Vrednost enot premoženja

Nazaj

Generali Amerika, delniški

Generali Amerika je sklad, ki zajema prav vsa podjetja različnih sektorjev in lahko različno obteži posamezen sektor. V njem so zbrana podjetja, ki zaposlujejo največje svetovne talente. Ta podjetja imajo tudi najhitrejši dostop do kapitala in nove ideje se lahko hitro uresničijo. Njihov trg pa v zadnjih letih postaja celoten svet.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 22.03.2023
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 1,8555 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -1,2507 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: -3,2788 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: -10,7933 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 1,1558 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 59,4620 %