Vrednost enot premoženja

Nazaj

Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 02.10.2023
Država: Luksemburg
Vrednost enote premoženja (VEP): 193,8300 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -4,0825 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: -5,1434 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: -4,9340 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -1,9129 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: -29,4805 %