Vrednost enot premoženja

Nazaj

Preudarna naložba

Ciljna naložbena struktura notranjega sklada je 40 % sredstev v višje tveganih investicijskih skladih (delniški in mešani) in 60 % sredstev v nižje tveganih investicijskih skladih (skladi denarnega trga in obvezniški).

 

Sestava naložb na dan

30.09.2021

Naložba %
Generali Rastko Evropa, delniški 8,65
Generali Novi trgi, delniški 4,70
Generali Amerika, delniški 23,62
Generali Vitalnost, delniški 6,33
Triglav Obvezniški 28,98
Generali Bond, obvezniški – EUR 7,50
Generali Corporate Bonds, obvezniški – EUR 18,90
Denarna sredstva 1,32

Podatek o ČVS in VEP na 31.12.2020 je revidiran.

 

Revizorjevo poročilo - 23.4.2021 (.pdf)

Revizorjevo poročilo - 15.4.2020 (.pdf)

Revizorjevo poročilo - 25.4.2019 (.pdf)

 

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v % Čista vrednost sklada (v EUR)

Datum VEP: 30.09.2021
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 1,6388 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -1,6976 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 2,4762 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 8,3862 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 5,4501 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 18,5046 %
Čista vrednost sklada (v EUR): 2.668.165,3500