Vrednost enot premoženja

Nazaj

Preudarna naložba

Ciljna naložbena struktura notranjega sklada je 40 % sredstev v višje tveganih investicijskih skladih (delniški in mešani) in 60 % sredstev v nižje tveganih investicijskih skladih (skladi denarnega trga in obvezniški).

 

Sestava naložb na dan

30. 4. 2021

Naložba %
Triglav Obvezniški 27,32
Generali Bond, obvezniški 7,94
Generali Rastko Evropa, delniški 8,86
Generali Novi trgi, delniški 5,31
Generali Vitalnost, delniški 6,37
Generali Amerika, delniški 23,54
Generali Corporate bonds, obvezniški 20,25
Denarna sredstva 0,41

Podatek o ČVS in VEP na 31.12.2019 je revidiran.

 

Revizorjevo poročilo - 23.4.2021 (.pdf)

Revizorjevo poročilo - 15.4.2020 (.pdf)

Revizorjevo poročilo - 25.4.2019 (.pdf)

 

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v % Čista vrednost sklada (v EUR)

Datum VEP: 30.04.2021
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 1,6045 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 0,3314 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 7,3747 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 11,8976 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 3,2430 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 19,6406 %
Čista vrednost sklada (v EUR): 2.490.349,5400