Vrednost enot premoženja

Nazaj

SafePort Focus Fund

SafePort Focus Fund - krovni sklad, ki sredstva vlaga v vsaj 7 investicijskih skladov ali primerljivih investicijskih inštrumentov. Naložbena politika se prilagaja tržnim razmeram in je podobna individualnemu upravljanju premoženja. Sklad zasleduje dva bistvena cilja in sicer varnost v smislu ohranjanja vrednosti in prirast premoženja.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 17.03.2023
Država: Liechtenstein
Vrednost enote premoženja (VEP): 55,3500 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 0,8380 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 3,6323 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: -14,5965 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 0,2354 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 2,1595 %