Vrednost enot premoženja

Nazaj

Generali Dividendni, delniški 

Sklad Generali Dividendni je globalen. Naložbeni cilj sklada je dolgoročna kapitalska rast. Sklad ima najmanj 85 % sredstev v delniških naložbah, največ 10 % pa v enotah drugih skladov. Srce sklada predstavljajo velika multinacionalna podjetja: rudarska družba BHP Billiton, naftni multinacionalki Royal Dutch Shell in Exxon Mobil, farmacevtsko družbo Johnson&Johnson, Intel, Nestlé, Danone, P&G idr.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 12.04.2021
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 9,6216 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 2,9356 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 9,1119 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 14,4761 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 6,2784 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 6,4277 %