Vrednost enot premoženja

Nazaj

Generali MM, sklad denarnega trga – EUR

Generali MM nalaga sredstva v instrumente denarnega trga in bančne depozite.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 10.04.2024
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 54,2672 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 0,2620 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 1,4968 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 2,6384 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 0,7742 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 1,7139 %