Vrednost enot premoženja

Nazaj

Aktivni naložbeni paket

Aktivni naložbeni paket je namenjen vsem, katerih glavni cilj je dolgoročna kapitalska rast. Vaša sredstva se nalagajo pretežno v delniške investicijske sklade, hkrati pa dosežete globalno geografsko razpršenost s poudarkom na razvijajočijh se trgih. Priporočena doba vlaganja za aktivni naložbeni paket je 10 let in več.

Poročilo neodvisnega revizorja

Ciljna sestava Aktivnega naložbenega paketa od 1. 2. 2020 dalje:

Ime investicijskega sklada %
Generali Prvi izbor, sklad delniških skladov    20
Generali MM, sklad denarnega trga - EUR 17,5
Generali Amerika, delniški 15
Generali Novi trgi, delniški 15
Generali Vitalnost, delniški 10
Generali Indija - Kitajska, delniški 10
Generali Rastko Evropa, delniški  5
Generali Jugovzhodna Evropa, delniški 7,5

Pretekle ciljne sestave – Aktivni naložbeni paket

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v % Čista vrednost sklada (v EUR)

Datum VEP: 01.07.2020
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 11,5902 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 2,4584 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: -6,4937 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: -0,9943 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -6,4937 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 5,6613 %
Čista vrednost sklada (v EUR): 24.425.591,5500 

GIBANJE VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA NALOŽBE EUROFOND

Na povezavi spodaj si lahko ogledate ali prenesete podatke o gibanju vrednosti enot premoženja skladov vezanih na naložbena življenjska zavarovanja Eurofond: