Vrednost enot premoženja

Nazaj

Generali MM, sklad denarnega trga – EUR

Generali MM nalaga sredstva v instrumente denarnega trga in bančne depozite.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 12.04.2021
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 53,3499 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -0,0375 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: -0,2998 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: -0,3525 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -0,1740 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: -1,3258 %