

Podatek o ČVS in VEP na 31.12.2021 je revidiran.
 

Revizorjevo poročilo - 15.6.2022 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 23.4.2021 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 15.4.2020 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 25.4.2019 (.pdf)

 

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v % Čista vrednost sklada (v EUR)

Datum VEP: 28.02.2023
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 1,5895 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -1,6459 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: -3,9577 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: -7,2204 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 2,4162 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 7,0515 %
Čista vrednost sklada (v EUR): 17.307.337,9900