Vrednost enot premoženja

Nazaj

WisdomTree Physical Swiss Gold*

Tržni vrednostni papir zlata omogoča zavarovalcem enostaven, stroškovno učinkovit in varen način dostopa do trga švicarskega zlata, s ciljem slediti gibanju cene švicarskega zlata.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 21.09.2021
Država: Nemčija
Vrednost enote premoženja (VEP): 146,3600 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: -0,4489 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 3,9415 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: -5,9443 %
Sprememba VEP v tekočem letu: -0,7662 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 48,2427 %