Vrednost enot premoženja

Nazaj

Generali Vitalnost, delniški

Generali Vitalnost, delniški, je sektorski podsklad, ki investira v delnice družb, katerih proizvodi ali storitve neposredno ali posredno podaljšujejo življenjsko dobo, ohranjajo življenje in izboljšujejo njegovo kakovost. Njegov srednje- in dolgoročni cilj je zajeti svetovne demografske spremembe in spremembe v načinu življenja, ki so povezane predvsem s staranjem prebivalstva ter povečanimi izdatki za zdravstvo in potrošne dobrine. Struktura portfelja, sestavljena iz naložb v sektorje zdravstva in izdelkov široke porabe, presega okvire sorodnih skladov na trgu, ki investirajo le v zdravstvo. Podsklad lahko tako z razpršitvijo naložb doseže nižja nihanja, prav tako pa ima višji potencial rasti. Namenjen je vlagateljem, ki so pripravljeni varčevati daljše obdobje (tri do pet let in več).

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 12.06.2024
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 3,5766 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 1,2943 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 9,7790 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 9,8093 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 9,6007 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 23,5995 %