Vrednost enot premoženja

Nazaj

SafePort Physical Gold 95+ Fund

Naložbeni cilj sklada SAFEPORT PHYSICAL GOLD 95+ FUND je ustvariti dolgoročno realno rast naložbe. Investicijski sklad nalaga v fizično zlato. Investicijski sklad kupuje, hrani in vzdržuje najmanj 95 % premoženja sklada v fizičnem zlatu.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 16.09.2021
Država: Liechtenstein
Vrednost enote premoženja (VEP): 131,9700 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -0,4676 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 2,6924 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: -11,0355 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -5,0849 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 38,2754 %