Vrednost enot premoženja

Nazaj

SafePort Physical Gold 95+ Fund*

Naložbeni cilj sklada SAFEPORT PHYSICAL GOLD 95+ FUND je ustvariti dolgoročno realno rast naložbe. Investicijski sklad nalaga v fizično zlato. Investicijski sklad kupuje, hrani in vzdržuje najmanj 95 % premoženja sklada v fizičnem zlatu.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 24.09.2020
Država: Liechtenstein
Vrednost enote premoženja (VEP): 144,1900 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -2,6072 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 15,0666 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 15,9829 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 16,9424 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 40,8656 %

GIBANJE VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA NALOŽBE FLEGMA

Na povezavi spodaj si lahko ogledate ali prenesete podatke o gibanju vrednosti enot premoženja skladov vezanih na naložbena življenjska zavarovanja Flegma: