Vrednost enot premoženja

Nazaj

WisdomTree Physical Platinum*

Naložbeni cilj:

Tržni vrednostni papir platine omogoča zavarovalcem enostaven, stroškovno učinkovit in varen način dostopa do trga platine, s ciljem slediti gibanju cene platine, zmanjšane za upravljavsko provizijo tržnega vrednostnega papirja.

Osnovne značilnosti:

 • sledi ceni platine in ne portfelju delnic,
 • platina je shranjena pri skrbniku HSBC Bank plc,
 • lokacija trezorja: Zurich, Švica; London, Velika Britanija
 • z njo se preprosto trguje na glavnih organiziranih trgih vrednostnih papirjev,
 • poravnava in hramba na običajnih trgovalnih računih pri borznih posrednikih,
 • transparentno sledenje ceni platine z jasnim vrednotenjem,
 • zavarovanje s kovino v fizični obliki,
 • naložbeno tveganje: visoko,
 • skrbnik kovine: HSBC Bank plc,
 • upravljavec: WisdomTree Management Company (Jersey) Limited,
 • izdajatelj: WisdomTree Metal Securities Limited,
 • upravljavska provizija tržnega vrednostnega papirja: 0,49 % letno."

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 06.12.2023
Država: Nemčija
Vrednost enote premoženja (VEP): 76,4800 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -2,9195 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: -14,6143 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: -13,0019 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -16,8921 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: -5,7199 %