Vrednost enot premoženja

Nazaj

WisdomTree Physical Swiss Gold*

Tržni vrednostni papir zlata omogoča zavarovalcem enostaven, stroškovno učinkovit in varen način dostopa do trga švicarskega zlata, s ciljem slediti gibanju cene švicarskega zlata.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 01.07.2020
Država: Nemčija
Vrednost enote premoženja (VEP): 150,9600 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 0,1858 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 15,5984 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 26,9852 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 15,5984 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 42,7653 %

GIBANJE VREDNOSTI ENOT PREMOŽENJA NALOŽBE EUROFOND

Na povezavi spodaj si lahko ogledate ali prenesete podatke o gibanju vrednosti enot premoženja skladov vezanih na naložbena življenjska zavarovanja Eurofond: