Vrednost enot premoženja

Nazaj

SafePort Physical Gold 95+ Fund*

Naložbeni cilj sklada SAFEPORT PHYSICAL GOLD 95+ FUND je ustvariti dolgoročno realno rast naložbe. Investicijski sklad nalaga v fizično zlato. Investicijski sklad kupuje, hrani in vzdržuje najmanj 95 % premoženja sklada v fizičnem zlatu.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 25.06.2020
Država: Liechtenstein
Vrednost enote premoženja (VEP): 142,1400 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -0,5597 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 17,1902 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 25,7765 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 15,2798 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 33,5526 %

GIBANJE VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA NALOŽBE EUROFOND

Na povezavi spodaj si lahko ogledate ali prenesete podatke o gibanju vrednosti enot premoženja skladov vezanih na naložbena življenjska zavarovanja Eurofond: