Vrednost enot premoženja

Nazaj

WisdomTree Physical Swiss Gold*

Tržni vrednostni papir zlata omogoča zavarovalcem enostaven, stroškovno učinkovit in varen način dostopa do trga švicarskega zlata, s ciljem slediti gibanju cene švicarskega zlata.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 27.09.2020
Država: Nemčija
Vrednost enote premoženja (VEP): 154,7900 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -1,4328 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 9,1223 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 17,4877 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 18,5313 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 45,6162 %

GIBANJE VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA NALOŽBE FLEGMA

Na povezavi spodaj si lahko ogledate ali prenesete podatke o gibanju vrednosti enot premoženja skladov vezanih na naložbena življenjska zavarovanja Flegma: