Vrednost enot premoženja

Nazaj

WisdomTree Physical Swiss Gold*

Tržni vrednostni papir zlata omogoča zavarovalcem enostaven, stroškovno učinkovit in varen način dostopa do trga švicarskega zlata, s ciljem slediti gibanju cene švicarskega zlata.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 13.01.2021
Država: Nemčija
Vrednost enote premoženja (VEP): 147,2900 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 0,4022 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: -3,9580 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 9,4930 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -0,1356 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 38,4174 %