Vrednost enot premoženja

Nazaj

Generali Latinska Amerika, delniški

Generali Latinska Amerika je delniški podsklad, katerega naložbe so usmerjene pretežno v delnice in delniške investicijske sklade, ki se nanašajo na izdajatelje iz rastočih gospodarstev Latinske Amerike, ne glede na gospodarski sektor. V skladu z naložbenim ciljem dolgoročne kapitalske rasti premoženja so sredstva podsklada naložena v finančne instrumente s potencialom rasti (podcenjene delnice). Naložbe v geografsko opredeljeno območje predstavljajo najmanj 85 odstotkov vrednosti sredstev podsklada.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 28.11.2022
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 1,4035 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -4,4393 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: -7,7737 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 22,8877 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 16,1934 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 1,8062 %