Vrednost enot premoženja

Nazaj

Zajamčeni AS 2*

Naložba Zajamčeni AS 2 zagotavlja zajamčeni donos v višini 1,50 % letno. V primeru, da je doseženi donos naložb višji od zajamčenega, so lahko življenjska zavarovanja, vezana na Zajamčeni AS 2, udeležena tudi v pripisu letnega presežka. Zajamčeni AS 2 omogoča stabilnost in varnost sredstev. Namenjen je tudi vsem vlagateljem, ki želijo za določeno obdobje zaščititi svoja sredstva in obvarovati dosežene donose.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 06.12.2023
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 11,3387 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 0,1227 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 0,7490 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 1,5003 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 1,3923 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 4,5678 %