Vrednost enot premoženja

Nazaj

Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 22.03.2023
Država: Luksemburg
Vrednost enote premoženja (VEP): 203,7800 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 1,8747 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: -2,2919 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: -16,7667 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 3,1223 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: -22,0011 %