Vrednost enot premoženja

Nazaj

Generali Rastko Evropa, delniški sklad

Generali Rastko Evropa investira pretežno v delnice, s katerimi se trguje na območju držav članic Evropske unije in EFTE. V strukturi naložb podsklada lastniški vrednostni papirji predstavljajo najmanj 70 odstotkov, dolžniški papirji pa skupaj z denarnimi depoziti največ 30 odstotkov. Namenjen je vlagateljem, ki iščejo alternativo neposrednim naložbam v lastniške vrednostne papirje

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 22.03.2023
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 32,2166 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -2,8541 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 13,4244 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 3,6830 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 5,9234 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 58,1959 %