Vrednost enot premoženja

Nazaj

Generali MM, sklad denarnega trga – EUR

Generali MM nalaga sredstva v instrumente denarnega trga in bančne depozite.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 22.03.2023
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 52,8086 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 0,1829 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 0,4178 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: -0,3624 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 0,3094 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: -1,4027 %