Vrednost enot premoženja

Nazaj

Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 16.05.2021
Država: Luksemburg
Vrednost enote premoženja (VEP): 260,7400 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -2,3409 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: -5,9888 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: -0,1379 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -6,4442 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 10,9626 %