Vrednost enot premoženja

Nazaj

Generali EURO Stock Selection T

Delniški sklad Generali EURO Stock-Selection T nalaga premoženje predvsem v delnice najboljših podjetij s sedežem v članicah Evropske Monetarne Unije, pa tudi v srednja in manjša podjetja v primeru pričakovanih pozitivnih donosov.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 29.11.2020
Država: Avstrija
Vrednost enote premoženja (VEP): 13,6200 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 16,4103 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 13,4055 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: -9,8013 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -11,7876 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: -11,9017 %