Vrednost enot premoženja

Nazaj

WisdomTree Physical Swiss Gold*

Tržni vrednostni papir zlata omogoča zavarovalcem enostaven, stroškovno učinkovit in varen način dostopa do trga švicarskega zlata, s ciljem slediti gibanju cene švicarskega zlata.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 17.07.2024
Država: Nemčija
Vrednost enote premoženja (VEP): 216,2000 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 4,5657 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 21,6383 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 29,5386 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 20,6675 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 46,3481 %