Vrednost enot premoženja

Nazaj

Select Balance (prej KD Pelikan)*

Naložbena politika sklada je uravnotežena.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 12.04.2021
Država: Bolgarija
Vrednost enote premoženja (VEP): 10,5448 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 0,7298 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 2,3231 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 4,4940 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 0,8975 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 7,6351 %