Vrednost enot premoženja

Nazaj

Generali EURO Stock Selection T

Delniški sklad Generali EURO Stock-Selection T nalaga premoženje predvsem v delnice najboljših podjetij s sedežem v članicah Evropske Monetarne Unije, pa tudi v srednja in manjša podjetja v primeru pričakovanih pozitivnih donosov.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 02.10.2023
Država: Avstrija
Vrednost enote premoženja (VEP): 15,6100 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -2,7414 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: -2,4984 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 21,1957 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 7,9530 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 23,5946 %