Vrednost enot premoženja

Nazaj

WisdomTree Physical Swiss Gold*

Tržni vrednostni papir zlata omogoča zavarovalcem enostaven, stroškovno učinkovit in varen način dostopa do trga švicarskega zlata, s ciljem slediti gibanju cene švicarskega zlata.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 12.04.2021
Država: Nemčija
Vrednost enote premoženja (VEP): 140,2600 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 1,5126 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: -10,6112 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: -5,4469 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -4,9020 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 33,2763 %