Vrednost enot premoženja

Nazaj

SafePort Focus Fund

SafePort Focus Fund - krovni sklad, ki sredstva vlaga v vsaj 7 investicijskih skladov ali primerljivih investicijskih inštrumentov. Naložbena politika se prilagaja tržnim razmeram in je podobna individualnemu upravljanju premoženja. Sklad zasleduje dva bistvena cilja in sicer varnost v smislu ohranjanja vrednosti in prirast premoženja.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 22.01.2021
Država: Liechtenstein
Vrednost enote premoženja (VEP): 63,2200 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -1,4190 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: -2,4533 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 5,2789 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -2,3629 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 14,3012 %