Vrednost enot premoženja

Nazaj

Dinamična naložba

Ciljna naložbena struktura notranjega sklada je 75 % sredstev v višje tveganih investicijskih skladih (delniški in mešani) in 25 % sredstev v nižje tveganih investicijskih skladih (skladi denarnega trga in obvezniški).

 

Sestava naložb na dan

31.01.2024

Naložba %
Generali Corporate Bonds, obvezniški – EUR 3,13
Triglav Obvezniški 17,71
Triglav Svetovni razviti trgi 36,90
Generali Novi trgi, delniški 6,00
Generali Indija – Kitajska, delniški 3,02
Generali Tehnologija, delniški 5,57
Generali Vitalnost, delniški 4,82
Generali Globalni 6,54
Generali Rastko Evropa, delniški 3,77
Generali Amerika, delniški 11,72
Denarna sredstva 0,82

Podatek o ČVS in VEP na 31.12.2021 je revidiran.
 

Revizorjevo poročilo - 26. 5. 2023 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 15.6.2022 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 23.4.2021 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 15.4.2020 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 25.4.2019 (.pdf)

 

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v % Čista vrednost sklada (v EUR)

Datum VEP: 31.01.2024
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 1,7748 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 2,1174 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 3,9597 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 9,8199 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 2,1174 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 10,6622 %
Čista vrednost sklada (v EUR): 21.876.340,6100