Vrednost enot premoženja

Nazaj

SafePort Focus Fund

SafePort Focus Fund - krovni sklad, ki sredstva vlaga v vsaj 7 investicijskih skladov ali primerljivih investicijskih inštrumentov. Naložbena politika se prilagaja tržnim razmeram in je podobna individualnemu upravljanju premoženja. Sklad zasleduje dva bistvena cilja in sicer varnost v smislu ohranjanja vrednosti in prirast premoženja.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 20.09.2023
Država: Liechtenstein
Vrednost enote premoženja (VEP): 53,1600 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -1,0056 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: -7,1927 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: -0,5240 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -3,7305 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: -22,0642 %