Vrednost enot premoženja

Nazaj

SafePort Focus Fund

SafePort Focus Fund - krovni sklad, ki sredstva vlaga v vsaj 7 investicijskih skladov ali primerljivih investicijskih inštrumentov. Naložbena politika se prilagaja tržnim razmeram in je podobna individualnemu upravljanju premoženja. Sklad zasleduje dva bistvena cilja in sicer varnost v smislu ohranjanja vrednosti in prirast premoženja.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 17.09.2021
Država: Liechtenstein
Vrednost enote premoženja (VEP): 57,3600 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -1,4602 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: -4,5432 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: -20,7516 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -11,4131 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 14,0811 %