Vrednost enot premoženja

Nazaj

Select Balance (prej KD Pelikan)*

Naložbena politika sklada je uravnotežena.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 12.01.2022
Država: Bolgarija
Vrednost enote premoženja (VEP): 10,5974 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 2,3014 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 0,1323 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 1,0672 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 1,3611 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 7,5529 %