Vrednost enot premoženja

Nazaj

3 Banken Werte Defensive

Naložbeni cilj sklada je povečanje vrednosti premoženja z investiranjem v različne naložbe, pri čemer je večina naložb v enote drugih investicijskih skladov. Teži se k doseganju povečanju vrednosti premoženja pri čemer se ohranja tudi likvidnost naložb in teži k varnosti le teh.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 02.10.2023
Država: Avstrija
Vrednost enote premoženja (VEP): 99,2700 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -1,9071 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: -0,8589 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 1,0587 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 0,8329 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: -9,5325 %