Vrednost enot premoženja

Nazaj

Vrhunski

Velikost naložb kritnega sklada in razmerja med njimi lahko odstopajo od navedenih omejitev v prvih šestih mesecih od ustanovitve kritnega sklada. Dosežena pretekla donosnost ne zagotavlja enake donosnosti v prihodnje.

Revizorjevo poročilo - 26. 5. 2023 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 15.6.2022 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 23.4.2021 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 25.4.2019 (.pdf)

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v % Čista vrednost sklada (v EUR)

Datum VEP: 02.10.2023
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 16,1784 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -1,9099 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 3,3183 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 8,7923 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 9,2486 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 14,8056 %
Čista vrednost sklada (v EUR): 3.407.921,3200