Vrednost enot premoženja

Nazaj

Zajamčeni AS 2*

Naložba Zajamčeni AS 2 zagotavlja zajamčeni donos v višini 1,50 % letno. V primeru, da je doseženi donos naložb višji od zajamčenega, so lahko življenjska zavarovanja, vezana na Zajamčeni AS 2, udeležena tudi v pripisu letnega presežka. Zajamčeni AS 2 omogoča stabilnost in varnost sredstev. Namenjen je tudi vsem vlagateljem, ki želijo za določeno obdobje zaščititi svoja sredstva in obvarovati dosežene donose.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 27.09.2020
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 10,8125 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 0,1269 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 0,7538 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 1,5049 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 1,1081 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 4,5727 %

GIBANJE VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA NALOŽBE FLEGMA

Na povezavi spodaj si lahko ogledate ali prenesete podatke o gibanju vrednosti enot premoženja skladov vezanih na naložbena življenjska zavarovanja Flegma: