Vrednost enot premoženja

Nazaj

Generali MM, sklad denarnega trga – EUR

Generali MM nalaga sredstva v instrumente denarnega trga in bančne depozite.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 28.11.2022
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 52,6302 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 0,0230 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: -0,4750 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: -0,9517 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -0,8681 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: -2,0281 %