Vrednost enot premoženja

Nazaj

Preudarna naložba

Ciljna naložbena struktura notranjega sklada je 40 % sredstev v višje tveganih investicijskih skladih (delniški in mešani) in 60 % sredstev v nižje tveganih investicijskih skladih (skladi denarnega trga in obvezniški).

 

Sestava naložb na dan

28.02.2023

Naložba %
Triglav Obvezniški 39,33
Generali Bond, obvezniški – EUR 5,74
Generali Globalni 4,81
Generali Amerika, delniški 18,98
Generali Novi trgi, delniški 3,48
Generali Corporate Bonds, obvezniški – EUR 15,65
Generali Vitalnost, delniški 4,59
Generali Rastko Evropa, delniški 6,40
Denarna sredstva 1,02

Podatek o ČVS in VEP na 31.12.2021 je revidiran.

 

Revizorjevo poročilo - 15.6.2022 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 23.4.2021 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 15.4.2020 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 25.4.2019 (.pdf)

 

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v % Čista vrednost sklada (v EUR)

Datum VEP: 28.02.2023
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 1,4764 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -1,4945 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: -3,3010 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: -8,6217 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 0,9919 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: -2,5929 %
Čista vrednost sklada (v EUR): 3.346.608,9500