Vrednost enot premoženja

Nazaj

3 Banken Strategie Klassik

Naložbeni cilj sklada je povečanje vrednosti premoženja z investiranjem v različne naložbe, pri čemer je večina naložb v enote drugih investicijskih skladov. Teži se k doseganju povečanju vrednosti premoženja pri čemer se ohranja tudi likvidnost naložb in teži k varnosti le teh.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 12.01.2022
Država: Avstrija
Vrednost enote premoženja (VEP): 114,6800 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -1,5115 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: -0,7186 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 1,5676 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -1,3760 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 8,4752 %