Vrednost enot premoženja

Nazaj

Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 28.02.2021
Država: Luksemburg
Vrednost enote premoženja (VEP): 268,4100 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -3,0486 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: -0,2527 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: -1,1454 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -3,6921 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 14,5534 %