Vrednost enot premoženja

Nazaj

Select Balance (prej KD Pelikan)*

Naložbena politika sklada je uravnotežena.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 28.11.2022
Država: Bolgarija
Vrednost enote premoženja (VEP): 10,0543 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -0,4357 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: -0,2461 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: -3,4234 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -3,8335 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: -0,8491 %