Vrednost enot premoženja

Nazaj

SafePort Physical Gold 95+ Fund

Naložbeni cilj sklada SAFEPORT PHYSICAL GOLD 95+ FUND je ustvariti dolgoročno realno rast naložbe. Investicijski sklad nalaga v fizično zlato. Investicijski sklad kupuje, hrani in vzdržuje najmanj 95 % premoženja sklada v fizičnem zlatu.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 17.07.2024
Država: Liechtenstein
Vrednost enote premoženja (VEP): 187,5300 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 3,5277 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 19,2711 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 24,9617 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 17,9731 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 36,0885 %