Vrednost enot premoženja

Nazaj

Select Balance (prej KD Pelikan)*

Naložbena politika sklada je uravnotežena.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 15.06.2021
Država: Bolgarija
Vrednost enote premoženja (VEP): 10,5277 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -0,5160 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 0,9483 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 5,4320 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 0,7339 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 7,8868 %