Vrednost enot premoženja

Nazaj

SafePort Focus Fund

SafePort Focus Fund - krovni sklad, ki sredstva vlaga v vsaj 7 investicijskih skladov ali primerljivih investicijskih inštrumentov. Naložbena politika se prilagaja tržnim razmeram in je podobna individualnemu upravljanju premoženja. Sklad zasleduje dva bistvena cilja in sicer varnost v smislu ohranjanja vrednosti in prirast premoženja.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 07.01.2022
Država: Liechtenstein
Vrednost enote premoženja (VEP): 57,6500 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -0,5349 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: -5,6619 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: -10,9653 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -2,3212 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 10,1242 %