Vrednost enot premoženja

Nazaj

3 Banken Strategie Klassik

Naložbeni cilj sklada je povečanje vrednosti premoženja z investiranjem v različne naložbe, pri čemer je večina naložb v enote drugih investicijskih skladov. Teži se k doseganju povečanju vrednosti premoženja pri čemer se ohranja tudi likvidnost naložb in teži k varnosti le teh.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 28.02.2021
Država: Avstrija
Vrednost enote premoženja (VEP): 112,5500 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -0,3630 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 2,0121 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: -0,8020 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 0,3119 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 3,7327 %