Vrednost enot premoženja

Nazaj

Generali Amerika, delniški

Generali Amerika je sklad, ki zajema prav vsa podjetja različnih sektorjev in lahko različno obteži posamezen sektor. V njem so zbrana podjetja, ki zaposlujejo največje svetovne talente. Ta podjetja imajo tudi najhitrejši dostop do kapitala in nove ideje se lahko hitro uresničijo. Njihov trg pa v zadnjih letih postaja celoten svet.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 21.09.2021
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 1,9197 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -3,0210 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 12,1320 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 29,6481 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 19,3843 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 46,1293 %