Vrednost enot premoženja

Nazaj

Select Balance (prej KD Pelikan)*

Naložbena politika sklada je uravnotežena.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 21.09.2021
Država: Bolgarija
Vrednost enote premoženja (VEP): 10,6704 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 1,8848 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 1,8897 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 4,6148 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 2,0993 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 10,1176 %