Vrednost enot premoženja

Nazaj

Ekskluziv

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 29.11.2020
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 1,2497 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -4,3475 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 2,6195 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: -15,0095 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -17,7667 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: -21,4815 %