Vrednost enot premoženja

Nazaj

SafePort Physical Gold 95+ Fund

Naložbeni cilj sklada SAFEPORT PHYSICAL GOLD 95+ FUND je ustvariti dolgoročno realno rast naložbe. Investicijski sklad nalaga v fizično zlato. Investicijski sklad kupuje, hrani in vzdržuje najmanj 95 % premoženja sklada v fizičnem zlatu.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 08.04.2021
Država: Liechtenstein
Vrednost enote premoženja (VEP): 131,6100 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 3,7770 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: -9,1906 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: -2,6049 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -5,3438 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 30,1137 %