Vrednost enot premoženja

Nazaj

Ekskluziv

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 15.08.2022
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 1,3895 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 1,8247 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 0,1730 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: -2,8661 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -3,0829 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 5,0900 %