Vrednost enot premoženja

Nazaj

Vrhunski

Velikost naložb kritnega sklada in razmerja med njimi lahko odstopajo od navedenih omejitev v prvih šestih mesecih od ustanovitve kritnega sklada. Dosežena pretekla donosnost ne zagotavlja enake donosnosti v prihodnje.

Revizorjevo poročilo - 15.6.2022 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 23.4.2021 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 25.4.2019 (.pdf)

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v % Čista vrednost sklada (v EUR)

Datum VEP: 15.08.2022
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 16,3987 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 3,8793 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: -2,5586 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: -3,6181 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -8,2339 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 27,3498 %
Čista vrednost sklada (v EUR): 3.732.846,8900