Vrednost enot premoženja

Nazaj

Generali Globalni, delniški 

Naložbeni cilj sklada Generali Globalni, delniški je dolgoročna kapitalska rast. Sklad investira v naložbe z dividendnim donosom. Globalnim razvitim trgom bo izpostavljen z najmanj 80 odstotki sredstev, regijsko pa se bo osredotočal v Severno Ameriko, razvite trge Azije Pacifika in Evropo brez evropskih trgov v razvoju.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 28.11.2022
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 9,9056 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 0,0162 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: -2,4790 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: -6,8445 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -10,0619 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 4,8123 %