Vrednost enot premoženja

Nazaj

EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 29.11.2020
Država: Luksemburg
Vrednost enote premoženja (VEP): 208,7200 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 4,7686 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 16,2397 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 3,4035 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -1,6121 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 4,3652 %