Vrednost enot premoženja

Nazaj

3 Banken Strategie Klassik

Naložbeni cilj sklada je povečanje vrednosti premoženja z investiranjem v različne naložbe, pri čemer je večina naložb v enote drugih investicijskih skladov. Teži se k doseganju povečanju vrednosti premoženja pri čemer se ohranja tudi likvidnost naložb in teži k varnosti le teh.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 16.05.2021
Država: Avstrija
Vrednost enote premoženja (VEP): 112,8900 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -0,8954 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 1,6478 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 6,4398 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 0,6150 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 3,6830 %