Vrednost enot premoženja

Nazaj

Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 15.05.2024
Država: Luksemburg
Vrednost enote premoženja (VEP): 211,5600 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 0,6614 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: ni podatka
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 4,0681 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -1,4900 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: -18,8617 %