Vrednost enot premoženja

Nazaj

Aktivni naložbeni paket

Aktivni naložbeni paket je namenjen vsem, katerih glavni cilj je dolgoročna kapitalska rast. Vaša sredstva se nalagajo pretežno v delniške investicijske sklade, hkrati pa dosežete globalno geografsko razpršenost s poudarkom na razvijajočijh se trgih. Priporočena doba vlaganja za aktivni naložbeni paket je 10 let in več.

Revizorjevo poročilo - 15.6.2022 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 23.4.2021 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 25.4.2019 (.pdf)

Ciljna sestava Aktivnega naložbenega paketa od 1. 8. 2022 dalje:

Ime investicijskega sklada %
Generali Globalni, delniški 27,5
Generali Amerika, delniški 17,5
Generali Tehnologija, delniški 15
Generali Indija - Kitajska, delniški 12,5
Generali Vitalnost, delniški 10
Generali Rastko Evropa, delniški 5
Generali Novi trgi, delniški 5
Generali Jugovzhodna Evropa, delniški 5
Generali Bond, obvezniški - EUR 2,5

Pretekle ciljne sestave – Aktivni naložbeni paket

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v % Čista vrednost sklada (v EUR)

Datum VEP: 28.11.2022
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 13,4888 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 2,1368 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: -0,8001 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: -12,0592 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -11,7843 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 10,0085 %
Čista vrednost sklada (v EUR): 27.864.991,3300