Vrednost enot premoženja

Nazaj

3 Banken Strategie Dynamik

Naložbeni cilj sklada je povečanje vrednosti premoženja z investiranjem v različne naložbe, pri čemer je večina naložb v enote drugih investicijskih skladov. Teži se k doseganju povečanju vrednosti premoženja pri čemer se ohranja tudi likvidnost naložb in teži k varnosti le teh.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 28.07.2021
Država: Avstrija
Vrednost enote premoženja (VEP): 17,0600 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 0,7679 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 4,5984 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 10,5638 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 6,0945 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 9,2889 %