Vrednost enot premoženja

Nazaj

Generali Rastko Evropa, delniški sklad

Generali Rastko Evropa investira pretežno v delnice, s katerimi se trguje na območju držav članic Evropske unije in EFTE. V strukturi naložb podsklada lastniški vrednostni papirji predstavljajo najmanj 70 odstotkov, dolžniški papirji pa skupaj z denarnimi depoziti največ 30 odstotkov. Namenjen je vlagateljem, ki iščejo alternativo neposrednim naložbam v lastniške vrednostne papirje

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 12.06.2024
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 39,1787 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 0,5268 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 14,6290 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 16,2676 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 12,5572 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 25,5245 %