Vrednost enot premoženja

Nazaj

Zajamčeni AS 2*

Naložba Zajamčeni AS 2 zagotavlja zajamčeni donos v višini 1,50 % letno. V primeru, da je doseženi donos naložb višji od zajamčenega, so lahko življenjska zavarovanja, vezana na Zajamčeni AS 2, udeležena tudi v pripisu letnega presežka. Zajamčeni AS 2 omogoča stabilnost in varnost sredstev. Primeren je tudi za vse vlagatelje, ki želijo za določeno obdobje zaščititi svoja sredstva in obvarovati dosežene donose.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 01.07.2020
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 10,7737 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 0,1227 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 0,7453 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 1,5037 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 0,7453 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 4,5716 %

GIBANJE VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA NALOŽBE EUROFOND

Na povezavi spodaj si lahko ogledate ali prenesete podatke o gibanju vrednosti enot premoženja skladov vezanih na naložbena življenjska zavarovanja Eurofond: