Vrednost enot premoženja

Nazaj

Generali Amerika, delniški

Generali Amerika je sklad, ki zajema prav vsa podjetja različnih sektorjev in lahko različno obteži posamezen sektor. V njem so zbrana podjetja, ki zaposlujejo največje svetovne talente. Ta podjetja imajo tudi najhitrejši dostop do kapitala in nove ideje se lahko hitro uresničijo. Njihov trg pa v zadnjih letih postaja celoten svet.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 15.05.2024
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 2,4774 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 2,1650 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 16,7649 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 27,6747 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 12,6142 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 38,6889 %