Vrednost enot premoženja

Nazaj

Generali Rastko Evropa, delniški sklad

Generali Rastko Evropa investira pretežno v delnice, s katerimi se trguje na območju držav članic Evropske unije in EFTE. V strukturi naložb podsklada lastniški vrednostni papirji predstavljajo najmanj 70 odstotkov, dolžniški papirji pa skupaj z denarnimi depoziti največ 30 odstotkov. Namenjen je vlagateljem, ki iščejo alternativo neposrednim naložbam v lastniške vrednostne papirje

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 21.09.2021
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 30,9721 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -2,7429 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 7,0488 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 22,5870 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 13,3716 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 1,9346 %