Vrednost enot premoženja

Nazaj

Dinamična naložba

Ciljna naložbena struktura notranjega sklada je 75 % sredstev v višje tveganih investicijskih skladih (delniški in mešani) in 25 % sredstev v nižje tveganih investicijskih skladih (skladi denarnega trga in obvezniški).

 

Sestava naložb na dan

31.10.2022

Naložba %
Triglav Obvezniški 18,10
Generali Tehnologija, delniški 8,04
Generali Indija – Kitajska, delniški 4,01
Generali Amerika, delniški 13,04
Triglav Svetovni razviti trgi 30,16
Generali Corporate Bonds, obvezniški – EUR 3,86
Generali Rastko Evropa, delniški 5,80
Generali Novi trgi, delniški 11,77
Generali Vitalnost, delniški 4,40
Denarna sredstva 0,82

Podatek o ČVS in VEP na 31.12.2021 je revidiran.
 

Revizorjevo poročilo - 15.6.2022 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 23.4.2021 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 15.4.2020 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 25.4.2019 (.pdf)

 

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v % Čista vrednost sklada (v EUR)

Datum VEP: 30.11.2022
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 1,6376 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 4,1134 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: -1,2125 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: -8,4168 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -10,6991 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 14,5736 %
Čista vrednost sklada (v EUR): 17.335.028,2500