Vrednost enot premoženja

Nazaj

EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 16.05.2021
Država: Luksemburg
Vrednost enote premoženja (VEP): 222,8600 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -3,1633 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 6,8156 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 26,9713 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 2,8521 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 6,8617 %