Vrednost enot premoženja

Nazaj

Select Balance (prej KD Pelikan)*

Naložbena politika sklada je uravnotežena.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 16.04.2024
Država: Bolgarija
Vrednost enote premoženja (VEP): 10,6423 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 1,8275 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 2,9236 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 5,0427 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -0,7267 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 0,9840 %