Vrednost enot premoženja

Nazaj

Preudarna naložba

Ciljna naložbena struktura notranjega sklada je 40 % sredstev v višje tveganih investicijskih skladih (delniški in mešani) in 60 % sredstev v nižje tveganih investicijskih skladih (skladi denarnega trga in obvezniški).

 

Sestava naložb na dan

31.12.2021

Naložba %
Generali Vitalnost, delniški 5,95
Generali Novi trgi, delniški 3,97
Triglav Obvezniški 37,67
Generali Corporate Bonds, obvezniški – EUR 15,69
Generali Bond, obvezniški – EUR 6,22
Generali Rastko Evropa, delniški 7,66
Generali Amerika, delniški 22,29
Denarna sredstva 0,55

Podatek o ČVS in VEP na 31.12.2020 je revidiran.

 

Revizorjevo poročilo - 23.4.2021 (.pdf)

Revizorjevo poročilo - 15.4.2020 (.pdf)

Revizorjevo poročilo - 25.4.2019 (.pdf)

 

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v % Čista vrednost sklada (v EUR)

Datum VEP: 31.12.2021
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 1,6939 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 1,3644 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 3,5391 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 8,9956 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 8,9956 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 28,4912 %
Čista vrednost sklada (v EUR): 3.192.517,5300