Vrednost enot premoženja

Nazaj

Vrhunski

Velikost naložb kritnega sklada in razmerja med njimi lahko odstopajo od navedenih omejitev v prvih šestih mesecih od ustanovitve kritnega sklada. Dosežena pretekla donosnost ne zagotavlja enake donosnosti v prihodnje.

Poročilo neodvisnega revizorja

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v % Čista vrednost sklada (v EUR)

Datum VEP: 13.01.2021
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 15,4792 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 3,9012 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 9,7364 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 5,5909 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 2,2789 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 17,1531 %
Čista vrednost sklada (v EUR): 5.186.557,6500