Vrednost enot premoženja

Nazaj

Vrhunski

Velikost naložb kritnega sklada in razmerja med njimi lahko odstopajo od navedenih omejitev v prvih šestih mesecih od ustanovitve kritnega sklada. Dosežena pretekla donosnost ne zagotavlja enake donosnosti v prihodnje.

Poročilo neodvisnega revizorja

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v % Čista vrednost sklada (v EUR)

Datum VEP: 12.04.2021
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 16,2236 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 1,1383 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 12,0724 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 30,1292 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 7,1976 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 31,5836 %
Čista vrednost sklada (v EUR): 4.370.970,6900