Vrednost enot premoženja

Nazaj

3 Banken Werte Defensive

Naložbeni cilj sklada je povečanje vrednosti premoženja z investiranjem v različne naložbe, pri čemer je večina naložb v enote drugih investicijskih skladov. Teži se k doseganju povečanju vrednosti premoženja pri čemer se ohranja tudi likvidnost naložb in teži k varnosti le teh.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 22.03.2023
Država: Avstrija
Vrednost enote premoženja (VEP): 100,0200 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 0,1101 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: -0,7443 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: -8,8822 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 1,5947 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: -2,7610 %