Vrednost enot premoženja

Nazaj

3 Banken Werte Defensive

Naložbeni cilj sklada je povečanje vrednosti premoženja z investiranjem v različne naložbe, pri čemer je večina naložb v enote drugih investicijskih skladov. Teži se k doseganju povečanju vrednosti premoženja pri čemer se ohranja tudi likvidnost naložb in teži k varnosti le teh.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 28.11.2022
Država: Avstrija
Vrednost enote premoženja (VEP): 100,9800 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 2,0412 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: -4,3931 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: -13,4779 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -13,1579 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: -10,7872 %