Vrednost enot premoženja

Nazaj

EFE Emerging Markets Smart Volatility-delniški sklad hitro rastočih trgov

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 28.07.2021
Država: Luksemburg
Vrednost enote premoženja (VEP): 226,0000 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -5,0021 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: -0,2031 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 16,2253 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 4,3013 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 12,0032 %