Vrednost enot premoženja

Nazaj

SafePort Focus Fund*

SafePort Focus Fund - krovni sklad, ki sredstva vlaga v vsaj 7 investicijskih skladov ali primerljivih investicijskih inštrumentov. Naložbena politika se prilagaja tržnim razmeram in je podobna individualnemu upravljanju premoženja. Sklad zasleduje dva bistvena cilja in sicer varnost v smislu ohranjanja vrednosti in prirast premoženja.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 26.06.2020
Država: Liechtenstein
Vrednost enote premoženja (VEP): 62,4900 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -0,6834 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 7,8902 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 15,0405 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 4,1326 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 9,4204 %

GIBANJE VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA NALOŽBE EUROFOND

Na povezavi spodaj si lahko ogledate ali prenesete podatke o gibanju vrednosti enot premoženja skladov vezanih na naložbena življenjska zavarovanja Eurofond: