Vrednost enot premoženja

Nazaj

Generali Rastko Evropa, delniški sklad

Generali Rastko Evropa investira pretežno v delnice, s katerimi se trguje na območju držav članic Evropske unije in EFTE. V strukturi naložb podsklada lastniški vrednostni papirji predstavljajo najmanj 70 odstotkov, dolžniški papirji pa skupaj z denarnimi depoziti največ 30 odstotkov. Namenjen je vlagateljem, ki iščejo alternativo neposrednim naložbam v lastniške vrednostne papirje

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 15.06.2021
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 31,3416 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 3,4567 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 16,5176 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 22,7720 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 14,7241 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 3,7509 %