Vrednost enot premoženja

Nazaj

Generali EURO Stock Selection T

Delniški sklad Generali EURO Stock-Selection T nalaga premoženje predvsem v delnice najboljših podjetij s sedežem v članicah Evropske Monetarne Unije, pa tudi v srednja in manjša podjetja v primeru pričakovanih pozitivnih donosov.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 12.01.2022
Država: Avstrija
Vrednost enote premoženja (VEP): 16,8200 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 0,8393 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 5,1250 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 19,0375 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -0,9423 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 28,2012 %