Vrednost enot premoženja

Nazaj

SafePort Focus Fund

SafePort Focus Fund - krovni sklad, ki sredstva vlaga v vsaj 7 investicijskih skladov ali primerljivih investicijskih inštrumentov. Naložbena politika se prilagaja tržnim razmeram in je podobna individualnemu upravljanju premoženja. Sklad zasleduje dva bistvena cilja in sicer varnost v smislu ohranjanja vrednosti in prirast premoženja.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 18.07.2024
Država: Liechtenstein
Vrednost enote premoženja (VEP): 60,5900 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 3,2022 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 15,9174 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 10,9910 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 13,1889 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: -1,3353 %