Vrednost enot premoženja

Nazaj

Dinamični naložbeni paket

Dinamični naložbeni paket je namenjen vsem, ki so pripravljeni veliko tvegati na daljše obdobje in tudi pričakujejo nadpovprečne donose. Naložbe so geografsko razpršene s poudarkom na trgih v razvoju. Priporočena doba vlaganja za Dinamični naložbeni paket je 10 let in več.

Ciljna sestava Dinamičnega naložbenega paketa od 1. 4. 2022 dalje:

Ime investicijskega sklada %
Generali Amerika, delniški 30
Generali Globalni, delniški sklad 23,5
Generali Vitalnost, delniški 15
Generali Indija Kitajska, delniški  10
Generali Rastko Evropa, delniški 10
Generali Jugovzhodna Evropa, delniški 7,5
Generali Vzhodna Evropa, delniški 4

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 28.11.2022
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 10,4401 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 0,8033 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: -2,1904 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: -10,3338 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -12,8503 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 10,5041 %