Vrednost enot premoženja

Nazaj

Vrhunski

Velikost naložb kritnega sklada in razmerja med njimi lahko odstopajo od navedenih omejitev v prvih šestih mesecih od ustanovitve kritnega sklada. Dosežena pretekla donosnost ne zagotavlja enake donosnosti v prihodnje.

Poročilo neodvisnega revizorja

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v % Čista vrednost sklada (v EUR)

Datum VEP: 01.07.2020
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 13,5845 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 3,0237 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: -5,0898 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 2,2737 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -5,0898 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 11,6522 %
Čista vrednost sklada (v EUR): 8.528.489,6100 

GIBANJE VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA NALOŽBE EUROFOND

Na povezavi spodaj si lahko ogledate ali prenesete podatke o gibanju vrednosti enot premoženja skladov vezanih na naložbena življenjska zavarovanja Eurofond: