Vrednost enot premoženja

Nazaj

Dinamična naložba

Ciljna naložbena struktura notranjega sklada je 75 % sredstev v višje tveganih investicijskih skladih (delniški in mešani) in 25 % sredstev v nižje tveganih investicijskih skladih (skladi denarnega trga in obvezniški).

 

Sestava naložb na dan

31. 10. 2020

Naložba %
Triglav Obvezniški 19,36
Triglav Ssvetovni razviti trgi 37,81
Triglav Azija 5,18
Triglav High Yield Bond 4,81
Triglav Rastoči trgi 29,53
Denarna sredstva 3,31

Podatek o ČVS in VEP na 31.12.2019 je revidiran.

 

Revizorjevo poročilo - 15.4.2020 (.pdf)

Revizorjevo poročilo - 25.4.2019 (.pdf)

 

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v % Čista vrednost sklada (v EUR)

Datum VEP: 31.10.2020
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 1,4847 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -0,4759 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 7,3070 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 3,8760 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -0,4492 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 8,6180 %
Čista vrednost sklada (v EUR): 12.498.545,9700