Vrednost enot premoženja

Nazaj

Preudarna naložba

Ciljna naložbena struktura notranjega sklada je 40 % sredstev v višje tveganih investicijskih skladih (delniški in mešani) in 60 % sredstev v nižje tveganih investicijskih skladih (skladi denarnega trga in obvezniški).

 

Sestava naložb na dan

31.03.2024

Naložba %
Triglav Obvezniški 38,98
Generali Corporate Bonds, obvezniški – EUR 12,92
Generali Rastko Evropa, delniški 4,92
Generali Novi trgi, delniški 2,83
Triglav Svetovni razviti trgi 5,29
Generali Globalni 7,48
Generali Bond, obvezniški – EUR 4,76
Generali Vitalnost, delniški 4,10
Generali Amerika, delniški 17,63
Denarna sredstva 1,09

Podatek o ČVS in VEP na 31.12.2021 je revidiran.

 

Revizorjevo poročilo - 26. 5. 2023 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 15.6.2022 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 23.4.2021 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 15.4.2020 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 25.4.2019 (.pdf)

 

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v % Čista vrednost sklada (v EUR)

Datum VEP: 31.03.2024
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 1,6596 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 1,6974 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: ni podatka
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 10,5147 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 3,9459 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 3,7769 %
Čista vrednost sklada (v EUR): 4.287.443,8500