Vrednost enot premoženja

Nazaj

Vrhunski

Velikost naložb kritnega sklada in razmerja med njimi lahko odstopajo od navedenih omejitev v prvih šestih mesecih od ustanovitve kritnega sklada. Dosežena pretekla donosnost ne zagotavlja enake donosnosti v prihodnje.

Revizorjevo poročilo - 26. 5. 2023 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 15.6.2022 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 23.4.2021 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 25.4.2019 (.pdf)

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v % Čista vrednost sklada (v EUR)

Datum VEP: 28.02.2024
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 18,0670 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 4,0085 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 11,1364 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 18,1444 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 7,2404 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 16,6245 %
Čista vrednost sklada (v EUR): 3.692.650,6700