Vrednost enot premoženja

Nazaj

WisdomTree Physical Silver*

Naložbeni cilj:

Tržni vrednostni papir srebra omogoča zavarovalcem enostaven, stroškovno učinkovit in varen način dostopa do trga srebra, s ciljem slediti gibanju cene srebra, zmanjšane za upravljavsko provizijo tržnega vrednostnega papirja.

Osnovne značilnosti:

 • sledi ceni srebra in ne portfelju delnic,
 • srebro je shranjeno pri skrbniku HSBC Bank plc,
 • lokacija trezorja: London, Velika Britanija
 • z njim se preprosto trguje na glavnih organiziranih trgih vrednostnih papirjev,
 • poravnava in hramba na običajnih trgovalnih računih pri borznih posrednikih,
 • transparentno sledenje ceni srebra z jasnim vrednotenjem,
 • zavarovanje s kovino v fizični obliki,
 • naložbeno tveganje: visoko,
 • skrbnik kovine: HSBC Bank plc,
 • upravljavec: WisdomTree Management Company (Jersey) Limited,
 • izdajatelj: WisdomTree Metal Securities Limited,
 • upravljavska provizija tržnega vrednostnega papirja: 0,49 % letno.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 16.04.2024
Država: Nemčija
Vrednost enote premoženja (VEP): 24,4900 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 14,0555 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 23,6681 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 15,2688 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 23,7369 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 20,6642 %