Vrednost enot premoženja

Nazaj

Generali Rastko Evropa, delniški sklad

Generali Rastko Evropa investira pretežno v delnice, s katerimi se trguje na območju držav članic Evropske unije in EFTE. V strukturi naložb podsklada lastniški vrednostni papirji predstavljajo najmanj 70 odstotkov, dolžniški papirji pa skupaj z denarnimi depoziti največ 30 odstotkov. Namenjen je vlagateljem, ki iščejo alternativo neposrednim naložbam v lastniške vrednostne papirje

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 28.02.2024
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 35,9892 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 2,3217 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 7,5149 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 8,5438 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 3,3941 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 28,7803 %