Vrednost enot premoženja

Nazaj

WisdomTree Physical Swiss Gold*

Tržni vrednostni papir zlata omogoča zavarovalcem enostaven, stroškovno učinkovit in varen način dostopa do trga švicarskega zlata, s ciljem slediti gibanju cene švicarskega zlata.

abc
cde

Datum VEP (v EUR) Sprememba v %

Datum VEP: 15.06.2021
Država: Nemčija
Vrednost enote premoženja (VEP): 147,8100 EUR
Sprememba VEP glede na prejšnji obračunski dan pred 1 mesecem: 1,2328 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 6 meseci: 0,8391 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 12 meseci: 0,1966 %
Sprememba VEP v tekočem letu: 0,2170 %
Sprememba VEP glede na obračunski dan pred 36 meseci: 38,5546 %