Vrednost enot premoženja

Nazaj

Select Balance (prej KD Pelikan)*

Naložbena politika sklada je uravnotežena.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 22.03.2023
Država: Bolgarija
Vrednost enote premoženja (VEP): 10,2193 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -1,1224 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 2,6034 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: -2,9396 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 1,2704 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 2,6663 %