Vrednost enot premoženja

Nazaj

SafePort Physical Gold 95+ Fund

Naložbeni cilj sklada SAFEPORT PHYSICAL GOLD 95+ FUND je ustvariti dolgoročno realno rast naložbe. Investicijski sklad nalaga v fizično zlato. Investicijski sklad kupuje, hrani in vzdržuje najmanj 95 % premoženja sklada v fizičnem zlatu.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 07.01.2021
Država: Liechtenstein
Vrednost enote premoženja (VEP): 139,7900 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 2,6886 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: -2,0118 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 13,3739 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 0,5394 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 36,9550 %