Vrednost enot premoženja

Nazaj

Dinamična naložba

Ciljna naložbena struktura notranjega sklada je 75 % sredstev v višje tveganih investicijskih skladih (delniški in mešani) in 25 % sredstev v nižje tveganih investicijskih skladih (skladi denarnega trga in obvezniški).

 

Sestava naložb na dan

31.07.2022

Naložba %
Generali Rastko Evropa, delniški 5,72
Generali Novi trgi, delniški 13,26
Generali Corporate Bonds, obvezniški – EUR 3,85
Triglav Obvezniški 17,86
Triglav Svetovni razviti trgi 28,49
Generali Tehnologija, delniški 8,38
Generali Indija – Kitajska, delniški 4,69
Generali Vitalnost, delniški 4,23
Generali Amerika, delniški 12,75
Denarna sredstva 0,77

Podatek o ČVS in VEP na 31.12.2021 je revidiran.
 

Revizorjevo poročilo - 15.6.2022 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 23.4.2021 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 15.4.2020 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 25.4.2019 (.pdf)

 

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v % Čista vrednost sklada (v EUR)

Datum VEP: 31.07.2022
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 1,6916 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 5,9302 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: -5,8653 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: -3,0657 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -7,7544 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 20,4414 %
Čista vrednost sklada (v EUR): 17.376.879,3300