Vrednost enot premoženja

Nazaj

Vrhunski

Velikost naložb kritnega sklada in razmerja med njimi lahko odstopajo od navedenih omejitev v prvih šestih mesecih od ustanovitve kritnega sklada. Dosežena pretekla donosnost ne zagotavlja enake donosnosti v prihodnje.

Revizorjevo poročilo - 8. 5. 2024 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 26. 5. 2023 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 15.6.2022 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 23.4.2021 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 25.4.2019 (.pdf)

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v % Čista vrednost sklada (v EUR)

Datum VEP: 12.06.2024
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 18,9036 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 2,4830 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 12,8721 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 16,0413 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 12,2062 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 15,9282 %
Čista vrednost sklada (v EUR): 3.714.384,8000