Vrednost enot premoženja

Nazaj

Generali Globalni, delniški 

Naložbeni cilj sklada Generali Globalni, delniški je dolgoročna kapitalska rast. Sklad investira v naložbe z dividendnim donosom. Globalnim razvitim trgom bo izpostavljen z najmanj 80 odstotki sredstev, regijsko pa se bo osredotočal v Severno Ameriko, razvite trge Azije Pacifika in Evropo brez evropskih trgov v razvoju.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 22.03.2023
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 9,6366 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -2,2756 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: -1,6834 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: -9,4313 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 0,4671 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 30,7739 %