Vrednost enot premoženja

Nazaj

SafePort Physical Gold 95+ Fund

Naložbeni cilj sklada SAFEPORT PHYSICAL GOLD 95+ FUND je ustvariti dolgoročno realno rast naložbe. Investicijski sklad nalaga v fizično zlato. Investicijski sklad kupuje, hrani in vzdržuje najmanj 95 % premoženja sklada v fizičnem zlatu.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 16.03.2023
Država: Liechtenstein
Vrednost enote premoženja (VEP): 156,0200 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 4,8733 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 7,8007 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: -2,7064 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 5,7046 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 21,5867 %