Vrednost enot premoženja

Nazaj

3 Banken Strategie Dynamik

Naložbeni cilj sklada je povečanje vrednosti premoženja z investiranjem v različne naložbe, pri čemer je večina naložb v enote drugih investicijskih skladov. Teži se k doseganju povečanju vrednosti premoženja pri čemer se ohranja tudi likvidnost naložb in teži k varnosti le teh.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 13.10.2021
Država: Avstrija
Vrednost enote premoženja (VEP): 16,9900 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -1,6782 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 1,9196 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 7,5316 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 5,6592 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 12,5166 %