Vrednost enot premoženja

Nazaj

Vrhunski

Velikost naložb kritnega sklada in razmerja med njimi lahko odstopajo od navedenih omejitev v prvih šestih mesecih od ustanovitve kritnega sklada. Dosežena pretekla donosnost ne zagotavlja enake donosnosti v prihodnje.

Revizorjevo poročilo - 23.4.2021 (.pdf)

Revizorjevo poročilo - 25.4.2019 (.pdf)

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v % Čista vrednost sklada (v EUR)

Datum VEP: 15.06.2021
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 16,4148 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 3,7303 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 10,3234 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 24,1016 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 8,4609 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 24,8967 %
Čista vrednost sklada (v EUR): 4.124.819,9000