Vrednost enot premoženja

Nazaj

EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 12.01.2022
Država: Luksemburg
Vrednost enote premoženja (VEP): 230,9800 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 1,3559 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: -1,1343 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 0,6624 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 0,9219 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 19,8962 %