Vrednost enot premoženja

Nazaj

KD Russia, IAD, delniški odprti vzajemni sklad - začasno ustavljeno***

***POMEMBNO OBVESTILO glede investicijskega sklada KD Russia, IAD

Vplačila in izplačila v investicijski sklad niso možna.
Družba IAD Investments správ. spol., a. s., je kot upravljavec investicijskega sklada z namenom zaščite vlagateljev začasno ustavila vsa vplačila in izplačila v investicijski sklad KD Russia, IAD. Navedeni sklad namreč svoja sredstva vlaga predvsem v vrednostne papirje, osredotočene na ruske delnice, s katerimi trenutno ni mogoče trgovati.
Obdobje ustavitve vplačil in izplačil je družba podaljšala do 6. marca 2025.
Zavarovalci naložbenih življenjskih zavarovanj z izbranim investicijskim skladom bodo o odprtju sklada oziroma spremembah povezanimi s tem, obveščeni takoj, ko s strani upravljavca prejmemo nadaljnje informacije.

 

Naložbena politika

Vzajemni sklad vlaga zlasti v delnice z visoko tržno kapitalizacijo vseh panog in družb v Ruski federaciji ter v državah bivše Sovjetske zveze.

Zakaj investirati v sklad KD Russia

Hitra gospodarska rast:
V zadnjih letih je Ruska federacija dosegala visoke stopnje gospodarske rasti, ki so znašale okrog 7 % letno. Ob trenutnih cenah naftnih derivatov in ostalih surovin, ki so glavni motor gospodarske rasti, se tudi v prihodnje pričakuje gospodarska rast, ki bo presegala 5 % na letni ravni.

Makroekonomska stabilizacija:
Po finančni krizi leta 1998 je Rusiji uspelo stabilizirati makroekonomsko okolje. Odplačala je domala ves javni dolg, stabilizirala devizni tečaj, beleži pa tudi proračunski in zunanje trgovinski presežek. To je tudi razlog za večji pritok tujih neposrednih in finančnih investicij. Vse to znižuje tveganje vlaganja v rusko gospodarstvo.

Energetska velesila:
Rusija je ena od držav z največjo količino zalog nafte, ima pa tudi največje zaloge zemeljskega plina na svetu. Ob tem pa je izredno bogata tudi z ostalimi surovinami. Ker je večina evropskih držav odvisna od ruskih energetskih virov, ima Rusija veliko pogajalsko moč pri globalnih odločitvah.

Naložbene priložnosti:
Najbolj zanimiva podjetja delujejo v sektorjih proizvodnje nafte in zemeljskega plina, oskrbe z električno energijo in proizvodnje ostalih surovin. Ruska naftna podjetja so v primerjavi z ostalimi cenejša, poleg tega pa so manj občutljiva na nihanje cen surove nafte, saj država s spreminjanjem davčne stopnje regulira učinke vplivov gibanja svetovnih cen. Velik potencial pa predstavlja tudi bodoč razvoj rafinerij

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 02.03.2022
Država: Slovaška
Vrednost enote premoženja (VEP): 0,0062 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -75,7604 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: -77,9073 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: -73,5320 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -77,3304 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: -70,4338 %