Vrednost enot premoženja

Nazaj

Dinamična naložba

Ciljna naložbena struktura notranjega sklada je 75 % sredstev v višje tveganih investicijskih skladih (delniški in mešani) in 25 % sredstev v nižje tveganih investicijskih skladih (skladi denarnega trga in obvezniški).

 

Sestava naložb na dan

31. 1. 2021

Naložba %
Triglav Obvezniški 17,14
Triglav Svetovni razviti trgi 20,18
Generali Rastko Evropa, delniški 6,36
Generali Novi trgi, delniški 18,73
Generali Tehnologija, delniški 13,35
Generali Indija - Kitajska, delniški 5,60
Generali Amerika, delniški 13,00
Generali Corporate Bonds, obvezniški 5,03
Denarna sredstva 0,61

Podatek o ČVS in VEP na 31.12.2019 je revidiran.

 

Revizorjevo poročilo - 15.4.2020 (.pdf)

Revizorjevo poročilo - 25.4.2019 (.pdf)

 

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v % Čista vrednost sklada (v EUR)

Datum VEP: 31.01.2021
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 1,6038 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 0,8109 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 10,7979 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 8,0145 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 0,8109 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 15,5559 %
Čista vrednost sklada (v EUR): 13.987.271,0600