Vrednost enot premoženja

Nazaj

Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 29.11.2020
Država: Luksemburg
Vrednost enote premoženja (VEP): 278,5200 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 0,2989 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 5,4161 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 5,4920 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 6,9667 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 17,3803 %