Vrednost enot premoženja

Nazaj

Generali MM, sklad denarnega trga – EUR

Generali MM nalaga sredstva v instrumente denarnega trga in bančne depozite.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 15.06.2021
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 53,2903 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -0,0516 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: -0,3297 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: -0,5412 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -0,2855 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: -1,3703 %