Vrednost enot premoženja

Nazaj

Generali MM, sklad denarnega trga – EUR

Generali MM nalaga sredstva v instrumente denarnega trga in bančne depozite.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 27.09.2020
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 53,5183 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -0,0439 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: -0,1025 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: -0,4598 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -0,3363 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: -1,1881 %

GIBANJE VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA NALOŽBE FLEGMA

Na povezavi spodaj si lahko ogledate ali prenesete podatke o gibanju vrednosti enot premoženja skladov vezanih na naložbena življenjska zavarovanja Flegma: