Vrednost enot premoženja

Nazaj

Maks Garant

Objavljena je tržna vrednost enote premoženja sestavljenega dolžniškega vrednostnega papirja. Ob zapadlosti sestavljeni dolžniški vrednostni papir izplača za vsako enoto premoženja najmanj nakupno vrednost enote premoženja, ki znaša 25 EUR.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 30.11.2023
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 24,8550 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -0,6900 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: -4,9457 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: -3,9951 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -2,3279 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: -3,9884 %