Vrednost enot premoženja

Nazaj

Dinamična naložba

Ciljna naložbena struktura notranjega sklada je 75 % sredstev v višje tveganih investicijskih skladih (delniški in mešani) in 25 % sredstev v nižje tveganih investicijskih skladih (skladi denarnega trga in obvezniški).

 

Sestava naložb na dan

30. 4. 2021

Naložba %
Triglav Obvezniški 16,33
Triglav Svetovni razviti trgi 22,15
Generali Rastko Evropa, delniški 6,40
Generali Novi trgi, delniški 17,30
Generali Tehnologija, delniški 9,74
Generali Indija - Kitajska, delniški 5,87
Generali Amerika, delniški 12,78
Generali Corporate Bonds, obvezniški 4,64
Generali Vitalnost, delniški 4,02
Denarna sredstva 0,77

Podatek o ČVS in VEP na 31.12.2019 je revidiran.
 

Revizorjevo poročilo - 23.4.2021 (.pdf)

Revizorjevo poročilo - 15.4.2020 (.pdf)

Revizorjevo poročilo - 25.4.2019 (.pdf)

 

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v % Čista vrednost sklada (v EUR)

Datum VEP: 30.04.2021
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 1,7012 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 0,4962 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 14,5821 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 22,9546 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 6,9332 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 26,2111 %
Čista vrednost sklada (v EUR): 15.251.480,8100