Vrednost enot premoženja

Nazaj

Aktivni naložbeni paket

Aktivni naložbeni paket je namenjen vsem, katerih glavni cilj je dolgoročna kapitalska rast. Vaša sredstva se nalagajo pretežno v delniške investicijske sklade, hkrati pa dosežete globalno geografsko razpršenost s poudarkom na razvijajočijh se trgih. Priporočena doba vlaganja za aktivni naložbeni paket je 10 let in več.

Revizorjevo poročilo - 23.4.2021 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 25.4.2019 (.pdf)

Ciljna sestava Aktivnega naložbenega paketa od 1. 2. 2021 dalje:

Ime investicijskega sklada %
Generali Amerika, delniški 22,5
Generali Prvi izbor, sklad delniških skladov    15
Generali Vitalnost, delniški 15
Generali Novi trgi, delniški 12,5
Generali  Indija - Kitajskai, delniški 7,5
Generali Rastko Evropa, delniški 7,5
Generali Bond, obvezniški EUR 5
Generali Jugovzhodna Evropa, delniški 5
Generali Vzhodna Evropa, delniški 5
Generali Tehnologija, delniški 5

Pretekle ciljne sestave – Aktivni naložbeni paket

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v % Čista vrednost sklada (v EUR)

Datum VEP: 15.06.2021
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 13,9958 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 3,8865 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 11,8581 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 22,9589 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 9,9927 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 18,2537 %
Čista vrednost sklada (v EUR): 28.990.951,7500