Vrednost enot premoženja

Nazaj

SafePort Physical Gold 95+ Fund

Naložbeni cilj sklada SAFEPORT PHYSICAL GOLD 95+ FUND je ustvariti dolgoročno realno rast naložbe. Investicijski sklad nalaga v fizično zlato. Investicijski sklad kupuje, hrani in vzdržuje najmanj 95 % premoženja sklada v fizičnem zlatu.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 10.06.2021
Država: Liechtenstein
Vrednost enote premoženja (VEP): 138,7800 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 3,4128 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 2,2320 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 1,3807 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -0,1870 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 34,9344 %