Vrednost enot premoženja

Nazaj

3 Banken Strategie Klassik

Naložbeni cilj sklada je povečanje vrednosti premoženja z investiranjem v različne naložbe, pri čemer je večina naložb v enote drugih investicijskih skladov. Teži se k doseganju povečanju vrednosti premoženja pri čemer se ohranja tudi likvidnost naložb in teži k varnosti le teh.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 29.11.2020
Država: Avstrija
Vrednost enote premoženja (VEP): 111,6800 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 1,9816 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 4,2083 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: -1,2817 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -1,8629 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 2,1495 %