Vrednost enot premoženja

Nazaj

LEON DINAMIČNI

Podsklad LEON DINAMIČNI je namenjen članom, ki še niso dopolnili 50 let

Naložbeni cilj podsklada LEON DINAMIČNI je dolgoročna kapitalska rast. Pri naložbah podsklada in pri njihovi porazdelitvi upravljavec upošteva, da bodo člani v podskladu varčevali dovolj dolgo, da si lahko za doseganje večje donosnosti dovolijo tudi višjo izpostavljenost bolj tveganim naložbam. Z daljšim obdobjem varčevanja se lahko izognejo prevelikemu vplivu kratkoročnih nihanj in nenadnih padcev vrednosti naložb.
Zavarovanec – član podsklada prevzema vsa naložbena tveganja.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 31.12.2022
Država: Slovenija
Vrednost enote premoženja (VEP): 11,8174 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -4,1114 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: -0,6295 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: -13,3640 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -13,3640 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: -2,4531 %