Vrednost enot premoženja

Nazaj

SafePort Focus Fund*

SafePort Focus Fund - krovni sklad, ki sredstva vlaga v vsaj 7 investicijskih skladov ali primerljivih investicijskih inštrumentov. Naložbena politika se prilagaja tržnim razmeram in je podobna individualnemu upravljanju premoženja. Sklad zasleduje dva bistvena cilja in sicer varnost v smislu ohranjanja vrednosti in prirast premoženja.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 18.09.2020
Država: Liechtenstein
Vrednost enote premoženja (VEP): 72,4900 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -0,4395 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 33,7948 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 20,6156 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 20,7965 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 27,5783 %

GIBANJE VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA NALOŽBE FLEGMA

Na povezavi spodaj si lahko ogledate ali prenesete podatke o gibanju vrednosti enot premoženja skladov vezanih na naložbena življenjska zavarovanja Flegma: