Vrednost enot premoženja

Nazaj

SafePort Precious Metals 95+ Fund*

Naložbeni cilj sklada SAFEPORT PRECIOUS METALS 95+ FUND je ustvariti dolgoročno realno rast vrednosti naložbe. Investicijski sklad nalaga v fizično zlato in srebro, ki ju dopolnjuje z manjšimi naložbami v druge plemenite kovine (npr. platina, renij, rutenij) v fizični obliki. Investicijski sklad kupuje, hrani in vzdržuje najmanj 95 % premoženja sklada v fizičnem zlatu, srebru in drugih plemenitih kovinah.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 24.09.2020
Država: Liechtenstein
Vrednost enote premoženja (VEP): 118,1900 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -8,4295 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 35,1206 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 15,9294 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 17,7895 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 34,3832 %

GIBANJE VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA NALOŽBE FLEGMA

Na povezavi spodaj si lahko ogledate ali prenesete podatke o gibanju vrednosti enot premoženja skladov vezanih na naložbena življenjska zavarovanja Flegma: