Vrednost enot premoženja

Nazaj

Select Balance (prej KD Pelikan)*

Naložbena politika sklada je uravnotežena.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 21.07.2024
Država: Bolgarija
Vrednost enote premoženja (VEP): 10,7616 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -0,7031 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 1,2180 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 2,1606 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 0,3862 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 4,3701 %