Vrednost enot premoženja

Nazaj

Dinamični naložbeni paket

Dinamični naložbeni paket je namenjen vsem, ki so pripravljeni veliko tvegati na daljše obdobje in tudi pričakujejo nadpovprečne donose. Naložbe so geografsko razpršene s poudarkom na trgih v razvoju. Priporočena doba vlaganja za Dinamični naložbeni paket je 10 let in več.

Ciljna sestava Dinamičnega naložbenega paketa od 1. 4. 2022 dalje:

Ime investicijskega sklada %
Generali Amerika, delniški   Oznaka za naložbe, ki spodbujajo trajnostnostni razvoj 30
Generali Globalni, delniški sklad   Oznaka za naložbe, ki spodbujajo trajnostnostni razvoj 23,5
Generali Vitalnost, delniški   Oznaka za naložbe, ki spodbujajo trajnostnostni razvoj 15
Generali Indija - Kitajska, delniški   Oznaka za naložbe, ki spodbujajo trajnostnostni razvoj 10
Generali Rastko Evropa, delniški   Oznaka za naložbe, ki spodbujajo trajnostnostni razvoj 10
Generali Jugovzhodna Evropa, delniški 7,5
Generali Vzhodna Evropa, delniški 4

 

Oznaka za naložbe, ki spodbujajo trajnostnostni razvoj Naložbe, ki spodbujajo trajnostnostni razvoj
Označene naložbe spodbujajo okoljske in socialne značilnosti dejavnikov trajnostnosti. Te naložbe so razvrščene v skladu z 8. členom Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/2088 (o razkritjih, povezanih s trajnostnostjo, v sektorju finančnih storitev).
Opomba: Te naložbe so lahko vključene v notranji sklad zavarovalnice ali kot naložba pri naložbenem zavarovanu, vendar naložbeni produkti sami po sebi niso uvrščeni med trajnostnostne produkte.

 

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 02.10.2023
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 11,1780 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -1,8052 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 4,6149 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 11,1841 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 8,7650 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 24,9846 %