Vrednost enot premoženja

Nazaj

Select Balance (prej KD Pelikan)*

Naložbena politika sklada je uravnotežena.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 24.09.2020
Država: Bolgarija
Vrednost enote premoženja (VEP): 10,1673 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 0,7042 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 2,0158 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 0,8981 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -1,2730 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 8,2008 %

GIBANJE VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA NALOŽBE FLEGMA

Na povezavi spodaj si lahko ogledate ali prenesete podatke o gibanju vrednosti enot premoženja skladov vezanih na naložbena življenjska zavarovanja Flegma: