Vrednost enot premoženja

Nazaj

Generali Indija - Kitajska, delniški

Generali Indija - Kitajska je delniški sklad, ki investira v hitro rastoči gospodarstvi Indije in Kitajske. Cvetoče gospodarstvo in hitra rast življenjskega standarda v teh državah, v katerih živi več kot tretjina svetovnega prebivalstva, sta med razlogi za dolgoročno perspektivnost te regije. V skladu z naložbenim ciljem dolgoročne kapitalske rasti premoženja bodo sredstva vzajemnega sklada naložena v finančne instrumente s potencialom rasti (podcenjene delnice). Naložbe v geografsko opredeljeno območje bodo predstavljale najmanj 80 odstotkov vrednosti sredstev vzajemnega sklada.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 02.10.2023
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 2,3172 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -0,4682 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: -5,5977 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: -1,3496 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -4,4611 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: -4,4178 %