Vrednost enot premoženja

Nazaj

Aktivni naložbeni paket

Aktivni naložbeni paket je namenjen vsem, katerih glavni cilj je dolgoročna kapitalska rast. Vaša sredstva se nalagajo pretežno v delniške investicijske sklade, hkrati pa dosežete globalno geografsko razpršenost s poudarkom na razvijajočijh se trgih. Priporočena doba vlaganja za aktivni naložbeni paket je 10 let in več.

Poročilo neodvisnega revizorja

Ciljna sestava Aktivnega naložbenega paketa od 1. 2. 2021 dalje:

Ime investicijskega sklada %
Generali Amerika, delniški 22,5
Generali Prvi izbor, sklad delniških skladov    15
Generali Vitalnost, delniški 15
Generali Novi trgi, delniški 12,5
Generali  Indija - Kitajskai, delniški 7,5
Generali Rastko Evropa, delniški 7,5
Generali Bond, obvezniški EUR 5
Generali Jugovzhodna Evropa, delniški 5
Generali Vzhodna Evropa, delniški 5
Generali Tehnologija, delniški 5

Pretekle ciljne sestave – Aktivni naložbeni paket

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v % Čista vrednost sklada (v EUR)

Datum VEP: 12.04.2021
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 13,7086 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 1,6702 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 12,3628 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 25,2728 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 7,7356 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 21,9648 %
Čista vrednost sklada (v EUR): 28.538.295,8300