Vrednost enot premoženja

Nazaj

Dinamična naložba

Ciljna naložbena struktura notranjega sklada je 75 % sredstev v višje tveganih investicijskih skladih (delniški in mešani) in 25 % sredstev v nižje tveganih investicijskih skladih (skladi denarnega trga in obvezniški).

 

Sestava naložb na dan

30.06.2021

Naložba %
Generali Vitalnost, delniški 4,01
Generali Indija – Kitajska, delniški 5,73
Generali Amerika, delniški 12,74
Triglav Svetovni razviti trgi 22,97
Generali Rastko Evropa, delniški 6,33
Generali Corporate Bonds, obvezniški – EUR 4,42
Generali Tehnologija, delniški 9,78
Generali Novi trgi, delniški 17,03
Triglav Obvezniški 16,32
Denarna sredstva 0,67

Podatek o ČVS in VEP na 31.12.2020 je revidiran.
 

Revizorjevo poročilo - 23.4.2021 (.pdf)

Revizorjevo poročilo - 15.4.2020 (.pdf)

Revizorjevo poročilo - 25.4.2019 (.pdf)

 

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v % Čista vrednost sklada (v EUR)

Datum VEP: 30.06.2021
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 1,7534 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 2,9655 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 10,2143 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 22,3502 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 10,2143 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 28,3884 %
Čista vrednost sklada (v EUR): 16.014.310,0400