Vrednost enot premoženja

Nazaj

3 Banken Werte Balanced

Naložbeni cilj sklada je povečanje vrednosti premoženja z investiranjem v različne naložbe, pri čemer je večina naložb v enote drugih investicijskih skladov. Teži se k doseganju povečanju vrednosti premoženja pri čemer se ohranja tudi likvidnost naložb in teži k varnosti le teh.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 17.04.2024
Država: Avstrija
Vrednost enote premoženja (VEP): 16,1700 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -0,3083 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: ni podatka
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 7,9439 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 2,1478 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: -3,1737 %