Vrednost enot premoženja

Nazaj

Preudarna naložba

Ciljna naložbena struktura notranjega sklada je 40 % sredstev v višje tveganih investicijskih skladih (delniški in mešani) in 60 % sredstev v nižje tveganih investicijskih skladih (skladi denarnega trga in obvezniški).

 

Sestava naložb na dan

30.06.2021

Naložba %
Generali Bond, obvezniški – EUR 7,70
Generali Novi trgi, delniški 5,30
Generali Amerika, delniški 23,77
Triglav Obvezniški 27,87
Generali Vitalnost, delniški 6,45
Generali Rastko Evropa, delniški 8,87
Generali Corporate Bonds, obvezniški – EUR 19,53
Denarna sredstva 0,51

Podatek o ČVS in VEP na 31.12.2020 je revidiran.

 

Revizorjevo poročilo - 23.4.2021 (.pdf)

Revizorjevo poročilo - 15.4.2020 (.pdf)

Revizorjevo poročilo - 25.4.2019 (.pdf)

 

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v % Čista vrednost sklada (v EUR)

Datum VEP: 30.06.2021
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 1,6360 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 1,8426 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 5,2699 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 10,9679 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 5,2699 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 19,8096 %
Čista vrednost sklada (v EUR): 2.583.323,8000