Vrednost enot premoženja

Nazaj

Generali Prvi Izbor, sklad delniških skladov 

Generali Prvi izbor sklad delniških skladov, investira v široko paleto izbranih investicijskih skladov priznanih tujih upravljavcev in tako zagotavlja optimalno osnovno razpršitev naložb. Sklad je zato primeren tudi za vlagatelje, ki se z vzajemnimi skladi srečujejo prvič – od tod tudi njegovo ime.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 25.03.2020
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 8,4664 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -19,3876 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: -14,7941 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: -8,9194 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -19,8227 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: -1,6678 %

GIBANJE VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA NALOŽBE EUROFOND

Na povezavi spodaj si lahko ogledate ali prenesete podatke o gibanju vrednosti enot premoženja skladov vezanih na naložbena življenjska zavarovanja Eurofond:

GIBANJE VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA NALOŽB GENERALI GARANT

Na povezavi spodaj si lahko ogledate ali prenesete podatke o gibanju vrednosti enot premoženja skladov vezanih na naložbena življenjska zavarovanja Generali GaranT: