Vrednost enot premoženja

Nazaj

Preudarna naložba

Ciljna naložbena struktura notranjega sklada je 40 % sredstev v višje tveganih investicijskih skladih (delniški in mešani) in 60 % sredstev v nižje tveganih investicijskih skladih (skladi denarnega trga in obvezniški).

 

Sestava naložb na dan

31.08.2023

Naložba %
Generali Amerika, delniški 17,07
Generali Globalni 7,39
Generali Novi trgi, delniški 3,07
Triglav Obvezniški 43,27
Generali Vitalnost, delniški 4,28
Generali Corporate Bonds, obvezniški – EUR 14,09
Generali Bond, obvezniški – EUR 5,20
Generali Rastko Evropa, delniški 4,95
Denarna sredstva 0,68

Podatek o ČVS in VEP na 31.12.2021 je revidiran.

 

Revizorjevo poročilo - 26. 5. 2023 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 15.6.2022 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 23.4.2021 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 15.4.2020 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 25.4.2019 (.pdf)

 

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v % Čista vrednost sklada (v EUR)

Datum VEP: 31.08.2023
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 1,5415 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -0,4328 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 4,4094 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 0,9628 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 5,4450 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 1,5949 %
Čista vrednost sklada (v EUR): 3.795.001,4400