Vrednost enot premoženja

Nazaj

Generali MM, sklad denarnega trga – EUR

Generali MM nalaga sredstva v instrumente denarnega trga in bančne depozite.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 06.12.2023
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 53,7441 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 0,3035 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 1,3646 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 2,0690 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 2,0864 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 0,5100 %