Vrednost enot premoženja

Nazaj

indeks Emerging Markets

Vrednost indeksa Emerging Markets ne predstavlja vrednosti enote premoženja življenjskega zavarovanja FONDPOLICE TREND oz FONDPOLICE TREND PLUS. O vrednosti enote premoženja bodo zavarovalci obveščeni v skladu s splošnimi pogoji. Skladno s pogoji se ugodnejši vstop v indeks določi tako, da se pri izračunu donosnosti sestavljenega dolžniškega vrednostnega papirja iz povprečja zaključnih tečajev indeksa (Zaključni tečaj indeksa je tečaj indeksa, ki velja ob koncu trgovalnega dne) indeksa od trinajstih četrtletnih opazovanj v prvih treh letih izloči dve najmanj ugodni vrednosti indeksa. To omogoča, da se sredstva naložijo ugodneje, kot pa če bi upoštevali vseh trinajst četrtletnih opazovanju v prvih treh letih. 

abc
cde

Datum INDEX (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 30.01.2023
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 444,4144 
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 1,6146 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: -4,5949 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: -8,9944 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 1,6146 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: -2,8124 %