Vrednost enot premoženja

Nazaj

Generali Indija - Kitajska, delniški

Generali Indija - Kitajska je delniški sklad, ki investira v hitro rastoči gospodarstvi Indije in Kitajske. Cvetoče gospodarstvo in hitra rast življenjskega standarda v teh državah, v katerih živi več kot tretjina svetovnega prebivalstva, sta med razlogi za dolgoročno perspektivnost te regije. V skladu z naložbenim ciljem dolgoročne kapitalske rasti premoženja bodo sredstva vzajemnega sklada naložena v finančne instrumente s potencialom rasti (podcenjene delnice). Naložbe v geografsko opredeljeno območje bodo predstavljale najmanj 80 odstotkov vrednosti sredstev vzajemnega sklada.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 12.04.2021
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 2,7948 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -6,3687 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 9,9795 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 34,5012 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 3,4843 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 23,4180 %