Vrednost enot premoženja

Nazaj

SafePort Physical Gold 95+ Fund

Naložbeni cilj sklada SAFEPORT PHYSICAL GOLD 95+ FUND je ustvariti dolgoročno realno rast naložbe. Investicijski sklad nalaga v fizično zlato. Investicijski sklad kupuje, hrani in vzdržuje najmanj 95 % premoženja sklada v fizičnem zlatu.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 06.01.2022
Država: Liechtenstein
Vrednost enote premoženja (VEP): 139,8400 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 1,2087 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 4,8512 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 0,5754 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -1,1033 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 35,5301 %