Vrednost enot premoženja

Nazaj

SafePort Focus Fund

SafePort Focus Fund - krovni sklad, ki sredstva vlaga v vsaj 7 investicijskih skladov ali primerljivih investicijskih inštrumentov. Naložbena politika se prilagaja tržnim razmeram in je podobna individualnemu upravljanju premoženja. Sklad zasleduje dva bistvena cilja in sicer varnost v smislu ohranjanja vrednosti in prirast premoženja.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 27.02.2024
Država: Liechtenstein
Vrednost enote premoženja (VEP): 52,0800 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -0,8944 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: -3,0168 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: -4,2295 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -2,7088 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: -16,3642 %