Vrednost enot premoženja

Nazaj

Generali Amerika, delniški

Generali Amerika je sklad, ki zajema prav vsa podjetja različnih sektorjev in lahko različno obteži posamezen sektor. V njem so zbrana podjetja, ki zaposlujejo največje svetovne talente. Ta podjetja imajo tudi najhitrejši dostop do kapitala in nove ideje se lahko hitro uresničijo. Njihov trg pa v zadnjih letih postaja celoten svet.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 06.12.2022
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 1,8984 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -2,2099 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: -2,1998 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: -9,8918 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -12,6570 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 29,3981 %