Vrednost enot premoženja

Nazaj

SafePort Precious Metals 95+ Fund

Naložbeni cilj sklada SAFEPORT PRECIOUS METALS 95+ FUND je ustvariti dolgoročno realno rast vrednosti naložbe. Investicijski sklad nalaga v fizično zlato in srebro, ki ju dopolnjuje z manjšimi naložbami v druge plemenite kovine (npr. platina, renij, rutenij) v fizični obliki. Investicijski sklad kupuje, hrani in vzdržuje najmanj 95 % premoženja sklada v fizičnem zlatu, srebru in drugih plemenitih kovinah.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 16.09.2021
Država: Liechtenstein
Vrednost enote premoženja (VEP): 109,5500 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -1,2796 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: -5,9495 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: -14,7073 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -9,1625 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 37,4012 %