Vrednost enot premoženja

Nazaj

Generali Rastko Evropa, delniški sklad

Generali Rastko Evropa investira pretežno v delnice, s katerimi se trguje na območju držav članic Evropske unije in EFTE. V strukturi naložb podsklada lastniški vrednostni papirji predstavljajo najmanj 70 odstotkov, dolžniški papirji pa skupaj z denarnimi depoziti največ 30 odstotkov. Namenjen je vlagateljem, ki iščejo alternativo neposrednim naložbam v lastniške vrednostne papirje

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 01.07.2020
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 25,6137 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 1,5945 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: -12,6379 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: -9,3404 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -12,6379 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: -6,7368 %

GIBANJE VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA NALOŽBE EUROFOND

Na povezavi spodaj si lahko ogledate ali prenesete podatke o gibanju vrednosti enot premoženja skladov vezanih na naložbena življenjska zavarovanja Eurofond: