Vrednost enot premoženja

Nazaj

Preudarna naložba

Ciljna naložbena struktura notranjega sklada je 40 % sredstev v višje tveganih investicijskih skladih (delniški in mešani) in 60 % sredstev v nižje tveganih investicijskih skladih (skladi denarnega trga in obvezniški).

 

Sestava naložb na dan

31. 10. 2020

Naložba %
Triglav Obvezniški 39,44
Triglav Svetovni razviti trgi 33,79
Triglav Jugovzhodna Evropa 4,57
Triglav High Yield Bond 19,59
Denarna sredstva 2,61

Podatek o ČVS in VEP na 31.12.2019 je revidiran.

 

Revizorjevo poročilo - 15.4.2020 (.pdf)

Revizorjevo poročilo - 25.4.2019 (.pdf)

 

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v % Čista vrednost sklada (v EUR)

Datum VEP: 31.10.2020
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 1,4943 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -1,1706 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 4,2123 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 1,3566 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -0,3069 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 11,0178 %
Čista vrednost sklada (v EUR): 2.173.966,7500