Vrednost enot premoženja

Nazaj

Ekskluziv

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 16.09.2021
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 1,4033 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -2,1682 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 4,2571 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 10,4613 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 11,3730 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: -2,2567 %