Vrednost enot premoženja

Nazaj

WisdomTree Physical Swiss Gold*

Tržni vrednostni papir zlata omogoča zavarovalcem enostaven, stroškovno učinkovit in varen način dostopa do trga švicarskega zlata, s ciljem slediti gibanju cene švicarskega zlata.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 28.11.2022
Država: Nemčija
Vrednost enote premoženja (VEP): 161,4300 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 1,7651 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: -3,1091 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 5,6963 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 5,4616 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 26,3937 %