Vrednost enot premoženja

Nazaj

WisdomTree Physical Swiss Gold*

Tržni vrednostni papir zlata omogoča zavarovalcem enostaven, stroškovno učinkovit in varen način dostopa do trga švicarskega zlata, s ciljem slediti gibanju cene švicarskega zlata.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 20.09.2023
Država: Nemčija
Vrednost enote premoženja (VEP): 174,0800 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 4,2146 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: -1,6553 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 8,6574 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 6,3019 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 9,6567 %