Vrednost enot premoženja

Nazaj

Aktivni naložbeni paket

Aktivni naložbeni paket je namenjen vsem, katerih glavni cilj je dolgoročna kapitalska rast. Vaša sredstva se nalagajo pretežno v delniške investicijske sklade, hkrati pa dosežete globalno geografsko razpršenost s poudarkom na razvijajočijh se trgih. Priporočena doba vlaganja za aktivni naložbeni paket je 10 let in več.

Revizorjevo poročilo - 8. 5. 2024 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 26. 5. 2023 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 15.6.2022 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 23.4.2021 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 25.4.2019 (.pdf)

Ciljna sestava Aktivnega naložbenega paketa od 1. 2. 2024 dalje:

Ime investicijskega sklada %
Generali Globalni, delniški   Oznaka za naložbe, ki spodbujajo trajnostnostni razvoj 27,5
Generali Amerika, delniški   Oznaka za naložbe, ki spodbujajo trajnostnostni razvoj 26,5
Generali Vitalnost, delniški   Oznaka za naložbe, ki spodbujajo trajnostnostni razvoj 15
Generali Indija - Kitajska, delniški   Oznaka za naložbe, ki spodbujajo trajnostnostni razvoj  12,5
Generali Tehnologija, delniški    Oznaka za naložbe, ki spodbujajo trajnostnostni razvoj 10
Generali Rastko Evropa, delniški   Oznaka za naložbe, ki spodbujajo trajnostnostni razvoj 6
Generali Bond, obvezniški - EUR   Oznaka za naložbe, ki spodbujajo trajnostnostni razvoj 2,5

 

Oznaka za naložbe, ki spodbujajo trajnostnostni razvoj Naložbe, ki spodbujajo trajnostnostni razvoj
Označene naložbe spodbujajo okoljske in socialne značilnosti dejavnikov trajnostnosti. Te naložbe so razvrščene v skladu z 8. členom Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/2088 (o razkritjih, povezanih s trajnostnostjo, v sektorju finančnih storitev).
Opomba: Te naložbe so lahko vključene v notranji sklad zavarovalnice ali kot naložba pri naložbenem zavarovanu, vendar naložbeni produkti sami po sebi niso uvrščeni med trajnostnostne produkte.

 

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v % Čista vrednost sklada (v EUR)

Datum VEP: 21.07.2024
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 16,5220 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -0,7872 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 12,5492 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 15,9390 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 12,6651 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 16,1901 %
Čista vrednost sklada (v EUR): 33.696.625,9300