Vrednost enot premoženja

Nazaj

Ekskluziv

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 06.12.2022
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 1,2094 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -3,1705 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: -18,6849 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: -14,0074 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -15,6448 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: -17,3399 %