Vrednost enot premoženja

Nazaj

ZAJAMČENI PN A-01

Naložbeni cilj kritnega sklada z zajamčenim donosom po PN-A01 je dolgoročna kapitalska rast. Pri naložbah kritnega sklada in pri njihovi porazdelitvi zavarovalnica upošteva, da bo kritni sklad, ki bo z uveljavitvijo skupine kritnih skladov po ZPIZ-2 v sklopu kolektivnega pokojninskega načrta »Pokojninsko varčevanje AS – kolektivno«, ki spreminja pokojninski načrt PN-A01, zaprt za nova vplačila in da mora sredstva upravljati tako, da bodo sredstva zavarovancev v kritnem skladu dosegla vsaj zajamčeno donosnost v višini, kot ga je določal pokojninski načrt PN-A01 za vplačila, vplačana do spremembe tega pokojninskega načrta v skladu s ZPIZ-2. Naložbena politika kritnega sklada je konzervativna, zato je upravljanje osredotočeno na iskanje donosov pri pretežno srednje do nižje tveganih naložbah.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v % Zajamčeni VEP (v EUR)

Datum VEP: 31.10.2020
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 1,4102 EUR
Zajamčena vrednost enote premoženja: 0,7126 
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 0,9377 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 6,8252 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 2,7019 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 3,9587 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 13,2782 %