Vrednost enot premoženja

Nazaj

Eurizon Fund Bond EUR Long Term (R) - sklad EVRO dolgoročnih obveznic

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 13.01.2022
Država: Luksemburg
Vrednost enote premoženja (VEP): 262,8400 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -3,1790 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: -2,1736 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: -5,3545 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -0,2807 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 10,9966 %