Vrednost enot premoženja

Nazaj

Generali Latinska Amerika, delniški

Generali Latinska Amerika je delniški podsklad, katerega naložbe so usmerjene pretežno v delnice in delniške investicijske sklade, ki se nanašajo na izdajatelje iz rastočih gospodarstev Latinske Amerike, ne glede na gospodarski sektor. V skladu z naložbenim ciljem dolgoročne kapitalske rasti premoženja so sredstva podsklada naložena v finančne instrumente s potencialom rasti (podcenjene delnice). Naložbe v geografsko opredeljeno območje predstavljajo najmanj 85 odstotkov vrednosti sredstev podsklada.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 21.09.2021
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 1,1844 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -4,2600 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 6,3769 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 33,3033 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 8,2830 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: -4,7374 %