Vrednost enot premoženja

Nazaj

Generali Globalni, delniški 

Naložbeni cilj sklada Generali Globalni, delniški je dolgoročna kapitalska rast. Sklad investira v naložbe z dividendnim donosom. Globalnim razvitim trgom bo izpostavljen z najmanj 80 odstotki sredstev, regijsko pa se bo osredotočal v Severno Ameriko, razvite trge Azije Pacifika in Evropo brez evropskih trgov v razvoju.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 10.04.2024
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 11,9182 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 0,6766 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 13,2241 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 20,0887 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 8,4498 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 23,5392 %