Vrednost enot premoženja

Nazaj

Preudarna naložba

Ciljna naložbena struktura notranjega sklada je 40 % sredstev v višje tveganih investicijskih skladih (delniški in mešani) in 60 % sredstev v nižje tveganih investicijskih skladih (skladi denarnega trga in obvezniški).

 

Sestava naložb na dan

31.10.2022

Naložba %
Generali Rastko Evropa, delniški 7,44
Generali Bond, obvezniški – EUR 5,87
Generali Novi trgi, delniški 3,36
Generali Vitalnost, delniški 6,47
Generali Corporate Bonds, obvezniški – EUR 15,64
Generali Amerika, delniški 22,29
Triglav Obvezniški 38,57
Denarna sredstva 0,36

Podatek o ČVS in VEP na 31.12.2021 je revidiran.

 

Revizorjevo poročilo - 15.6.2022 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 23.4.2021 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 15.4.2020 (.pdf)
Revizorjevo poročilo - 25.4.2019 (.pdf)

 

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v % Čista vrednost sklada (v EUR)

Datum VEP: 31.10.2022
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 1,4914 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 2,1927 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: -5,1453 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: -10,3025 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -11,9547 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 1,1599 %
Čista vrednost sklada (v EUR): 3.295.387,7100