Vrednost enot premoženja

Nazaj

Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 28.11.2022
Država: Luksemburg
Vrednost enote premoženja (VEP): 211,0900 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 2,1535 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: -7,7807 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: -21,4695 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -19,9143 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: -20,0568 %