Vrednost enot premoženja

Nazaj

Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 13.10.2021
Država: Luksemburg
Vrednost enote premoženja (VEP): 264,8400 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -1,8093 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: -0,8721 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: -4,3485 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -4,9731 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 15,1278 %