Vrednost enot premoženja

Nazaj

Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 28.07.2021
Država: Luksemburg
Vrednost enote premoženja (VEP): 272,3200 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 2,9604 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: -1,6363 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 0,3205 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -2,2892 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 15,5465 %