Vrednost enot premoženja

Nazaj

Generali EURO Stock Selection T

Delniški sklad Generali EURO Stock-Selection T nalaga premoženje predvsem v delnice najboljših podjetij s sedežem v članicah Evropske Monetarne Unije, pa tudi v srednja in manjša podjetja v primeru pričakovanih pozitivnih donosov.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 13.10.2021
Država: Avstrija
Vrednost enote premoženja (VEP): 15,8400 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -4,5783 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 2,7237 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 22,0339 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 14,2033 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 13,6298 %