Vrednost enot premoženja

Nazaj

3 Banken Strategie Dynamik

Naložbeni cilj sklada je povečanje vrednosti premoženja z investiranjem v različne naložbe, pri čemer je večina naložb v enote drugih investicijskih skladov. Teži se k doseganju povečanju vrednosti premoženja pri čemer se ohranja tudi likvidnost naložb in teži k varnosti le teh.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 16.05.2021
Država: Avstrija
Vrednost enote premoženja (VEP): 16,4500 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -1,4970 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 3,6547 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 10,4027 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 2,3010 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 6,3348 %