Vrednost enot premoženja

Nazaj

Select Balance (prej KD Pelikan)*

Naložbena politika sklada je uravnotežena.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 02.10.2023
Država: Bolgarija
Vrednost enote premoženja (VEP): 10,3430 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -1,0854 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 2,0070 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 2,8315 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 2,4963 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 0,0242 %