Vrednost enot premoženja

Nazaj

Generali Amerika, delniški

Generali Amerika je sklad, ki zajema prav vsa podjetja različnih sektorjev in lahko različno obteži posamezen sektor. V njem so zbrana podjetja, ki zaposlujejo največje svetovne talente. Ta podjetja imajo tudi najhitrejši dostop do kapitala in nove ideje se lahko hitro uresničijo. Njihov trg pa v zadnjih letih postaja celoten svet.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 01.07.2020
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 1,4814 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 1,5562 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: -0,4235 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 8,3766 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -0,4235 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 30,2788 %

GIBANJE VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA NALOŽBE EUROFOND

Na povezavi spodaj si lahko ogledate ali prenesete podatke o gibanju vrednosti enot premoženja skladov vezanih na naložbena življenjska zavarovanja Eurofond: