Vrednost enot premoženja

Nazaj

3 Banken Strategie Dynamik

Naložbeni cilj sklada je povečanje vrednosti premoženja z investiranjem v različne naložbe, pri čemer je večina naložb v enote drugih investicijskih skladov. Teži se k doseganju povečanju vrednosti premoženja pri čemer se ohranja tudi likvidnost naložb in teži k varnosti le teh.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 29.11.2020
Država: Avstrija
Vrednost enote premoženja (VEP): 15,9700 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 3,1654 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 5,6217 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: -1,9644 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -2,9179 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 4,2428 %