Vrednost enot premoženja

Nazaj

Generali Dividendni, delniški 

Sklad Generali Dividendni je globalen. Naložbeni cilj sklada je dolgoročna kapitalska rast. Sklad ima najmanj 85 % sredstev v delniških naložbah, največ 10 % pa v enotah drugih skladov. Srce sklada predstavljajo velika multinacionalna podjetja: rudarska družba BHP Billiton, naftni multinacionalki Royal Dutch Shell in Exxon Mobil, farmacevtsko družbo Johnson&Johnson, Intel, Nestlé, Danone, P&G idr.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 27.09.2020
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 8,6408 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -2,8818 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 11,6036 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: -6,0108 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -9,6859 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: -5,0889 %

GIBANJE VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA NALOŽBE FLEGMA

Na povezavi spodaj si lahko ogledate ali prenesete podatke o gibanju vrednosti enot premoženja skladov vezanih na naložbena življenjska zavarovanja Flegma: