Vrednost enot premoženja

Nazaj

WisdomTree Physical Swiss Gold*

Tržni vrednostni papir zlata omogoča zavarovalcem enostaven, stroškovno učinkovit in varen način dostopa do trga švicarskega zlata, s ciljem slediti gibanju cene švicarskega zlata.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 28.02.2024
Država: Nemčija
Vrednost enote premoženja (VEP): 179,9500 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 0,9650 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 5,3510 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 8,7903 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 0,4353 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 31,1971 %